Sikker saksbehandling i grunnskolen

For skolen er trygg håndtering av elevinformasjon spesielt viktig. Visma Flyt Sikker Sak for skolen møter behovet for behandling av sensitiv informasjon om elever på en enkel og sikker måte. Tjenesten gir økt informasjonssikkerhet og mer hensiktsmessig saksbehandling i en tjeneste rik på funksjonalitet og brukeropplevelse.

Sikker Sak implementeres enkelt, spiller på lag med Visma Flyt Skole og gir en rekke gevinster ved bruk:

 • Enkel produksjon av dokumenter med sensitivt innhold
 • Overgang fra Visma Flyt Skole til Sikker Sak på samme elev
 • Samarbeid på tvers av ressurspersoner– sakkyndig vurdering rett inn i Sikker Sak
 • Sikker saksbehandling og tilgangsstyring (autentisering via ID-porten på nivå 4)
 • Inngående og utgående dokumenter via KS Fiks og SvarUt/Inn
 • Støtter GDPR-krav og Normen-krav
 • Tilgang til kvalitetssikrede maler
 • Arkivering skjer automatisk
Sikker saksbehandling i grunnskolen

Tilgjengeligheten til sikker saksbehandling og korrespondanse på digitale flater fjerner behovet for; utskrift av kopi, hente postgang fra elevmappen og påfølgende sikring av dokument og makulering. Flyt Sikker Sak benytter Visma Flyt Arkiv med sikker sone for arkivering av skolens og elevenes sensitive informasjon. Dette skjer uten at saksbehandlere eller arkivarer trenger å gjøre noe ekstra arbeid. Når saksbehandler ferdigstiller, skjer arkivering automatisk.

Tilrettelagt og sikkert

Skolens mangel på et system som er tilrettelagt for å håndtere sensitiv data, som ikke er en del av elevenes mappe, gir en rekke utfordringer:

 • Sikkerhet: Uten tilgang til et tilrettelagt system for oppbevaring og samhandling, kan sikkerhetsregler måtte omgås. For eksempel lagring utenfor sikker sone. I tillegg gjør de mange sikkerhetskravene det vanskelig å vite hva som er riktig i henhold til lover og krav
 • Tidsbruk: Det oppstår en del dobbeltarbeid. Dokumenter må lagres flere steder, post må sendes manuelt. Og skriv som opprettes i ett system må skrives ut og arkiveres i et annet
 • Struktur: Med manglende logisk system kan informasjon bli vanskelig å finne eller gå tapt. Den kan bli lagt lokalt, på papir, eller i private innbokser og minnepenner.

For å møte utfordringene tilbys Visma Flyt Sikker Sak for skole. Med løsningen får lærere og administrasjon et egnet sted for all sensitiv informasjon. Tjenesten innehar en rekke nyheter som er i tråd med utviklingen i lovverket. Samtidig som det utnytter de muligheter som ligger i moderne teknologi. Med Flyt Sikker Sak for skole jobber ansatte i skolen alltid i henhold til gjeldende lover og regler. Dette gir:

 • Visshet om sikker saksbehandling: Med tilrettelagt system vil det ikke lenger være nødvendig å jobbe utenfor sikker sone. Eksterne aktører kan få tilgang og alle kan være trygge på at sikkerheten er ivaretatt
 • Bedre tidsbruk: Både muntlig og skriftlig dokumentasjon (som post) kan håndteres og arkiveres digitalt. Den kan enkelt deles og man slipper å skrive ut, skanne og postlegge
 • Logisk struktur: Informasjon blir lett å lagre, finne og dele i et selvforklarende system.

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

barnehageopptak

Bryter kommunen vedtektene i barnehageopptaket?

Våren 2023 gjennomførte Visma en omfattende test av Optimert barnehageopptak sammen med ni norske kommuner. Funn fra undersøkelsene viser at flere kommuner ikke lykkes med å følge egne vedtekter. Kompleksiteten i opptaket kan føre til at barn blir urettferdig behandlet og ikke får den plassen de har krav på, til tross for kommunens beste intensjoner. Kunstig intelligens viser seg som skapt til å håndtere denne utfordringen

digitaliseringslederen-harstad

– Vi vet vi har reddet liv med velferdsteknologi

Monica Larssen er digitaliseringsleder i Harstad kommune og leder for Digi Troms og Finnmark (Digitrofi). Vi tok turen til Harstad for å lære mer om jobben Harstad kommune og Digitrofi gjør for å digitalisere kommunen og regionen.