Webinar: 5 tips til bedre likviditet i 2023

5 tips til bedre likviditet i 2023

Har du gode rutiner for å sikre betaling når du har levert en vare eller tjeneste? 

I utfordrende tider som nå, er det kanskje viktigere enn noen gang å sørge for at likviditeten er god. Visste du at en god likviditet kan være avgjørende for om bedriften din lykkes eller ei?

I dette korte, men innholdsrike webinaret, deler derfor Marianne Thielemann sine 5 beste tips for en bedre likviditet i 2023! Hun tar blant annet for seg:

  • Grunndata
  • Elektronisk fakturering
  • Når du bør sende faktura
  • Hva gjør du ved innsigelser
  • Purring og inkasso

Varighet: ca 8 minutter

 

 

Få en innføring i hvordan saksgangen i en inkassoprosess fungerer