Kontormedarbeider

Purring

Vi sender ut betalingspåminnelse og følger opp skyldner

Reduser risikoen for at dine krav går tapt

Jo raskere vi sender ut en betalingspåminnelse, desto større er sjansen for at saken ikke går til inkasso. Påminnelsen (varselet) må inneholde ny betalingsfrist som må overholdes for at kravet ikke skal sendes til inkasso. Den skal også inkludere et purregebyr til satser bestemt av Finansdepartementet.

 

Vår purretjeneste inkluderer:  

  • Effektivt og tilpasset purreløp
  • Utsendelse av inkassovarsel
  • SMS-varsling
  • Full kontroll og innsyn i webportal
  • Kvalitetssikret oppfølging iht. gjeldende lover og regler

Inkasso en del av tjenesten

Vi sørger for å sende ut brev og betalingsoppfordring med formalkrav. Vi kontakter skyldner via telefon, sms og epost – og vi søker alltid mulige, frivillige løsninger før saken bringes inn for rettsapparatet.

Dersom kravet ikke blir innfridd håndterer vi rettslig inkasso og stiller med juridisk kompetanse. Hvis skyldner er midlertidig ute av stand til å gjøre opp for seg, vil vi overvåke skyldnerens status og dermed øke muligheten for at du likevel får kravet ditt innfridd. Les mer om vår inkassotjeneste.

  • Automatiserte tjenester
  • Webportal for å følge alle sakene
  • God oppfølging av dine kunder
  • Utlandsinkasso og langtidsovervåkning
  • Juridisk rådgivning