Den moderne hjemmetjenesten

Med en stadig større del av befolkningen som mottar hjemmesykepleie, blir teknologien en voksende støttespiller i arbeidshverdagen i hjemmetjenesten. Det kreves gode dokumentasjonssystemer som er enkle å bruke i hjemmetjenesten, og som samhandler på alle nivå, slik at man kan være mer sammen med pasientene.

I fremtiden vil eldre ha bedre kjennskap til teknologi fra både jobb og fritid, så terskelen for å ta i bruk nye hjelpemidler vil bli mindre. Eldreomsorg i eget hjem gir eldre muligheten til å bo lenger hjemme.

Allerede i dag er det kommet mange løsninger i hjemmetjenesten som kan tas i bruk. 

Se teknologi for hjemmetjenesten

Innbyggerdialog mellom hjemmetjenesten og tjenestemottakere

Styrket innbyggerdialog med Digihelse

Med digitale innbyggertjenester får ansatte i hjemmetjenesten bedre redskap til å jobbe og kommunisere mer effektivt. Tjenestemottakere og pårørende har informasjon tilgjengelig digitalt 24 timer i døgnet og kan endre og avbestille timer når det er nødvendig. Alt dette uten å måtte sitte i lange telefonkøer. I helhet skaper innbyggerdialogen redusert administrasjon for de ansatte og samspillet mellom tjenesteytere og pårørende blir styrket!

Les mer om Digihelse

Ruteplanlegger kart for hjemmetjenesten

Ruteplanlegger for hjemmesykepleien

En hjemmesykepleier har mange hjemmebesøk per dag. Med en automatisk ruteplanlegger blir ruten tilpasset når pasienten ønsker besøk, og som en optimalisert strekning for den ansatte i hjemmetjenesten. Tidsbesparende og avlastende løsninger forenkler mange administrative oppgaver, og gir mer tid til pasientene.

 Les mer om ruteplanlegger

Mobil omsorg lett tilgjengelig på nettbrett

EPJ pasientjournal på nettbrett

Mobilteknologi er noe mange i hjemmetjenesten drar stor nytte av daglig. Den bidrar til at de kan sjekke og skrive pasientrapport/journal i samarbeid med pasienten eller i bilen. Med et nettbrett og journaltilgang, kan jobben utføres på stedet og sparer de ansatte for mange telefonsamtaler og kjøreturer tilbake på kontoret.

Les mer om mobil omsorg

Anbefalt for deg

Under ser du anbefalt innhold vi håper du vil like. God lesing!

Med BPA på feriereise

Sommerferien nærmer seg for de fleste av oss. For mange betyr det et ønske om å reise, og mottakere av brukerstyrt personlig assistanse er ikke noe unntak. Kan man gjennomføre en reise med bistand fra BPA-assistenter? Dette og andre spørsmål rundt BPA og ferie skal vi se litt nærmere på her.

Bli tryggere i jobben

Ansatt i helse- og omsorgstjenesten? Få grunnleggende innføring i juss!

Juridisk kompetanse er en forutsetning for å gi pasienter og brukere som trenger det, nødvendig og forsvarlig hjelp til rett tid. Kunnskap om juss er slik vi ser det, viktigere enn noen gang. Hvordan kan du som jobber i helse- og omsorgstjenesten effektivt øke din kompetanse?

Når eldre ikke ønsker hjelp

Noen ganger kolliderer den enkeltes selvbestemmelsesrett med pårørendes/helsepersonells mening om riktig og forsvarlig hjelp. Hvor langt går egentlig selvbestemmelsesretten?