Gå til hovedsiden

Bryter kommunen vedtektene i barnehageopptaket?

Våren 2023 gjennomførte Visma en omfattende test av Optimert barnehageopptak sammen med ni norske kommuner. Funn fra undersøkelsene viser at flere kommuner ikke lykkes med å følge egne vedtekter. Kompleksiteten i opptaket kan føre til at barn blir urettferdig behandlet og ikke får den plassen de har krav på, til tross for kommunens beste intensjoner. Kunstig intelligens viser seg som skapt til å håndtere denne utfordringen

barnehageopptak

Hvert år i forbindelse med barnehageopptaket kommer det reaksjoner fra foreldre som mener det er gjort feil prioriteringer. Og det er egentlig ikke så rart. Barnehageopptaket kan karakteriseres som en innviklet kabal der søkernes ønsker skal oppfylles uten å overstige kapasitetsbegrensningene til barnehagene. I tillegg er det en jungel av vedtekter som regulerer hva slags prioritet ulike barn har under opptaket, noe som gjør kabalen ekstra vanskelig.

Denne tildelingen av barnehageplasser baseres på en rekke ulike kriterier, som for eksempel  barnets alder, søsken i barnehagen, spesielle behov, foreldres arbeidssituasjon (reisetid), med mer. Det finnes en mengde lovpålagte krav, samt barnehagenes vedtekter og ikke minst foreldrenes ønsker å ta hensyn til.

Det er viktig å merke seg at det er forskjeller mellom kommunene når det gjelder organiseringen av barnehageopptak. Noen kommuner kan ha egne retningslinjer og prioriteringskriterier, samt at de private barnehagene som oftest har egne kriterier.

Våren 2023 gjennomførte Visma en omfattende test av optimeringsløsningen i Flyt Barnehage, Optimert barnehageopptak, sammen med ni norske kommuner. Prosjektet gikk ut på å sammenlikne vante rutiner for hovedopptak med et optimert forslag. 

Hvordan gikk det da kommunene sammenlignet resultatet fra sitt manuelle barnehageopptak, med et opptak gjennomført med kunstig intelligens? Fikk flere barn plassen de hadde krav på når avanserte algoritmer fikk prøve seg på utfordringen? 

Barn blir glemt

Flere av kommunene som var med i testen ble det identifisert tilfeller der barnehager ikke konsekvent følger sine egne vedtekter. Barn blir rett og slett glemt, eller forbigått, i opptaket. 

Et konkret eksempel fra en kommune viste at hele 15 søkere opplevde å havne på en mindre ønsket plass, selv ved høyere alder enn barn som fikk tilbud. Dette skjedde selv om vedtektene i kommunen bestemte at høyeste alder skulle være avgjørende når to eller flere barn søkte på samme plass. Funnet gjorde at kommunene oppdaget at det har skjedd flere glipper, og de ansatte fortalte at de følte veldig med barna som hadde blitt urettferdig behandlet. 

Hvordan dette kan skje er ikke så lett å forklare eller forstå seg på, samtidig er det ikke helt unaturlig at menneskelige feil skjer i så komplekse prosesser som barnehageopptaket faktisk er. For de som gjennomfører opptaket kan det være nesten umulig å fange opp slike feil før det er for sent. Og lignende tilfeller går igjen hos de aller fleste testkommunene. En barnehageansvarlig beskrev en av årsakene til hvorfor det blir slik på denne måten: 

– Hver barnehage ser kun sine egne søkere, og ønsker gjerne bare å ta inn førstevalg hos seg. Konsekvensene av dette er at om et barn ikke får barnehageplass på førstevalget sitt, så får de heller ikke 2. eller 3. valg fordi disse allerede er fylt opp. De ender da opp i en barnehage langt unna hjemmet.

Les også: Slik gikk det da Porsgrunn tok i bruk Optimert barnehageopptak.

Garantert rettferdig behandling

For de tre kommunene i undersøkelsen med 200 eller flere søkere førte optimering til at i gjennomsnitt 10 barn fikk høyere plasseringer enn i det manuelle, tradisjonelle opptaket. Disse resultatene korresponderer med pilotundersøkelsen Visma gjorde i 2020. Bruk av optimering kan med andre ord føre til at flere foreldre får innvilget plass til barna i en mer foretrukket barnehage.

Sammenligner vi det tradisjonelle opptaket med det alternative forslaget fra Optimert barnehageopptak, kan vi konkludere med at der hvor man lett kan glemme noen barn i et manuelt opptak, garanterer Optimert barnehageopptak likebehandling av alle søkere og barnehager, slik at ingen barn opplever å bli forbigått. 

Etter årets hovedopptak spurte vi eksisterende brukere hvilke verdier de mente var viktigst for å bruke Optimert barnehageopptak som støtte i opptaksprosessen. Ikke overraskende var det enighet om at likebehandling av barn, likebehandling av barnehager og sikkerhet om at alle vedtekter etterfølges, var det som scoret høyest blant brukerne. 

Vil du vite mer om Optimert barnehageopptak, og se hvordan det fungerer, kan lese mer og komme i kontakt med oss via våre nettsider.

Les mer og kontakt oss her

Mest populære