Vi håndterer hele fakturaprosessen for deg. Fra ordre til betaling

Vår fakturaservice inkluderer:  

  • Automatisert filmottak
  • Fakturaproduksjon og -distribusjon (postal, e-post, e-faktura, EHF og avtalegiro)
  • Reskontroservice
  • Fakturahotell
  • Returhåndtering

 

Fakturaservice.png

Hvordan fungerer tjenesten?


Visma sender ut faktura med avtalt layout, frekvens og format, basert på data fra ditt økonomi- eller kundeoppfølgingssystem. 

Betalingsoppfølging og inkasso er en del av tjenesten. Vi sender derfor ut betalingspåminnelser og følger opp alle fakturaer til
de er betalt. Gode webløsninger gir deg oversikt og status på fakturaene dine, samt tilgang på et bredt utvalg av rapporter. 

 

 

La Visma ta seg av betalingsoppfølgingen, så du kan fokusere på din kjernevirksomhet.