To år med Flyt Barnevern

Onsdag 12. juni arrangerte vi det syvende nettseminaret om Flyt Barnevern, kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet. Fagsystemet har vært i bruk ute i kommune-Norge i snart to år, og vi har fått tilbakemeldinger, lært, utviklet og oppdatert mye denne tiden.

En av kommunene som har førstehåndserfaringer med Flyt Barnevern er Namsos. Vi var så heldige at Namsos barnevernstjeneste kom og delte sine erfaringer med rapportering til Nasjonalt Barnevernsregister med oss. Dette var en veldig spennende og lærerik sesjon fra en fremoverlent tjeneste.

Vi fikk også besøk av Ullensvang kommune som fortalte om innføringen av Flyt Barnevern

I opptaket av nettseminaret får du også høre mer om vår satsing innen barnevernstjenesten i tiden fremover, status på utvikling og leveranse, og hvordan dere gjennom Flyt Barnevern kan ta i bruk KS Innbyggertjenester. 

Som alltid på disse nettseminarene hadde produktsjef Kersti Maren Halvorsen med seg løsningsansvarlig Mari Brovold til en spennende demo av ny funksjonalitet i Flyt Barnevern. Som alltid gjennomførte vi en demonstrasjon direkte fra løsningen. Denne gangen med fokus på hvordan rapportering og lederstøtte fungerer i Flyt Barnevern.

Hele agendaen var som følger:

  • Vår satsning innen barnevernstjenesten
  • Samtale med Namsos kommune: Erfaringer med rapportering til Nasjonalt Barnevernsregister
  • Samtale med Ullensvang kommune: Innføring av Flyt Barnevern
  • Status utvikling og leveranse. Kort om KS Innbyggertjenester. Demo og visning av ny funksjonalitet
  • Opplæringsaktiviteter ved innføring av Flyt Barnevern

Få gratis tilgang til nettseminaropptaket

Seminaropptak underveis i utviklingen

For de av dere som er ekstra opptatt av datasikkerhet anbefaler vi å se opptak av nettseminaret fra 2023, hvor Magnus Moan, administrerende direktør i Visma Enterprise, holdt et spennende foredrag om dette temaet. Opptaket finner du ved å klikke på se opptakene.

I forbindelse med utviklingen av det nye fagsystemet har vi arrangert en rekke nettseminar. Der har vi gitt dere, brukerne, innblikk i løsningen etterhvert som den har tatt form. Vi har hele veien ønsket at dere som bruker løsningen får mulighet til å ta del og se hva som lages, og komme med innspill og ønsker til hva dere trenger i deres arbeidshverdag. Dette gjelder fremdeles, selv om fagsystemet er lansert stopper ikke utviklingen. Ny funksjonalitet kommer stadig til.

I seminarene som har funnet sted får dere blant annet status fra utviklingsteamet, eksterne foredrag for Digibarnevern og pilotkunden, Leirfjord kommune, og ikke minst en live demo av løsningen slik den fremsto på tidspunktet seminaret ble holdt.

Nettseminarene er tilgjengelige for deg, helt gratis. Ved å skaffe deg tilgang til nettseminarene vil du også få beskjed neste gang vi holder nettseminar om kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet, Flyt Barnevern.

Om foredragsholderne

Namsos kommune kommunevåpen

Lill Marie Due Brattås
Teamleder Veiledningsteam, Midtre Namdal barneverntjeneste, Namsos kommune

Midtre Namdal barneverntjeneste er en viktig samarbeidende instans som dekker flere kommuner i regionen, inkludert Namsos, Overhalla og Flatanger. Som en innovativ tilnærming har de valgt å være en pilotkommune for implementeringen av Flyt Barnevern. 

Ullensvang kommune kommunevåpen

Eva Rekkedal
IKT-rådgiver, oppvekst og utdanning/digitaliseringsressurs, Ullensvang kommune

Isabella Helland
Saksbehandler og leder i ambulerende team, Ullensvang kommune

Ullensvang kommune har erfaring med å implementere flere av Visma sine skyløsninger. I 2023 implementerte de Flyt Barnevern og Flyt Generell sak for barnevernstjenesten.

Vidar Artzen profilbilde

Vidar Arntzen
Direktør Velferd, Visma Enterprise

Som direktør for Velferdsområdet i Visma, kombinerer Vidar sin sosionombakgrunn og to tiår som produktleder med lidenskap for innovasjon i kommunal sektor. Han brenner for å optimalisere tjenestene slik at innbyggerne opplever et koordinert og helhetlig hjelpeapparat.

Kersti Maren Halvorsen

Kersti Maren Halvorsen
Produktsjef, Visma Enterprise

Kersti Maren har jobbet i Visma med IT løsninger for barnevernet og andre offentlige fagløsninger i 15 år. De siste årene som produktsjef med fokus på barnevern og PPT.

Stine Ygemar profilbilde

Stine Ygemar
Fagkonsulent, Visma Enterprise

Stine er fagkonsulent for barnevernproduktene Familia, Flyt barnevern, Flyt Sikker sak og Flyt Samspill, ansatt i Visma siden 2022. Med bakgrunn som barnevernpedagog, har hun erfaring fra kommunal barneverntjeneste, skole, barnehage og institusjoner. Hennes rolle omfatter implementering av fagsystemer, opplæring, support og hjelp med organisasjonsstruktur og tilgangsstyring.

Mari Brovold profilbilde

Mari Brovold
Løsningsansvarlig, Visma Enterprise

Mari jobber i dag som løsningsansvarlig, hvor hun utnytter sin omfattende erfaring og kunnskap til å levere optimale fagløsninger til kundene. Før dette, hadde hun en stilling som fagkonsulent i Visma. I denne rollen var hun ansvarlig for både levering og implementering av våre produkter og tjenester, og arbeidet tett med kunder for å sikre at deres behov og forventninger ble møtt. Hun har derfor solid kjennskap til hva det innebærer å implementere nye kunder og gjennomføre opplæring i bruk av fagløsningene. Mari er utdannet barnevernspedagog, og jobbet i det kommunale barnevernet før hun begynte i Visma.

Randi Espegard profilbilde

Randi Espegard
Service Owner, Visma Enterprise

Randi startet i september 2019 som fagkonsulent i Visma. Nå jobber hun som produkteier for Flyt barnevern. Som produkteier har hun ansvar for utvikling av fagsystemet. Mens produktsjef fører de store linjene, dykker Randi ned i detaljer sammen med resten av utviklingsteamet. 

Hun er utdannet barnevernspedagog, og har bakgrunn fra barneverntjenesten, barnevernvakt og krisearbeid.

Gaute Hansen profilbilde

Gaute Hansen
Key Account Manager, Visma Enterprise

Gaute Hansen har arbeidet i Visma siden 2015. Han har både teknisk og salgsmessig bakgrunn fra IT bransjen siden starten på 90-tallet. I Visma jobber han med fagløsninger for oppvekst og velferd, og er kundeansvarlig for kommuner og fylkeskommuner i region Øst.

Tilgang til opptak og presentasjoner

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt og kan følge nyttige diskusjoner.