Elektronisk saksbehandlingssystem i skyen

I barnehagen vil ansatte gjøre observasjoner og håndtere en rekke hendelser som inneholder personsensitiv informasjon. Det være seg barne- eller systemsaker innenfor spesialpedagogisk hjelp, sosialpedagogiske saker som faller inn under barnehagelovens §41 og §42, barnevernssaker, hjelpemidler, med mer. Nå kan barnehagen få dekket sitt behov for sikker saksbehandling med Visma Flyt Sikker Sak for barnehagen.

Visma Flyt Sikker Sak er et elektronisk saksbehandlingssystem i skyen, egnet for saksbehandling på en enkel, sikker og trygg måte. Fra 2021 blir sikker Sak skreddersydd og tilgjengelig fra fagsystemet barnehagen benytter, Visma Flyt Barnehage. Dette gir ansatte i barnehagen et trygt sted å dokumentere og saksbehandle, i en tjeneste som gir økt informasjonssikkerhet og tilgang etter tjenstlige behov.

Visma Flyt Sikker Sak for barnehagen gir en rekke gevinster ved bruk:

 • Enkel produksjon av dokumenter med sensitivt innhold
 • Overgang fra Visma Flyt Barnehage til Sikker Sak på samme barnehagebarn
 • Samarbeid på tvers av ressurspersoner– sakkyndig vurdering rett inn i Sikker Sak
 • Sikker saksbehandling og tilgangsstyring (autentisering via ID-porten på nivå 4)
 • Inngående og utgående dokumenter via KS Fiks og SvarUt/Inn
 • Støtter GDPR-krav og Normen-krav
 • Tilgang til kvalitetssikrede maler
 • Arkivering skjer automatisk

Sikker saksbehandling i barnehage

Visma Flyt Sikker Sak kobles mot sikker arkivering til Noark 5 arkivkjerne og Digital Post via KS Fiks plattformen. På denne måten vil barnehagen få et enkelt og komplett saksbehandlingssystem som ivaretar alle krav til personvern, sikkerhet og sikker digital forsendelse. Gjennom fleksible løsninger for kodeverk, tilgangsstyringer og maler, kan Sikker Sak settes opp til å passe egne arbeidsprosesser.

Dette betyr at barnehagen får en heldigital hverdag hvor informasjon kan hentes fra Visma Flyt Barnehage og sentrale registre, og at all kommunikasjon med andre blir digital gjennom KS-Fiks. Alle arkivverdige elementer arkiveres fortløpende og automatisk til Visma Flyt Arkiv.
Siden Sikker Sak er en ren skybasert modul vil den også være tilgjengelig på mobile enheter. Dette forutsetter at disse er sikret på en tilfredsstillende måte.

Hva er sikker sak?

 • PPT - Komplett saksgang

 • Barnevern - Opplysningsplikt, bekymringsmelding, tilbakemelding

 • Helseopplysninger - Attester, epikriser, medisiner, referater, m.v.

 • Dokumentasjonsplikt - Identifisere barn i risikosone

 • §9A og §41/42 - Komplett saksgang

 • Systemsaker - Arbeidsmiljø, kvalitetsarbeid, fagutvikling

Sikker sak barnehage

Se demovideo om Visma Flyt Sikker Sak for barnehagen

I løpet av 3 minutter får du en kort visning av bruksområder, hjem-skjermen, organisasjonsstruktur og tilgangsstyring, tekstmaler, saker og integrasjoner.

Hvilke bruksområder har tjenesten

 

kartlegging ikon

Kartlegging, observasjoner, interne arbeidsnotater/unndratt innsyn

barnehageloven ikon

§ 41 og 42 barnehageloven: aktivitetsplaner og oppfølging ift. psykososialt miljø 

spesialpedagogisk behov ikon

Spesialpedagogisk behov; kartlegging, henvisning, vurdering, vedtak, IOP, evaluering m.v.

barnevernsaker ikon

Barnevernsaker; opplysningsplikt og bekymringsmelding

ansvarsgrupper ikon

Ansvarsgrupper; samarbeidsmøter, referater

Gjeldsrådgivning ikon

Systemsaker; uteområde, tilsyn, mobbing, vold, psykososialt miljø, m.v.

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Send henvendelse »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59