Få bedre likviditet med Visma AutoCollect

Automatiser innfordringen

Få bedre likviditet med Visma AutoCollect

Hvorfor automatisere innfordringen? 

Prosessen fra du sender en faktura, til pengene er på konto og bokført i systemet kan ta lang tid. Det krever i tillegg mye manuelt arbeid, og det gjøres ofte feil - som igjen kan gå ut over kredittiden. Har du for lang kredittid, vil det gi store kostnader, dårligere likviditet og i verste fall økt tap.

Under ser du noen av årsakene til hvorofor det er lurt å automatisere innfordringen:

 

Hva sier kundene om oss? 

Les våre kundereferanser

Automatisert innfordring i Visma ERP-systemer

Visma AutoCollect er en automatisert purre- og inkassoløsning levert av Visma og ligger som del av funksjonaliteten i våre økonomisystemer. Med Visma AutoCollect kan hele innfordringsprosessen automatiseres og du kan fra et kjent brukergrensesnitt administrere dine utestående fordringer. Se en oversikt over våre integrasjoner under.

Dine saker vil bli håndtert av Visma Financial Solutions AS.