Fakturamedarbeider

Fakturaservice

Trenger du hjelp med fakturering? Vi produserer og sender ut faktura for deg.

Vi håndterer hele fakturaprosessen

 - fra ordre til betaling

 

Visma sender ut faktura med avtalt layout, frekvens og format, basert på data fra ditt økonomi- eller kundeoppfølgingssystem. 

Betalingsoppfølging og inkasso er en del av tjenesten, og vi sender betalingspåminnelser og følger opp alle fakturaer til
de er betalt. Gode webløsninger gir deg oversikt og status på fakturaene dine, og gir deg tilgang på et bredt utvalg av rapporter. 

Vår fakturaservice inkluderer:  

  • Automatisert filmottak
  • Fakturaproduksjon og -distribusjon (postal, e-post, e-faktura, EHF og avtalegiro)
  • Reskontroservice
  • Fakturahotell
  • Returhåndtering

 

La Visma ta seg av betalingsoppfølgingen, så du kan fokusere på din kjernevirksomhet.