Gå til hovedsiden

Effektiviser redusert foreldrebetaling med integrasjon mot Skatteetaten

Ved å integrere med Skatteetatens API for inntektsopplysninger, kan foresatte nå søke om redusert betaling via Foresattportalen, og inntektsopplysningene vil automatisk bli hentet fra Skatteetaten.

Visma Flyt Skole lanserte i 2023 ny funksjonalitet som gjør det enklere og mer effektivt å søke om redusert foreldrebetaling. Ved å integrere med Skatteetatens API for inntektsopplysninger, kan foresatte nå søke om redusert betaling via Foresattportalen, og inntektsopplysningene vil automatisk bli hentet fra Skatteetaten.

Dette gir deg som saksbehandler trygghet i at opplysningene er korrekte og hentet fra de rette postene i skattemeldingen, og saksbehandlingen blir både mer effektiv og av høyere kvalitet.

De som har tatt i bruk denne funksjonaliteten opplever at det er mye enklere å søke om redusert foreldrebetaling nå enn det har vært tidligere, og de sparer mye tid. De har også merket en økning i datakvaliteten i søknadsprosessen etter at de begynte å bruke funksjonaliteten.

Statistikk fra over 270 kommuner viser tydelige trender når søknadene om redusert foreldrebetaling for SFO kommer inn. Den første bølgen kommer typisk i mai/juni måned mens den neste kommer i august. Det behandles vanligvis over 50 prosent flere søknader i august enn i mai/juni. Vi oppfordrer alle som jobber med redusert foreldrebetaling til å begynne legge til rette for denne funksjonaliteten, slik at dere kan få utbytte av tjenesten før neste søknadsbølge.

Del gjerne informasjonen videre med relevante beslutningstakere innenfor ditt område, så flere kan få kjennskap til denne muligheten som allerede har vist seg å gi gode gevinster.

Send en e-post til en kollega om redusert foreldrebetaling med integrasjon mot Skatteetatene.

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Visma Flyt Skole og integrasjonen mot Skatteetatens API? Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Kontakt oss for mer informasjon her

Mest populære