Spørsmål om inkasso

Hva lurer du på om inkasso?

Ofte stilte spørsmål om inkasso

Hvordan fungerer inkasso?

Når du som leverandør av et produkt eller en tjeneste ønsker å sende en forfalt faktura til inkasso, er det et krav om å sende et inkassovarsel før inkasso iverksettes. Når inkassoprosessen starter sendes en betalingsoppfordring, som må ha 14 dagers forfall. Omkostninger vil påløpe, basert på disse satsene.

 

Parallelt med dette vil en saksbehandler i ditt inkassobyrå prøve å komme i kontakt med kunden. 17 dager etter at betalingsoppfordring er sendt ut, vil et varsel om at rettslig behandling vil vurderes i saken og på dag 43 dobles salæret.

Hva er rettslig inkasso?

Rettslig inkasso kan bli iverksatt dersom deres kunde ikke responderer på våre henvendelser og at kredittsjekk viser at det finnes midler hos skyldner. Rettslige skritt kan innebære trekk i lønn eller pant i bolig, løsøre osv. Det rapporteres også betalingsanmerkning ved rettslige skritt.

Når blir et krav foreldet?

En faktura foreldes tre år etter forfallsdato. Hvis kunden har anerkjent kravet ved å for eksempel be om en nedbetalingsplan for foreldelsesfristen utvidet med enda tre år fra kravet ble akseptert og avtalen ble opprettet. Foreldelse kan og brytes ved å velge å sende kravet til rettslig oppfølgning. Her gjelder andre regler for foreldelse.

Hvordan føre inkasso i regnskap?

Dette er avhengig av hvilket økonomisystem bedriften bruker. Hvis man benytter Visma AutoCollect som er integrert med ditt Visma økonomisystem vil bokføringene automatisk bli kontert. Dette gjør at du slipper manuell punching ved mottak av inkassooppgjør og sparer deg for tidkrevende arbeid.

Hva skal inkassovarsel inneholde?

Det er flere ting som må være med for at et inkassovarsel skal være gyldig.

  • Et inkassovarsel må ha overskriften “Inkassovarsel”
  • Purregebyr på inkassovarsel er bare tillatt dersom inkassovarsel sendes tidligst 14 dager etter forfall på faktura. ​Purregebyret er pt. kr 70,- (1/10 del av inkassosatsen) og man kan maks legge på kr 140,-, men dette fordrer at man har sendt 2 varsler ihht reglene.
  • Et inkassovarsel skal ha minimum 14 dager forfall. (fra det postlegges)
  • Tekst som må være med; “​I henhold til inkassoloven §9 gir vi deg en betalingsfrist på 14 dager til å innfri kravet. Ved manglende betaling vil inkasso bli iverksatt og ytterligere omkostninger kan påløpe“

 

Dersom man har sendt et inkassovarsel som ikke oppfyller formkravene til Finanstilsynet, kan man risikere å måtte starte prosessen med innfordring på nytt. Vi anbefaler å bruke en leverandør da det er lett å gå i fella.

Hvor mange purringer før inkasso?

Det er per juni 2019 kun krav om ett inkassovarsel før et krav kan sendes til inkasso.

 

Fyll inn skjemaet og bli kontaktet for en uformell prat!

 

Vi trenger ditt samtykke.