Stafettloggen i Visma Flyt Samspill sikrer god informasjonsflyt

Stafettloggen ble introdusert i Norge i forbindelse med innføring av BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats). Dette er en modell for tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid. BTI-modellen består av to hovedelementer; en handlingsveileder og stafettloggen. Stafettloggen er et verktøy som skal bidra til samordning, og til at det ikke blir brudd i hjelpetilbudet til den enkelte bruker. Det betyr at loggen følger brukeren uavhengig av hvem den aktuelle familien til enhver tid samarbeider med. 

Med Visma Flyt Samspill får du et verktøy som legger til rette for heldigitalt og målrettet arbeid med Stafettloggen. Stafettloggen er et elektronisk arbeidsverktøy for å registrere innsats og beslutninger som tas rundt gravide, barn, unge og foreldre/familier. Sentrale arenaer rundt BTI vil være barnehage, skole, skolehelsetjeneste, helsestasjon, PPT, BUP, med mer. 

En mobilskjerm som viser Stafettloggen med en melding fra en ansatt i tjenesteapparatet som bekriver profilen til den nye brukeren.

Gevinster med Stafettloggen

  • Tverrfaglig samhandling og samtidig innsats på tvers av fagområder, vil kunne forbygge vanskelig livssituasjon senere i livet.
  • Økt kvalitet og mer målrettede tjenester.
  • Bruker eier sin egen historie som følge av økt involvering og forståelse.
  • Bruker blir sett og hørt og får det bedre.
  • Ansatte i tjenesteapparatet opplever i større grad at de strekker til, og lykkes med å bidra til endring.

Samtidig og tverrfaglig innsats

Målsettingen med Stafettloggen er å sikre samtidig og tverrfaglig innsats på tvers av fagområder, samt ansvarliggjøring av de enkelte tiltak. Innsatsen bygger på tett involvering av foresatte. Stafettloggen skal være et sentralt verktøy i koordineringen mellom de relevante og involverte tjenestene. Den er et ledd i dialog med familien, og skal bidra til helhetlig planlegging, gjennomføring og evaluering av innsatsene. Loggen vil følge barnet/eleven gjennom barnehage/skoleløpet, dersom den ikke avsluttes, og sikrer god informasjonsflyt ved alle overganger. Med Visma Flyt Samspill sikrer du at din kommune har et samhandlingsverktøy som ivaretar alle elementene i Stafettloggen.

I Visma Flyt Samspill vil dere kunne tilpasse metoden slik din organisasjonen ønsker. Dette kan dere gjøre via etablering av ønsket planmal. Våre erfaringer er at det er noe ulikt hvordan kommuner ønsker å tilnærme seg metoden. 

Stafettloggen i Visma Flyt Samspill bygger på den samme funksjonaliteten som individuell plan. Har man jobbet i en Stafettlogg, er det en enkel sak å navigere i individuell plan, og motsatt. Når det er behov for koordinering av tjenester i en mer langvarig kontekst, er det ikke sjelden at en stafettlogg ender i en individuell plan. 

icons demo screen

Gratis demovisning

Få en kort én-til-én visning av Visma Flyt Samspill og se hvordan den fungerer i praksis. Du er selvfølgelig velkommen til å stille spørsmål i løpet av demonstrasjonen.

Dette er et helt gratis og uforpliktende tilbud, og krever ingen spesielle forkunnskaper.

Fyll inn skjemaet, så tar Kjartan kontakt med deg for å avtale et passende tidspunkt.

Profilbilde av Kjartan Kleppe

KJARTAN KLEPPE
Salgsansvarlig fagsystemer

Kjartan arbeider med digitalisering i norske kommuner. Han har jobbet i Visma siden 1990, både som systemutvikler, konsulent, leder og salgsansvarlig.

Kjartan har bred innsikt i de ulike tjenesteområdene i kommuner. For tiden har han fokus på den omfattende digitaliseringsprosessene som pågår i kommunal sektor. Han har erfaring med løsningsområder som Digital Post, Sikker Digital Arkivering, Digisos og Samhandling.

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »