Bærekraft og miljø i Visma Financial Solutions

Bærekraft og miljø er en integrert del av Vismas ledelses- og styringssystem . Visma Financial Solutions har et stort og viktig samfunssanvsar som innebærer å sikre sunne økonomiske forhold i norsk næringsliv.