Sammen danner vi en fremtidsrettet og mer utadvendt barneverntjeneste

Visma har lange tradisjoner med å levere administrative løsninger til oppvekstsektoren, og vi skal fortsette å være en pådriver for innovasjon og en ledende samarbeidspartner for sektoren. Allerede i 2017 startet vi arbeidet med å lage den nye generasjonen fagsystem for det kommunal barnevernet. Visma Flyt Barnevern erstatter dagens markedsledende fagsystem, Visma Familia, som benyttes av over 300 kommuner i Norge. 

Og nå skjer det dere, vi er i gang!

Sammen med dere ute i kommunene danner vi nå en fremtidsrettet og mer utadvendt barnevernstjeneste. Fagsystemet, Visma Flyt Barnevern, gir dere i det kommunale barnevernet bedre støtte til innbyggerdialog, saksbehandling, samhandling og rapportering.

Den 8. november ble fagsystemet offisielt lansert under et nettseminar. Vi har tilgjengeliggjort opptak av nettseminaret på denne siden. Her kan du blant annet kan se Sten Gunnar Knudsen, direktør for forretningsområdet Skole og Velferd, produktsjef Kersti Maren Halvorsen og konsulentsjef Elisabeth Kjølø lansere og presentere Visma Flyt Barnevern. 

Selvsagt var det også en live demonstrasjon av fagsystemet i nettseminaret. Vi var også så heldige at Trine Johnsen fra Ullensaker kommune fortalte om nyttige tips ved oppstart av Visma Flyt Barnevern. 

I løpet av året har vi planlagt at 17 barneverntjenester i 40 kommuner har oppstart av Visma Flyt Barnevern. Dette er bare starten og vi gleder oss til et godt samarbeid med mange flere kommuner i året som kommer.

Få gratis tilgang til nettseminaropptaket »

Seminaropptak underveis i utviklingen

I forbindelse med utviklingen av det nye fagsystemet har vi arrangert en rekke nettseminar. Der har vi gitt dere, brukerne, innblikk i løsningen etterhvert som den har tatt form. Vi ønsker at dere som bruker løsningen får mulighet til å ta del og se hva som lages, og komme med innspill og ønsker til hva dere trenger i deres arbeidshverdag. Dette gjelder fremdeles, selv om fagsystemet er lansert stopper ikke utviklingen. Ny funksjonalitet kommer stadig til.

I seminarene som har funnet sted får dere blant annet status fra utviklingsteamet, eksterne foredrag for Digibarnevern og pilotkunden, Leirfjord kommune, og ikke minst en live demo av løsningen slik den fremsto på tidspunktet seminaret ble holdt.

Nettseminarene er tilgjengelige for deg, helt gratis. Ved å skaffe deg tilgang til nettseminarene vil du også få beskjed neste gang vi holder nettseminar om kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet, Visma Flyt Barnevern.

Se opptakene

Innhold

  • Lansering av Visma Flyt Barnevern

  • Nyttige tips ved oppstart fra Ullensaker kommune

  • Hvordan tilrettelegger Visma for fellesløsningene til DigiBarnevern?

  • Kundereisen for Visma Flyt Barnevern

  • Demo av løsningen

  • Status referansekunder

Få tilgang til seminaropptakene »

Om foredragsholderne

Sten Gunnar Knudsen

Sten Gunnar Knudsen
Direktør skole og velferd, Visma Enterprise

Sten Gunnar er direktør i selskapet og har det overordnede ansvaret for Visma sin satsning innen Helse og Oppvekst.

Trine Johnsen profilbilde

 

Trine Johnsen
Kontorfaglig, Ullensaker kommune

Trine jobber som kontorfaglig med økonomiansvar i barneverntjenesten, har jobbet der i snart 5 år. Hun sitter som superbruker i både Visma Familia, Visma Generell Sak og Visma Flyt Barnevern. Trine jobber tett med prosjektleder, og meldte selv interesse for å være med i prosjektgruppa for nye fagsystemer i tjenesten, da hun syntes dette hørtes spennende ut.

Gaute Hansen profilbilde

Gaute Hansen
Kundeansvarlig, Visma Enterprise

Gaute Hansen har arbeidet i Visma siden 2015. Han har både teknisk og salgsmessig bakgrunn fra IT bransjen siden starten på 90-tallet. I Visma har han jobbet med fagløsninger for oppvekst, og har for tiden mest fokus på nye løsninger for barnevernet og PP-tjenesten.

Elisabeth Kjølø profilbilde

Elisabeth Kjølø
Konsulentsjef, Visma Enterprise

Elisabeth jobber som leder for support- og fagkonsulenter, hvor hun har tatt ansvar for fagområdene helsestasjon, barnevern, PPT og samhandling siden 2019. Hun har vært en del av Visma siden 2008. Hun er utdannet barnevernspedagog og jobbet som fagkonsulent innenfor barnevernsfeltet frem til hun ble leder.

Kersti Maren Halvorsen

Kersti Maren Halvorsen
Produktsjef, Visma Enterprise

Kersti Maren har jobbet i Visma med IT løsninger for barnevernet og andre offentlige fagløsninger i 15 år. De siste årene som produktsjef med fokus på barnevern og PPT.

Mari Brovold profilbilde

Mari Brovold
Løsningsansvarlig, Visma Enterprise

Mari jobber i dag som løsningsansvarlig, hvor hun utnytter sin omfattende erfaring og kunnskap til å levere optimale fagløsninger til kundene. Før dette, hadde hun en stilling som fagkonsulent i Visma. I denne rollen var hun ansvarlig for både levering og implementering av våre produkter og tjenester, og arbeidet tett med kunder for å sikre at deres behov og forventninger ble møtt. Hun har derfor solid kjennskap til hva det innebærer å implementere nye kunder og gjennomføre opplæring i bruk av fagløsningene. Mari er utdannet barnevernspedagog, og jobbet i det kommunale barnevernet før hun begynte i Visma.

Hanne Lunner Barlie

Hanne Lunner Barlie
Fagkonsulent, Visma Enterprise

Hanne har jobbet som fagkonsulent i Visma siden mars 2022 og har siden da blant annet jobbet med Visma Flyt barnevern, implementeringsarbeidet, e-læring og etter sommeren startet innføringsløp med flere kunder på Flyt Barnevern. Hanne har 16 års erfaring fra førstelinje barnevern med seg i bagasjen.

Tilgang til opptak og presentasjoner

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt og kan følge nyttige diskusjoner.