Møt dagens og morgendagens utfordringer

8. november 2022 lanserte vi Visma Flyt Barnevern, kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet. Det ble satt av en halvannen time med kun fokus på Flyt Barnevern, hvor et nettseminar var selve høydepunktet. Her ble det gitt status, demo og informasjon om Flyt Barnevern. Vi var også så heldige at Trine Johnsen fra Ullensaker kommune kom og fortalte om nyttige tips ved oppstart av Visma Flyt Barnevern.

Du kan se opptaket her!

Med det nye fagsystemet for barnevernadministrasjon får barnevernet i kommunal sektor en moderne IT-løsning som møter dagens og morgendagens utfordringer. Visma Flyt Barnevern vil bidra til at kommunene får den IT-løsningen de trenger for barnevernet, slik at barn og familier som trenger hjelp, får hjelp som virker, til rett tid.

På denne nettsiden vil vi holde deg løpende oppdatert på utviklingen av Visma Flyt Barnevern. Her vil vi også legge ut sniktittvideoer, som er korte visninger tatt direkte fra utviklingsområdet. For å bli informert om når vi har en statusoppdatering eller nyhet å komme med, anbefaler vi at du melder deg på nyhetsbrevet vi kommer til å sende ut med jevne mellomrom.

Har du gått glipp av nettseminarene vi har avholdt tidligere anbefaler vi at du tar en titt innom seminarnettsiden og få med deg disse.

Følg utviklingsstatusen

Sammen skal vi bygge tillit til barnevernets arbeid

Tillit gjør noe med hvordan vi tar vare på hverandre. Måten vi forholder oss til hverandre på er et av særtrekkene ved det norske samfunnet. Det er tillit til hverandre som binder oss sammen og får oss til å samarbeide godt. 

Tilliten til barnevernets beslutningsgrunnlag og vurderinger er blitt en diskutert sak. For at barnevernet skal utøve sitt mandat, må barn og familier stole på at barnevernets vurderinger og hjelp er rett. Uten denne tilliten blir det vanskeligere for foreldre og barn å tørre og snakke åpent om sine utfordringer i møtet med barnevernet. Det vil også påvirke barnevernets mulighet til å hjelpe. 

Befolkningen trenger å ha tillit til at barnevernet vil dem vel. Tillit tar tid å bygge. Men hvordan er det mulig å styrke denne tilliten, når flere ansatte i barnevernet opplever at arbeidshverdagen er blitt mer krevende. At det stilles stadig økte krav til dokumentasjon, begrunnelse og oppfølging, er knapt med tid og ressurser, og der tverrfaglig samarbeid ofte oppleves som vanskelig?

Så hva om det var mulig for ansatte i barnevernet å ha en arbeidshverdag med større forutsigbarhet og kontroll over sakene sine enn hva de har i dag?

  • Å ha tid til å ta den ekstra telefonen for å følge opp klienter.
  • Å kunne forebygge skjevutvikling tidligere og vite med større grad av sikkerhet at de tar rett beslutning i saken
  • Og at samfunnet og klienter opplever jobben de gjør som nyttig og hjelpsom
Tillit til barnevernet

Vil ikke det være viktige bidrag for å styrke tilliten til barnevernets arbeid?

Mye av dette vil være mulig ved å tilby bedre arbeidsstøtte enn det eksisterende fagløsninger kan tilby. Visma har anerkjent behovet for å modernisere fagsystemene til barnevernet i Norge. Vi mener at vi er med på å bygge tilliten til barnevernets arbeid, når ansatte i barnevernet har tillit til at de verktøyene de bruker gir god beslutningsstøtte og frigjør mer tid til å følge opp barn og yte rett hjelp med medvirkning fra barn og familier.

Status på utviklingen av Visma Flyt Barnevern

8. november 2022 ble Flyt Barnevern lansert. Vi jobber kontinuerlig med videreutviklingen av løsningen og deler siste logg med deg her. Ønsker du å bli varslet når det kommer nye oppdateringer meld deg på nyhetsbrevet.

Status mars 2023

Vi jobber med tiltak for å imøtekomme tilbakemeldingene fra dere som allerede er i gang med Flyt Barnevern. I tillegg er det fokus på tre hovedområder i løsningen :

  • Nøkkeltall
  • Varslinger
  • Filtrering på Hendelser og Personer 

Funksjonalitet for mottak av bekymringsmelding fra Nasjonal portal for bekymringsmelding er også godt i gang. Vi jobber nå med den siste oppgaven knyttet til denne funksjonaliteten.

Det har også kommet på plass noen endringer som har vært etterspurt. Blant annet:

  • Nøkkeltall for Hjelpetiltak
  • Datoer for Plan og Evaluering i lister
  • Varslinger på bekymringsmeldinger og Undersøkelser 

Se sniktitt direkte i løsningen

I utvalget under får du korte visninger tatt direkte fra utviklingsområdet. Er du allerede kunde, logg deg inn i Community å se hele sniktitt-serien.

Ofte stilte spørsmål og svar

Mange av dere sitter inne med mange forskjellige spørsmål om komme-Norges nye fagsystem for barnevernet. Vi samler disse og deler svarene med dere. Les alle spørsmål og svar »

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

digitaliseringslederen-harstad

– Vi vet vi har reddet liv med velferdsteknologi

Monica Larssen er digitaliseringsleder i Harstad kommune og leder for Digi Troms og Finnmark (Digitrofi). Vi tok turen til Harstad for å lære mer om jobben Harstad kommune og Digitrofi gjør for å digitalisere kommunen og regionen.

Ta kontakt

Fyll ut skjema og du vil høre fra oss innen kort tid.