Visma Flyt Barnehage produktikonOptimert barnehageopptak (med AI)

Hvert år bruker alle norske kommuner uker, kanskje måneder, på å gjennomføre barnehageopptaket. Med Optimert Opptak kan fordelingen gjennomføres på sekunder og samtidig hensynta både barnehagenes vedtekter og foreldrenes ønsker for barna.

Lange møter med manuell allokering av ett og ett barn er både tidkrevende og stressende. Heldigvis er denne tiden forbi med Optimert Opptak. Barnehageopptaket kan karakteriseres som en innviklet kabal der søkernes ønsker skal oppfylles uten å overstige kapasitetsbegrensningene til barnehagene. I tillegg er det en jungel av vedtekter som regulerer hva slags prioritet ulike barn har under opptaket. Dette gjør kabalen ekstra vanskelig.

Ved hjelp av kunstig intelligens utforsker løsningen millioner av forskjellige alternativer på millisekunder. Løsningen skal bidra til å finne en optimal fordeling av barn til barnehager. Dermed kan dere gjennomføre barnehageopptaket på sekunder, i henhold til lover og regler, og foreldrenes ønsker.

Hva er optimert barnehageopptak?

Opptaksoptimereren tar hensyn til

Barnas score i hver barnehage ikonBarnas score i hver barnehage

Barn får en score i hver barnehage de søker basert på hvilke av barnehagens opptakskriterier som tilfredsstilles.

Opptaksoptimereren tar scorene i betraktning. Den vil aldri plassere et barn med en lavere score til en barnehage før et barn med høyere score. Unntaket er hvis barnet med høyere score har fått plass i en mer foretrukket barnehage.


Kapasiteten til barnehagene ikonKapasiteten til barnehagene

Hver barnehage oppgir en gitt kapasitet som avgjør hvor mange ledige plasser det er i barnehagen. Barnehager med aldersbestemte avdelinger kan legge inn antall ledige plasser som er reservert. Dette gjelder til henholdsvis barn over og under tre år.

Det vil aldri allokeres flere barn til en barnehage enn kapasiteten tilsier. Hvis barnehagen oppgir aldersbestemte begrensninger på kapasitet så vil heller dette aldri bli overgått.


Barnas foretrukne barnehager ikonBarnas foretrukne barnehager

Opptaksoptimereren tar barnas ønsker i betraktning og skaper en allokering som tildeler flest mulig barn et høyest mulig ønske. Samtidig tilfredsstiller den vedtektene relatert til barns score og barnehagenes kapasitetsbegrensning.


Barnas foretrukne barnehagedagerBarnas foretrukne barnehagedager

Foreldre oppgir antall og hvilke dager per uke de ønsker at barna skal gå i barnehagen. Løsningen tar antall ønskede barnehagedager med i betraktning. Den skaper en allokering der flest mulig barn får oppfylt ønsket sitt om antall barnehagedager.


Reisetid og kjønnsbalanse ikonReisetid

Opptaksoptimereren kan foreslå barnehager til barn som ikke har blitt allokert til en barnehage de har søkt på. For eksempel fordi barnehagen er full.

Den vil foreslå barnehager som har kortest mulig kjøreavstand til søkeren. Dette gjøres ved at Visma opptaksoptimerer beregner kjøretid mellom alle barn og alle barnehager.

Oppvekst blogg

Kontakt oss

Ta kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »