En fullstendig plattform for oppvekst­administrativt system (OAS)

Med gode oppvekstadministrative systemer (OAS), kan ansatte bruke mer tid på det barnehagen og skolen faktisk handler om; å gi barn og ungdom en trygg og god start på livet. Visma sørger for en fullstendig OAS plattform der oppvekst-systemene knyttes sammen ved hjelp av moderne teknologi. Ansatte får en helhetlig brukeropplevelse der innovative OAS-løsninger sørger for at de digitale prosessene løses effektivt, og noen ganger helt automatisk. 

Som ansatt i skole og barnehage er tiden du tilbringer med barna dyrebar. Særlig gjelder dette utsatte barn og unge som trenger å oppdages tidlig for å unngå utenforskap senere i livet. Fra Visma får du skole- og barnehageadministrative systemer som er sydd tett sammen med verktøy som ivaretar behandling og samarbeid rundt spesielt utsatte barn og unge. Slik blir terskelen for tidlig innsats og tverrfaglig samhandling så lav som mulig.

Les mer om verktøy for OAS

Diagram som illustrerer samspillet mellom OAS-løsninger: barnehageadministrasjo, sikker saksbehandling, skoleadministrasjon, ressursstyring, timeplanlegging og vikarhåndtering

Forenkling og effektivisering av hverdagen

Den ansattes verdifulle tid utfordres også når det stadig stilles strengere krav til dokumentasjon og administrative oppgaver. Dette går ofte på bekostning av det pedagogiske arbeidet og oppfølging av elevene. Med OAS får din kommune oppvekstadministrative systemer som tar kommunen og den ansattes ansvar på alvor. Systemene bidrar til forenkling og effektivisering av hverdagen for lærere, administrasjon og ledelse samtidig som systemene er intuitive og brukervennlige.

OAS er skybaserte, noe som gjør at de kan brukes når og hvor som helst. De krever ingen installasjon, intern drift, oppgraderinger eller serverbehov. Og de ivaretar barnehage- og skoleeiers behov for ansvar og dokumentasjon. Med et sikkert lagringssystem kan din kommune være trygg på at dere til enhver tid jobber i henhold til GDPR.

En viktig del av den ansattes hverdag er samarbeidet med hjemmet. Med OAS er det enkelt å nå ut til alle foresatte ved hjelp av våre apper tilpasset barnehage- og skolens behov. I spesielle tilfeller kan det også kommuniseres via SMS og e-post. Skolen og barnehagen får på denne måten enkelt oversikt over viktig informasjon fra de foresatte slik som for eksempel samtykker.

Oppvekstadministrative systemer i henhold til lover og regler

Løsningene oppdateres og vedlikeholdes kontinuerlig slik at de til enhver til støtter aktuelle lover og regler. Hos oss er sikkerhet i høysetet, samtidig jobber vi hardt for å møte behovene som til enhver tid er gjeldende hos dere som bruker løsningene. Derfor har flertallet av de som jobber med utvikling av OAS lang fartstid både fra skole og barnehage. Vi vet hvor viktig det er å ha et enkelt og brukervennlig system som gir tid til å fokusere på det viktigste, nemlig barna.

Tidstyvene timeplanlegging og ressursstyring

Visste du forresten at timeplanlegging og vikarhåndtering er to av de mest tidkrevende og utfordrende tidstyvene i skolehverdagen? Dette løses på en enkel og oversiktlig måte med løsningene Visma Flyt Timeplan og Visma Flyt Ressursstyring. All kritisk informasjon for skolehverdagen vil til enhver tid være oppdatert. Dette har stor effekt for driften av skolen, inklusive kompetanseplanlegging, vikarhåndtering, ressursplanlegging og for automatisk beregning av lønn. Løsningene involverer alle ansatte og automatiserer arbeidsprosessene. Her velger vikarene ledige timer selv, på tvers av skoler i kommunen. Om ønskelig inkluderes også barnehagene slik at deres behov for ressurshåndtering og vikarbemanning blir ivaretatt.