Den moderne hjemmetjenesten

Med en stadig større del av befolkningen som mottar hjemmesykepleie, blir teknologien en voksende støttespiller i arbeidshverdagen til hjemmesykepleiere. Det kreves gode dokumentasjonssystemer som er enkle å bruke, og som samhandler på alle nivå, slik at man kan være mer sammen med pasientene.

I fremtiden vil eldre ha bedre kjennskap til teknologi fra både jobb og fritid, så terskelen for å ta i bruk nye hjelpemidler vil bli mindre. Eldreomsorg i eget hjem gir eldre muligheten til å bo lenger hjemme.

Allerede i dag er det kommet mange løsninger i hjemmetjenesten som kan tas i bruk. 

Se løsningene

Innbyggerdialog mellom hjemmetjenesten og tjenestemottakere

Innbyggerdialog skaper styrket samspill

Med digitale innbyggertjenester får ansatte i hjemmetjenesten bedre redskap til å jobbe og kommunisere mer effektivt. Tjenestemottakere og pårørende har informasjon tilgjengelig digitalt 24 timer i døgnet og kan endre og avbestille timer når det er nødvendig. Alt dette uten å måtte sitte i lange telefonkøer. I helhet skaper innbyggerdialogen redusert administrasjon for de ansatte og samspillet mellom tjenesteytere og pårørende blir styrket!

Les mer om Digihelse

Ruteplanlegger i omsorgsteknologi

Varme hender med omsorgs-teknologi

En hjemmesykepleier har mange hjemmebesøk per dag. Med en automatisk ruteplanlegger blir ruten tilpasset når pasienten ønsker besøk, og som en optimalisert strekning for den ansatte. Tidsbesparende og avlastende løsninger forenkler mange administrative oppgaver, og gir mer tid til pasientene.

 Les mer om ruteplanlegger

Pasientjournal på nettbrett

Pasientjournal på nettbrett

Mobilteknologi er noe mange hjemmesykepleiere drar stor nytte av daglig. Den bidrar til at de kan sjekke og skrive pasientrapport/journal i samarbeid med pasienten eller i bilen. Med et nettbrett og journaltilgang, kan jobben utføres på stedet og sparer de ansatte for mange telefonsamtaler og kjøreturer tilbake på kontoret.

Les mer om mobil omsorg

Anbefalt for deg

Under ser du anbefalt innhold vi håper du vil like. God lesing!