Den moderne hjemmetjenesten

Med en stadig større del av befolkningen som mottar hjemmesykepleie, blir teknologien en voksende støttespiller i arbeidshverdagen i hjemmetjenesten. Det kreves gode dokumentasjonssystemer som er enkle å bruke i hjemmetjenesten, og som samhandler på alle nivå, slik at man kan være mer sammen med pasientene.

I fremtiden vil eldre ha bedre kjennskap til teknologi fra både jobb og fritid, så terskelen for å ta i bruk nye hjelpemidler vil bli mindre. Eldreomsorg i eget hjem gir eldre muligheten til å bo lenger hjemme.

Allerede i dag er det kommet mange løsninger i hjemmetjenesten som kan tas i bruk. 

Se teknologi for hjemmetjenesten

En datter som sitter og holder rundt pappen sin og sønnen sin. Innbyggerdialog mellom hjemmetjenesten og tjenestemottakere gir et styrket samarbeid og mer trygghet.

Styrket innbyggerdialog med Digihelse

Med digitale innbyggertjenester får ansatte i hjemmetjenesten bedre redskap til å jobbe og kommunisere mer effektivt. Tjenestemottakere og pårørende har informasjon tilgjengelig digitalt 24 timer i døgnet og kan endre og avbestille timer når det er nødvendig. Alt dette uten å måtte sitte i lange telefonkøer. I helhet skaper innbyggerdialogen redusert administrasjon for de ansatte og samspillet mellom tjenesteytere og pårørende blir styrket!

Les mer om Digihelse

Illustrasjon av en bil som kjører langs et kart. Med Ruteplanleggeren sparer hjemmetjenesten tid.

Ruteplanlegger for hjemmesykepleien

En hjemmesykepleier har mange hjemmebesøk per dag. Med en automatisk ruteplanlegger blir ruten tilpasset når pasienten ønsker besøk, og som en optimalisert strekning for den ansatte i hjemmetjenesten. Tidsbesparende og avlastende løsninger forenkler mange administrative oppgaver, og gir mer tid til pasientene.

 Les mer om ruteplanlegger

En hjemmesykepleier står og trykker på sitt nettbrett. Med Mobil Omsorg er all informasjon om tjenesteyteren lett tilgjengelig.

EPJ pasientjournal på nettbrett

Mobilteknologi er noe mange i hjemmetjenesten drar stor nytte av daglig. Den bidrar til at de kan sjekke og skrive pasientrapport/journal i samarbeid med pasienten eller i bilen. Med et nettbrett og journaltilgang, kan jobben utføres på stedet og sparer de ansatte for mange telefonsamtaler og kjøreturer tilbake på kontoret.

Les mer om mobil omsorg

Anbefalt for deg

Under ser du anbefalt innhold vi håper du vil like. God lesing!

Tre hovedpilarer for suksess i IKT Nordhordland

Vi dro til Nordhordland og møtte Lars Tveit, leder for digitalisering og innovasjon i region Nordhordland. Der møtte vi en digitaliseringsleder med bred erfaring fra både det private og det offentlige. Han bruker sin erfaring aktivt i arbeidet med å digitalisere 12 kommuner i regionen.

Helseteknologiordningen – et løft for innovasjon?

Antall mennesker i aldersgruppen 67-79 er spådd å øke med 36 % innen 2040, og i enkelte kommuner vil antallet pensjonister bli høyere enn antallet yrkesaktive. Hvordan skal vi ivareta behovene til så mange mennesker innen helse og velferd? Svaret ligger ifølge regjeringen i økt satsing på helseteknologi. Gjennom Helseteknologiordningen skal kommunene få støtte til digital utvikling innen helse og omsorg.

snomed

Hvordan kan SNOMED effektivisere helsetjenesten?

Med kodeverket SNOMED CT får aktørene i helsesektoren én felles forståelse av pasienten gjennom faglig standardisert språk. Slik sikres trygg, effektiv og god behandling i tjenestene, samt samhandling på tvers av dem.