Kollegaer som ler

Automatiser innfordringen

Få bedre likviditet med Visma AutoCollect

Hvorfor automatisere innfordringen? 

Prosessen fra du sender en faktura, til pengene er på konto og bokført i systemet kan ta lang tid, krever mye manuelt arbeid og det gjøres ofte feil. Det går ut over kredittiden. Har du for lang kredittid, vil det gi store kostnader, dårligere likviditet og i verste fall økt tap.
Under ser du noen av årsakene til at det er lurt å automatisere innfordringen:

 

Lurer du på hva våre kunder sier? 

Les om hvordan et regnskapsbyrå har tatt i bruk Visma AutoCollect, og effektene det har hatt for de og deres kunder. 

Les mer her!

Automatisert innfordring i Visma ERP-systemer

Visma AutoCollect er en automatisert purre- og inkassoløsning levert av Visma og ligger som del av funksjonaliteten i våre økonomisystemer. Med Visma AutoCollect kan hele innfordringsprosessen automatiseres og du kan fra et kjent brukergrensesnitt administrere dine utestående fordringer. Se en oversikt over våre integrasjoner under.

Dine saker vil bli håndtert av Visma Financial Solutions AS.

 

*Integrasjon blir lansert i løpet av 2020.