Elektronisk saksbehandling

Elektronisk saksbehandling

Elektronisk saksbehandling i skyen med Visma Flyt Sikker Sak.

Elektronisk og sikker saksbehandling av personopplysninger

Visma Flyt Sikker Sak er et elektronisk saksbehandlingssystem i skyen, egnet for generell saksbehandling på en sikker og trygg måte. Arbeider din virksomhet med saksbehandling av sensitiv karakter, uten et eget journalsystem, er dere i målgruppen for denne løsningen. Løsningen er utviklet spesielt med tanke på at stadig flere virksomheter møter økende krav til å behandle personopplysninger og saker, på en sikker og effektiv måte, iht offentlig lovverk.

Tjenesten kobles mot sikker arkivering til Noark 5 arkivkjerne og Digital Post via KS Fiks plattformen. På denne måten vil virksomheten få et enkelt og komplett saksbehandlingssystem som ivaretar alle krav til personvern, sikkerhet og sikker digital dokumentflyt.

Tjenesten er ikke rettet mot et bestemt fagområde, og vil dermed kunne benyttes av en rekke type virksomheter som driver med saksbehandling.

Kan min virksomhet ta den i bruk? Ta kontakt  »

 

Fordeler med løsningen

Visma Flyt Sikker Sak er en skyløsning som er tilgjengelig “hvor som helst og når som helst”. Her er noen gode grunner til å ta i bruk denne løsningen for sikker saksbehandling:

 • Sikker saksbehandling og tilgangsstyring (autentisering via ID-porten på nivå 4)
 • Integrert med Folkeregisteret og Enhetsregisteret
 • Inngående og utgående dokumenter via KS Fiks og SvarUt/Inn
 • Sikker arkivering til Visma sin frittstående Noark5-kjerne
 • Støtter GDPR-krav og Normen-krav

Løsningen støtter også arbeidsflyt/godkjennings-sløyfer, håndtering av vedlegg, har egen teksteditor og intern avtalebok (kalender), samt muligheter for integrasjon mot ulike digitale kartleggingsskjema. Difis E-signering kan benyttes gjennom KS Fiks, noe som gjør det enkelt å få signert samtykke og andre avtaler.

Vi vurderer å ta den i bruk og ønsker mer informasjon.

Ta kontakt »

Sikker digital informasjonsflyt

Med sikker og digital saksbehandling, inkl. arkivering, vil det være naturlig å sende og motta informasjon digitalt.

Med Visma Flyt Sikker Sak vil dere kunne både sende og motta dokumenter via KS Fiks. Dette gjelder også utsending og mottak til/fra andre virksomheter som er koblet opp mot KS Fiks.

På denne måten kommer din virksomhet et langt trinn nærmere fulldigitalisert saksbehandling, uten å være avhengig av tradisjonell postgang.

Journalsystem informasjonsflyt med Visma Flyt Sikker Sak

Hvilke virksomheter passer løsningen for?

Visma Flyt Sikker Sak er egnet for alle virksomheter som arbeider med saksbehandling av sensitiv karakter, men som ikke har et eget journalsystem. Mange virksomheter er pålagt å ha sikker saksbehandling som ivaretar alle offentlige krav for personvern og sikkerhet. Representerer du en slik virksomhet, er dette en enkel og formålstjenlig skytjeneste for dere.

Eksempler på bruksområder kan være “ikke klientrettet” saksbehandling i barnevernet som eksempelvis adopsjonssaker, inngåelse av avtaler med fosterhjem, besøkshjem etc. Sikker saksbehandling innen skole og barnehage, er svært aktuelt for dere med elever/barn med spesielle behov, og som har behov for å behandle personopplysninger og saker på en sikker måte. 

Passer den oss? Ta kontakt  »

Eksempler på bruksområder

 • Skole
 • Barnehage
 • Frisklivssentralen
 • Krisesentralen
 • Private institusjoner
 • Kommunepsykologer
Sikker sakasbehandling i skolen guide

Sikker saksbehandling i grunnskolen

Mangler skolen din et system tilrettelagt for håndtering av sensitiv data som ikke er en del av elevenes mappe?

Les mer og last ned gratis guide »

Kontakt oss


Har du spørsmål om våre løsninger?

Få kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger innen samhandling og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt med salg »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Er du kunde og trenger hjelp?

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »