BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats)

BTI (Bedre tverrfaglig innsats) er en samarbeidsmodell for tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid. Den er egnet for tjenester som møter barn, unge og foresatte det er knyttet undring eller bekymring. BTI består av to hovedelementer; en handlingsveileder og Stafettloggen. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen.

Hva bidrar BTI til?

  • Tidlig innsats, samordning og medvirkning.
  • BTI-modellen gir en oversikt over handlingsforløp. Det kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå.
  • BTI-modellen beskriver hvordan samarbeidet kan tilrettelegges på tre ulike nivåer. Avhengig av innsatsens omfang, og antallet tjenester og instanser som er involvert.
  • Nivå 0 avklarer om det er grunn til bekymring, og vurdering av om det er grunnlag til å gå til nivå 1 i metoden.
  • Nivå 1 avklarer man sammen med foresatte hvilke innsats som settes inn.
  • Nivå 2 beskriver enkelt det tverrfaglige samarbeidet og koordineringen mellom fortrinnsvis 2 tjenester.
  • Nivå 3 beskriver et mer omfattende tverrfaglig samarbeid og koordinering mellom flere tjenester,man anser som hensiktsmessig deltar i prosessen.

BTI handlingsforløp diagram. 0. Avklaringer om grunn til bekymring. 1. Tidlig innsats innenfor enkelt tjenesten.  2. Tverrfaglig samarbeid mellom to tjenester. 3. Tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester.

Handlingsforløpet

Nivå 3 Tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester

Nivå 2 Tverrfaglig samarbeid mellom to tjenester

Nivå 1 Tidlig innsats innenfor enkelt tjenesten

Nivå 0 Avklaringer om grunn til bekymring

Samtykket fra foresatte er sentralt i arbeidet med bedre tverrfaglig innsats, og i henhold til Helsedirektoratets vurdering er formålet med Stafettlogg ikke helsehjelp til den aktuelle, og at behandlingen av opplysninger derfor ikke er regulert av pasientjournalloven. Med dette som grunnlag, anfører Helsedirektoratet at BTI som metode og etablering av Stafettlogg kan gjøres på bakgrunn av et uttrykkelig samtykke fra den enkelte.

Med Visma Flyt Samspill får du samhandlingsverktøyet du trenger for målrettet arbeid med blant annet BTI. I tillegg til å tilfredsstille alle krav tilfører den en helt ny dimensjon i arbeidet med planen. Fra å være papirbasert og statisk plan i en skuff, har BTI og Stafettloggen blitt et dynamisk og levende hjelpemiddel, som utnytter de mulighetene et nettbasert verktøy gir.

Hvis du ønsker å lese mer om Stafettloggen i Visma Flyt Samspill kan du gjøre det her.

Les om tverrfaglig samarbeid

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Oppvekstreformen – til barnets beste

Bakgrunnen for barnevernsreformen, som også omtales som en oppvekstreform, har vært et behov for å løse utfordringer knyttet til samarbeidet mellom stat og kommune. Tanken er at staten skal støtte opp under kommunenes arbeid. En nasjonal koordineringsgruppe ledet av Bufdir skal sørge for at reformen blir gjennomført på en god måte lokalt. Reformen understøttes også av annet regelverk.

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Send henvendelse »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59