Ett år med Visma Flyt Barnevern

Tirsdag 21. november arrangerte vi det sjette nettseminaret om Visma Flyt Barnevern, kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet. Sendingen markerte at ett år med Visma Flyt Barnevern ute i barneverntjenestene i kommune-Norge hadde passert. Denne dagen tok vi et dypdykk i hvordan innføringen og bruken hadde fungert så langt.

I studio var blant annet produktsjef Kersti Maren Halvorsen og konsulentsjef Elisabeth Kjølø til stede for å fortelle om erfaringer vi i Visma har gjort i innføringen av fagsystemet ute i kommunene. Magnus Moan, teknologi- og businessdirektør i Visma Enterprise, holdt også et spennende foredrag om datasikkerhet.

Som alltid gjennomførte vi en demonstrasjon direkte fra løsningen. Denne gangen med fokus på hvordan rapportering og lederstøtte fungerer i Visma Flyt Barnevern. 

Hele agendaen var som følger:

  • Status utvikling og leveranse av Visma Flyt Barnevern (Kersti Maren)
  • Datasikkerhet (Magnus)
  • Erfaringer med innføringsløpet (inklusive migrering, økonomi og lønn) (Stine)
  • Rapportering & lederstøtte m/ demo (Mari & Kersti Maren)

Få gratis tilgang til nettseminaropptaket

Seminaropptak underveis i utviklingen

I forbindelse med utviklingen av det nye fagsystemet har vi arrangert en rekke nettseminar. Der har vi gitt dere, brukerne, innblikk i løsningen etterhvert som den har tatt form. Vi har hele veien ønsket at dere som bruker løsningen får mulighet til å ta del og se hva som lages, og komme med innspill og ønsker til hva dere trenger i deres arbeidshverdag. Dette gjelder fremdeles, selv om fagsystemet er lansert stopper ikke utviklingen. Ny funksjonalitet kommer stadig til.

I seminarene som har funnet sted får dere blant annet status fra utviklingsteamet, eksterne foredrag for Digibarnevern og pilotkunden, Leirfjord kommune, og ikke minst en live demo av løsningen slik den fremsto på tidspunktet seminaret ble holdt.

Nettseminarene er tilgjengelige for deg, helt gratis. Ved å skaffe deg tilgang til nettseminarene vil du også få beskjed neste gang vi holder nettseminar om kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet, Visma Flyt Barnevern.

Se opptakene

Om foredragsholderne

Gaute Hansen profilbilde

Gaute Hansen
Key Account Manager, Visma Enterprise

Gaute Hansen har arbeidet i Visma siden 2015. Han har både teknisk og salgsmessig bakgrunn fra IT bransjen siden starten på 90-tallet. I Visma jobber han med løsninger innen oppvekst, for skole og barnehage, PP-tjenesten, barnevern, samt samhandlingsløsning på tvers av fagområdene.

Kersti Maren Halvorsen

Kersti Maren Halvorsen
Produktsjef, Visma Enterprise

Kersti Maren har jobbet i Visma med IT løsninger for barnevernet og andre offentlige fagløsninger i 15 år. De siste årene som produktsjef med fokus på barnevern og PPT.

Magnus Moan

Magnus Moan
Direktør for Teknologi og Forretningsdrift, Visma Enterprise

Magnus jobber som Direktør for Teknologi og Forretningsdrift. Han har en mastergrad i Industriell Økonomi fra NTNU. Tidligere har han arbeidet som programmerer, men han fokuserer nå hovedsakelig på team- og prosjektledelse.

Stine Ygemar profilbilde

Stine Ygemar
Fagkonsulent, Visma Enterprise

Stine jobber som fagkonsulent for barnevernproduktene Familia og Visma Flyt Barnevern, samt Visma Flyt Sikker sak og Visma Flyt Samspill. Hun har jobbet i Visma siden oktober 2022. Utdannet barnevernpedagog og erfaring fra saksbehandling i kommunal barneverntjeneste. Hun har også erfaring fra skole, barnehage og barneverninstitusjoner. Oppgavene som fagkonsulent inkluderer å følge prosjektplanen i implementering av nytt fagsystem. Faglige aktiviteter omfatter blant annet opplæring til kunde i funksjonalitet og løpende support på spørsmål vedrørende funksjonalitet, integrasjoner og migrering. Utover støtte i generelle funksjoner gjennomfører fagkonsulentene aktiviteter for å hjelpe kunden med å sette opp organisasjonsstruktur, tilgangsstyring og kodeverk.

Mari Brovold profilbilde

Mari Brovold
Løsningsansvarlig, Visma Enterprise

Mari jobber i dag som løsningsansvarlig, hvor hun utnytter sin omfattende erfaring og kunnskap til å levere optimale fagløsninger til kundene. Før dette, hadde hun en stilling som fagkonsulent i Visma. I denne rollen var hun ansvarlig for både levering og implementering av våre produkter og tjenester, og arbeidet tett med kunder for å sikre at deres behov og forventninger ble møtt. Hun har derfor solid kjennskap til hva det innebærer å implementere nye kunder og gjennomføre opplæring i bruk av fagløsningene. Mari er utdannet barnevernspedagog, og jobbet i det kommunale barnevernet før hun begynte i Visma.

Tilgang til opptak og presentasjoner

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt og kan følge nyttige diskusjoner.