Elektronisk saksbehandling

Elektronisk saksbehandling

Elektronisk saksbehandling i skyen med Visma Flyt Sikker Sak.

Elektronisk og sikker saksbehandling av personopplysninger

Visma Flyt Sikker Sak er et elektronisk saksbehandlingssystem i skyen, egnet for generell saksbehandling på en sikker og trygg måte. Arbeider din virksomhet med saksbehandling av sensitiv karakter, uten et eget journalsystem, er dere i målgruppen for denne løsningen. Løsningen er utviklet spesielt med tanke på at stadig flere virksomheter møter økende krav til å behandle personopplysninger og saker, på en sikker og effektiv måte, iht offentlig lovverk.

Tjenesten kobles mot sikker arkivering til Noark 5 arkivkjerne og Digital Post via KS Fiks plattformen. På denne måten vil virksomheten få et enkelt og komplett saksbehandlingssystem som ivaretar alle krav til personvern, sikkerhet og sikker digital dokumentflyt.

Tjenesten er ikke rettet mot et bestemt fagområde, og vil dermed kunne benyttes av en rekke type virksomheter som driver med saksbehandling.

Sikker saksbehandling i grunnskolen

Mangler skolen din et system tilrettelagt for håndtering av sensitiv data som ikke er en del av elevenes mappe?

Sikker sakasbehandling i skolen guide

Les mer og last ned gratis guide »

Saksbehandling av Generelle Saker i barnevernet

For å møte barneverntjenestens utfordringer med trygg saksbehandling av “generelle saker”, som ikke er knyttet direkte opp mot saksbehandlingen av en bekymringsmelding, har vi utviklet løsningen Generell Sak. Dette kan for eksempel være godkjenningsprosesser med fosterhjem, besøkshjem og tilsynspersoner, og begjæring om innsyn i avsluttede saker.

Les mer om Generell Sak »

Sikker saksbehandling i barnehagen

I barnehagen vil ansatte gjøre observasjoner og håndtere en rekke hendelser som inneholder personsensitiv informasjon. Det være seg barne- eller systemsaker innenfor spesialpedagogisk hjelp, sosialpedagogiske saker som faller inn under barnehagelovens §41 og §42, barnevernssaker, hjelpemidler, med mer. Nå kan barnehagen få dekket sitt behov for sikker saksbehandling med Visma Flyt Sikker Sak for barnehagen.

Les mer om Sikker Sak for barnehage »

Hvilke virksomheter passer løsningen for?

Visma Flyt Sikker Sak er egnet for alle virksomheter som arbeider med saksbehandling av sensitiv karakter, men som ikke har et eget journalsystem. Mange virksomheter er pålagt å ha sikker saksbehandling som ivaretar alle offentlige krav for personvern og sikkerhet. Representerer du en slik virksomhet, er dette en enkel og formålstjenlig skytjeneste for dere.

Eksempler på bruksområder kan være “ikke klientrettet” saksbehandling i barnevernet som eksempelvis adopsjonssaker, inngåelse av avtaler med fosterhjem, besøkshjem etc. Sikker saksbehandling innen skole og barnehage, er svært aktuelt for dere med elever/barn med spesielle behov, og som har behov for å behandle personopplysninger og saker på en sikker måte. 

Passer den oss? Ta kontakt  »

Eksempler på bruksområder

  • Skole
  • Barnehage
  • Barnevern
  • Frisklivssentralen
  • Krisesentralen
  • Private institusjoner
  • Kommunepsykologer

Kontakt oss

Kommunikasjon ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59