Elektronisk og sikker saksbehandling av personopplysninger

Visma Flyt Sikker Sak er et elektronisk saksbehandlingssystem i skyen, egnet for generell elektronisk saksbehandling på en sikker og trygg måte. Arbeider din virksomhet med saksbehandling av sensitiv karakter, uten et eget journalsystem, er dere i målgruppen for denne løsningen. Løsningen er utviklet spesielt med tanke på at stadig flere virksomheter møter økende krav til å behandle personopplysninger og saker, på en sikker og effektiv måte, iht offentlig lovverk.

Tjenesten kobles mot sikker arkivering til Noark 5 arkivkjerne og Digital Post via KS Fiks plattformen. På denne måten vil virksomheten få et enkelt og komplett, elektronisk saksbehandlingssystem. Løsningen ivaretar alle krav til personvern, sikkerhet og sikker digital dokumentflyt.

Tjenesten er ikke rettet mot et bestemt fagområde, og vil dermed kunne benyttes av en rekke type virksomheter som driver med saksbehandling.

Se fagfeltene dere kan ta i bruk elektronisk saksbehandling

Hvilke virksomheter passer løsningen for?

Visma Flyt Sikker Sak er egnet for alle virksomheter som arbeider med saksbehandling av sensitiv karakter, men som ikke har et eget journalsystem. Mange virksomheter er pålagt å ha sikker saksbehandling som ivaretar alle offentlige krav for personvern og sikkerhet. Representerer du en slik virksomhet, er dette en enkel og formålstjenlig skytjeneste for dere.

Eksempler på bruksområder kan være “ikke klientrettet” saksbehandling i barnevernet som eksempelvis adopsjonssaker, inngåelse av avtaler med fosterhjem, besøkshjem etc. Sikker elektronisk saksbehandling i skole og barnehage, er svært aktuelt for dere med elever/barn med spesielle behov, og som har behov for å behandle personopplysninger og saker på en sikker måte. 

Lurer du på om løsningen passer til dere? Ta kontakt »

Eksempler på bruksområder

Saksbehandling for ditt fagfelt

I barnehagen

I barnehagen vil ansatte gjøre observasjoner og håndtere en rekke hendelser som inneholder personsensitiv informasjon. Det være seg barne- eller systemsaker innenfor spesialpedagogisk hjelp, sosialpedagogiske saker som faller inn under barnehagelovens §41 og §42, barnevernssaker, hjelpemidler, med mer. Nå kan barnehagen få dekket sitt behov for sikker saksbehandling med Visma Flyt Sikker Sak for barnehagen.

Saksbehandling for barnehager

I grunnskolen

Mangler skolen din et system tilrettelagt for håndtering av sensitiv data som ikke er en del av elevenes mappe?

Saksbehandling i grunnskolen

I barnevernet

For å møte barneverntjenestens utfordringer med trygg saksbehandling av “generelle saker”, som ikke er knyttet direkte opp mot saksbehandlingen av en bekymringsmelding, har vi utviklet løsningen Generell Sak. Dette kan for eksempel være godkjenningsprosesser med fosterhjem, besøkshjem og tilsynspersoner, og begjæring om innsyn i avsluttede saker.

Saksbehandling for barnevernet

På krisesenteret

Helhetlig oppfølging av den enkelte bruker ved krisesenteret forutsetter en systematisk kartlegging og en plan for oppfølging. Dette krever en eller annen form for journalføring. Med Sikker Sak får krisesenteret et fleksibelt journalsystem som tilfredsstiller krav til både informasjonssikkerhet og personvern.

Saksbehandling på krisesentere

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Send henvendelse »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59