Unngå at pengene dine går tapt. Vi hjelper deg med betalingspåminnelser og oppfølging av kunden.

 

Vår purretjeneste inkluderer:  

 • Effektivt og tilpasset purreløp

 • Utsendelse av inkassovarsel

 • SMS-varsling

 • Full kontroll og innsyn i webportal

 • Kvalitetssikret oppfølging i henhold til gjeldende lover og regler

Ikke vent for lenge

Jo raskere vi sender ut en betalingspåminnelse, desto større er sjansen for at saken ikke går til inkasso. Påminnelsen (varselet) må inneholde ny betalingsfrist som må overholdes, for at kravet ikke skal sendes til inkasso. Den skal også inkludere et purregebyr med satser bestemt av Finansdepartementet.

Inkasso - en del av tjenesten

Vi sørger for å sende ut brev og betalingsoppfordring med formalkrav. Vi kontakter kunden din via telefon, sms og e-post, og vi er opptatte av å alltid  finne en best mulig og frivillig løsning, før saken eventuelt bringes inn for rettsapparatet.

Inkasso som en del av tjenesten

Juridisk kompetanse og overvåk

Dersom kravet ikke blir innfridd håndterer vi rettslig inkasso og stiller med juridisk kompetanse. Hvis skyldner er midlertidig ute av stand til å gjøre opp for seg, vil vi overvåke skyldnerens status og dermed øke muligheten for at du likevel får kravet ditt innfridd. Les mer om vår inkassotjeneste her.

 

 

    • Automatiserte tjenester
    • Webportal for å følge alle sakene
    • God oppfølging av dine kunder
    • Utlandsinkasso og langtidsovervåkning
    • Juridisk rådgivning