BTI-modellen

BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) er en samarbeidsmodell for tidlig intervensjon og tverrfaglig samarbeid. Den er egnet for tjenester som møter barn, unge og foresatte det er knyttet undring eller bekymring til. BTI består av to hovedelementer; en handlingsveileder og Stafettloggen. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen.

Hva bidrar BTI til?

  • Tidlig innsats, samordning og medvirkning.
  • Modellen gir en oversikt over handlingsforløp. Det kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå.
  • Modellen beskriver hvordan samarbeidet kan tilrettelegges på tre ulike nivåer. Avhengig av innsatsens omfang, og antallet tjenester og instanser som er involvert.
  • Nivå 0 avklarer om det er grunn til bekymring. Og vurdering av om det er grunnlag til å gå til nivå 1 i metoden.
  • På nivå 1 avklarer man sammen med foresatte hvilke innsats som settes inn.
  • Nivå 2 beskriver enkelt det tverrfaglige samarbeidet og koordineringen mellom fortrinnsvis 2 tjenester.
  • Nivå 3 beskriver et mer omfattende tverrfaglig samarbeid og koordinering mellom flere tjenester,man anser som hensiktsmessig deltar i prosessen.

bti-handlingsforløp diagram

Handlingsforløpet

Nivå 3 Tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester

Nivå 2 Tverrfaglig samarbeid mellom to tjenester

Nivå 1 Tidlig innsats innenfor enkelt tjenesten

Nivå 0 Avklaringer om grunn til bekymring

Samtykket fra foresatte er sentralt i arbeidet med BTI, og i henhold til Helsedirektoratets vurdering er formålet med Stafettlogg ikke helsehjelp til den aktuelle, og at behandlingen av opplysninger derfor ikke er regulert av pasientjournalloven. Med dette som grunnlag, anfører Helsedirektoratet at BTI som metode og etablering av Stafettlogg kan gjøres på bakgrunn av et uttrykkelig samtykke fra den enkelte.

Med Visma Flyt Samspill får du verktøyet du trenger for målrettet arbeid med blant annet BTI. I tillegg til å tilfredsstille alle krav tilfører den en helt ny dimensjon i arbeidet med planen. Fra å være papirbasert og statisk plan i en skuff, har BTI og Stafettloggen blitt et dynamisk og levende hjelpemiddel, som utnytter de mulighetene et nettbasert verktøy gir.

Hvis du ønsker å lese mer om Stafettloggen i Visma Flyt Samspill kan du gjøre det her.

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Er kommunenes selvstyre i strid med barnekonvensjonen?

FNs barnekomité har flere ganger kritisert Norge for ikke å sikre at barn og unge har likt tjenestetilbud over hele landet. Hindrer det kommunale selvstyret at barn og unge får lik tilgang til velferdstjenester over hele landet? Og hvordan påvirker barnevernsreformen og den nye barnevernsloven utviklingen av tjenestetilbudet overfor barn og unge?

Kontakt oss

Ta kontakt med salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre-henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Send henvendelse »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59