Responssenteret samlokaliserer drift av alarmmottak

En av den moderne hjemmetjenestens utfordringer er håndtering av data fra den store mengden alarmer som utløses fra digitale trygghetsalarmer, røyk-, varme- og bevegelsessensorer, GPS-signal, elektronisk medisineringsstøtte, etc. Det er stadig flere typer velferdsteknologi-alarmer tilgjengelig fra ulike leverandører. Det er krevende å holde oversikt over alle alarmer, samt å respondere hensiktsmessig. For å håndtere dette mer effektivt, og samtidig øke kvaliteten på responsen, anbefaler Helsedirektoratet å opprette et samlokalisert og digitalt responssenter for drift av alarmmottaket.

Bedre kontroll og rask respons med responssenter-tjenesten

Responssenter-tjenesten innebærer at en operatør ved en responssenter-tjeneste mottar alle alarmer og varsler fra brukerne. Operatøren avklarer årsak til alarmen og vurderer om det er nødvendig å varsle hjemmetjenesten, ambulansetjenesten, pårørende, eller om saken kan avsluttes over telefon. Tidlig forskning viser at responssentre i Norge og Norden har en avklaringsgrad på mellom 70 og 90 prosent og kan redusere antall henvendelser til hjemmetjenesten betydelig.

Et responssenter bemannet med fagpersoner gir bedre kontroll over alarmene og vil gjøre det mulig å respondere raskere og mer koordinert. Mange alarmer vil være “falske”, og det vil være lettere å avklare raskt hvilke som er reelle. Det vil også være enklere å ivareta informasjonssikkerhet og personvern, da alle alarmer rutes inn mot en sentral.

Værnesregionen er i gang med Norges første responssenter og deler sin opplevelse av prosessen de gikk igjennom. 

Les om erfaringene til Værnesregionen

 

Integrasjon med EPJ pasientjournal

For at fagfolkene som arbeider på Responssenteret skal kunne utføre en best mulig jobb når alarmer utløses, er det viktig med tilgang til nødvendig innsikt om brukerne, slik som navn, adresse og relevante tjeneste- og helseopplysninger. Dette for at responsen blir gitt på et mest mulig kvalifisert grunnlag.

Visma bidrar med denne nøkkelinformasjon ved en integrasjon mot elektronisk pasientjournal (EPJ). Fagpersoner på Responssenteret får tilgang til registrerte opplysninger om brukere av hjemmetjenesten, og kan registrere, søke fram og presentere disse opplysningene.

Informasjon som utveksles mellom EPJ og Responssenter:

  • Navn og fødselsnummer på bruker/tjenestemottaker
  • Sivilstatus og språk
  • Adresse og organisatorisk tilhørighet
  • Kontaktperson (pårørende/fastlege etc.)
  • Grunnleggende tjenesteopplysninger
  • Tidspunkt forrige besøk og informasjon om neste planlagte besøk (hjemmesykepleie)
  • Mulighet til å skrive rapport til Visma Omsorg Profil fra Responssenter

På denne måten kan fagfolkene på Responssenteret både gjøre en bedre vurdering av behovet for hjelp, samt at de kan oppdatere journalen

Med dette vil arbeidsprosessene med alarmhåndtering forenkles, unødvendig aktivitet begrenses og kvaliteten på tilbudet forbedres. Slik skaper vi rom for å gi god omsorg og riktig pleie til den voksende gruppen pleietrengende som har trygghetsalarm.

 For mer informasjon ta kontakt

Kontakt oss

Kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59