Inkasso

Vi følger opp dine kundefordringer

Slik jobber vi med inkasso

Hos oss kan du være trygg på at all innfordring og inkasso foregår i lovmessige, kontrollerte og kvalitetssikrede former. Du får gode råd og vi hjelper deg med å etablere og kvalitetssikre gode innfordringsrutiner.

Kundehåndtering

Vår holdning er at det bak de fleste økonomiske mislighold finnes mennesker med følelser, samvittighet og et oppriktig ønske om å gjøre opp for seg. Denne holdningen legger grunnlaget for jobben vi gjør.

Samtidig som vi sørger for effektiv og smidig oppfølging av dine krav, sørger vi for optimal kundegjenvinning.

Juridisk rådgivning

I noen tilfeller kan det være behov for juridisk bistand. Dette kan omfatte behandling av saker der kravet er omtvistet, eller i saker der det kreves annen juridisk rådgivning. Gjennom vårt advokatbyrå Magnus Legal, bistår vi våre oppdragsgivere med juridisk rådgivning, slik at vi ivaretar deres økonomiske og juridiske interesser.

Overvåking

Er skyldneren midlertidig ute av stand til å gjøre opp for seg, kan det likevel være mulig å finne en løsning. Fakturakrav har en foreldelse på 3 år, og gjeldsbrev har en foreldelse på 10 år. Begge disse fristene kan oppheves, og vår overvåking av skyldners status vil dermed øke muligheten for at du likevel får kravet ditt innfridd.

Utenrettslig og rettslig inkasso 

All inkasso skal skje i samsvar med god inkassoskikk. Gjennom oss kan din bedrift være trygg på at inkassoprosessen foregår i etiske og lovmessige former. For å oppnå en løsning i saken, forsøker vi alltid å finne frivillige løsninger før eventuelt kravet bringes inn for rettsapparatene.

Profesjonell og rask oppfølging av dine kunder


Vi prøver alltid å finne en rask og rettferdig løsning for dine kunder.

Våre saksbehandlere er sertifiserte og har høy fagkompetanse.

Våre viktigste kunder er dine. Vårt mål er å bevare dine gode kunderelasjoner.
Du har en kontaktperson som kjenner ditt firma og som støttes av et team med fagkyndige saksbehandlere.

AutoCollect: Integrasjon med økonomisystemer fra Visma

Visma AutoCollect er en helautomatisk purre- og inkassotjeneste som gjør seg nytte av alle innfordringstjenestene som Visma tilbyr.

Er du eksisterende kunde av Visma og bruker økonomiprogrammet Visma Business, Contracting, Global eller eAccounting, har du allerede tilgang til Visma AutoCollect. Løsningen kan håndtere hele eller deler av innfordringsprosessen.