IOP - Individuell opplæringsplan tilrettelagt for skoleelever

IOP er tilrettelagt opplæring som skal sikre elever med spesialundervisning et likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen fra PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning. Opplæringsloven § 5-1 pålegger skolene å utarbeide IOP for elever som får spesialundervisning.

Tett oppfølging og samhandling er essensielt for å sikre barnets utvikling. Særlig for barn med spesielle behov. For å sikre saksbehandling kan skolen benytte løsningen Visma Flyt Sikker Sak. Her kan man jobbe med observasjoner, møtereferater, saker rundt enkeltbarn, IOP, osv. på en trygg og sikker måte.

IOP gir muligheter for:

 • Å sette eleven i sentrum ved at opplæring bevisst tar sitt utgangspunkt i kjennskap til elevens evner og forutsetninger
 • Et helhetlig perspektiv på læring og utvikling der oppmerksomheten vendes mot både individet og systemet
 • Systematisk refleksjon over opplæringen for elever med behov for spesialundervisning
 • Samordning med klassens plan og dermed samordning mellom spesialundervisning og ordinær opplæring
 • Samarbeid mellom lærere og andre hjelpeinstanser, noe som gir større helhet i elevens opplæringstilbud
 • Kontinuitet i opplæringen. Dermed har man mulighet til å lette overgangen mellom barnehage og skole. Og mellom trinn i grunnskolen og mellom grunnskole og videregående opplæring for elever med spesialundervisning
 • God sammenheng mellom planlegging, gjennomføring og vurdering

Saksbehandlingsløsning i skolen

Ung jente i IOP samtale

Saksbehandlingsløsning

Visma Flyt Sikker Sak har strenge sikkerhetsrutiner, detaljert tilgangsstyring og sterke autentiseringsmetoder. Løsningen er dermed tilrettelagt for sikker saksbehandling, trygg håndtering av personopplysninger og sensitiv dokumentasjon, slik IOP, individuell opplæringsplan, krever. Personvern er viktig og det er kritisk å sikre at det utelukkende er utvalgte personer, som har innsyn i spesielle saker rundt barnet. Og at de som skal saksbehandle kan samhandle sømløst. Systemet utvikles derfor til å ha systemstøtte for denne typen saksbehandlingsflyt.

Eksempler på saksbehandlingsprosesser som vil håndteres i løsningen:

 • IOP - Individuell opplæringsplan
 • Bekymringsmeldinger
 • Korrespondanse mellom tverrfaglige og offentlige instanser
 • Observasjoner underlagt taushetsplikt
 • Saksgang og korrespondanse knyttet til spesialundervisning, tilrettelegging, tegnspråkopplæring, osv.

Dersom det i ettertid er nødvendig å gjøre rede for tiltak som skolen har iverksatt er dokumentasjon av disse vesentlig. Dokumentasjon av elevens opplæringstilbud, omtale av mål, innhold og hvordan opplæringen ellers skal drives er noen av disse.

Les mer om løsningen for behandling av sensitive data for skolen.

Gå til saksbehandlingsløsning for skolen

 

Samhandlingsløsning

Visma Flyt Sikker Sak tilrettelegges for høy grad av tverrfaglig samhandling via felleskomponenter som FS FIKS, SvarInn og SvarUt. Vi har samtidig tatt det et steg videre. Nå tilbys en egen samhandlingsløsning tilpasset mobil for samarbeid rundt barn med sammensatte behov.

I løsningen kan de foresatte knyttes tettere på oppfølgingen. Hele nettverket av personer rundt barnet kan samhandle rundt den daglige oppfølgingen, på en måte som ivaretar alle krav til sikkerhet. Visma Flyt Samspill er en arena for all samhandling rundt et barn som trenger særskilt oppfølging av flere hjelpeinstanser og personer samtidig. Slik som foresatte, barnehageansatte, barnevern, BUP, helsestasjon, fosterhjem, støttekontakt osv.

Les mer om samhandlingsløsningen

Saksbehandling

Sikker saksbehandling i grunnskolen

Mangler skolen din et system tilrettelagt for håndtering av sensitiv data som ikke er en del av elevenes mappe?

Les mer og last ned gratis guide

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

barnehageopptak

Bryter kommunen vedtektene i barnehageopptaket?

Våren 2023 gjennomførte Visma en omfattende test av Optimert barnehageopptak sammen med ni norske kommuner. Funn fra undersøkelsene viser at flere kommuner ikke lykkes med å følge egne vedtekter. Kompleksiteten i opptaket kan føre til at barn blir urettferdig behandlet og ikke får den plassen de har krav på, til tross for kommunens beste intensjoner. Kunstig intelligens viser seg som skapt til å håndtere denne utfordringen

digitaliseringslederen-harstad

– Vi vet vi har reddet liv med velferdsteknologi

Monica Larssen er digitaliseringsleder i Harstad kommune og leder for Digi Troms og Finnmark (Digitrofi). Vi tok turen til Harstad for å lære mer om jobben Harstad kommune og Digitrofi gjør for å digitalisere kommunen og regionen.

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Send henvendelse »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59