Mobil Omsorg gjør arbeidsdagen mer fleksibel

Visma Mobil Omsorg er en bærbar fagløsning for kommunale pleie- og omsorgstjenester. Løsningen er en webapplikasjon, utviklet i HTML5, og er tilgjengelig på de fleste mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett. Dette betyr at kommunene står fritt i valg av mobile enheter. Mobil Omsorg er et viktig bidrag i arbeidet om å styrke samhandling, effektivisering og kvalitetsheving av tjenestene innen pleie- og omsorg.

Visma Mobil Omsorg er en del av Visma Omsorg Profil. Vår helhetlige omsorgsløsning som består av moderne funksjonaliteter som samhandler og utveksler informasjon, både seg imellom og med andre systemer.

Visma Mobil Omsorg er bygget på 3 grunnpilarer: åpenhet, brukervennlighet og tilgjengelighet.

Se video og lær mer om Visma Mobil Omsorg (1:57 min)

Fordeler


Enkel samhandling med Mobil Omsorg appen
Samhandling, effektivisering og kvalitet

Mobil Omsorg gir tilgang på oppdaterte pasient/brukerdata. Den legger til rette for enkel kommunikasjon mot andre deltakere i en behandling, som fastlege og sykehus.


Samhandling med Visma Mobil Omsorg ikon
Alltid tilgang til oppdatert pasientjournal

Mobil Omsorg legger til rette for en mer effektiv arbeidsdag. Oppdrag og informasjon om pasienter/brukere lastes inn ved starten av arbeidsdagen, og oppdateringer kan hentes ned fortløpende. Rapporter skrives inn direkte mens man er ute hos brukeren, noe som eliminerer dobbeltregistrering og administrasjonsarbeid på kontoret.


Pasientjournal ikon
Styrker pasientsikkerheten

Med kontinuerlig oppdatert informasjon og pasientjournal for alle brukere, blir kvaliteten på tjenesten bedre. All behandling og medisinering baserer seg på siste tilgjengelige informasjon – og selv endringer som blir lagt inn mens den ansatte er på farten vil være tilgjengelig. Tilsvarende kan informasjon som legges inn ute hos pasient/bruker, sikre at også andre som arbeider med pasient/bruker har siste oppdaterte opplysninger tilgjengelig.


Nøkkel ikon
Sikkerhet på mobile flater

Mobil Omsorg tilfredsstiller de strenge tekniske krav som stilles til sikker informasjonshåndtering for mobile løsninger. Samtidig styrker den sikkerheten knyttet til pasientbehandling, ved at all nødvendig pasientinformasjon alltid er oppdatert. I tillegg reduseres behovet for papirutskrifter, som kan komme på avveie. Pålogging skjer ved brukernavn/passord. Det lagres ingen ukryptert sensitiv data på den lokale enheten. Hvis den mobile enheten kommer på avveie, vil dataen ikke være tilgjengelig uten brukernavn og passord.


Mobil og fleksibel arbiedshverdag ikon
Gjør arbeidsdagen enklere mer fleksibel

Med mobile enheter kan hjemmehjelpere/sykepleiere lett kommunisere endringer i arbeidsplanen eller motta nye oppdrag mens de er «på farten». Informasjon om nye pasienter kan overføres uten at det er nødvendig å kjøre innom kontoret.

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Tre hovedpilarer for suksess i IKT Nordhordland

Vi dro til Nordhordland og møtte Lars Tveit, leder for digitalisering og innovasjon i region Nordhordland. Der møtte vi en digitaliseringsleder med bred erfaring fra både det private og det offentlige. Han bruker sin erfaring aktivt i arbeidet med å digitalisere 12 kommuner i regionen.

Helseteknologiordningen – et løft for innovasjon?

Antall mennesker i aldersgruppen 67-79 er spådd å øke med 36 % innen 2040, og i enkelte kommuner vil antallet pensjonister bli høyere enn antallet yrkesaktive. Hvordan skal vi ivareta behovene til så mange mennesker innen helse og velferd? Svaret ligger ifølge regjeringen i økt satsing på helseteknologi. Gjennom Helseteknologiordningen skal kommunene få støtte til digital utvikling innen helse og omsorg.

snomed

Hvordan kan SNOMED effektivisere helsetjenesten?

Med kodeverket SNOMED CT får aktørene i helsesektoren én felles forståelse av pasienten gjennom faglig standardisert språk. Slik sikres trygg, effektiv og god behandling i tjenestene, samt samhandling på tvers av dem.

Kontakt oss

Kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59