Mobil Omsorg gjør arbeidsdagen mer fleksibel

Visma Mobil Omsorg er en bærbar fagløsning for kommunale pleie- og omsorgstjenester. Løsningen er en webapplikasjon, utviklet i HTML5, og er tilgjengelig på de fleste mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett. Dette betyr at kommunene står fritt i valg av mobile enheter. Mobil Omsorg er et viktig bidrag i arbeidet om å styrke samhandling, effektivisering og kvalitetsheving av tjenestene innen pleie- og omsorg.

Visma Mobil Omsorg er en del av Visma Omsorg Profil. Vår helhetlige omsorgsløsning som består av moderne funksjonaliteter som samhandler og utveksler informasjon, både seg imellom og med andre systemer.

Visma Mobil Omsorg er bygget på 3 grunnpilarer: åpenhet, brukervennlighet og tilgjengelighet.

Se video og lær mer om Visma Mobil Omsorg (1:57 min)

Fordeler


Enkel samhandling med Mobil Omsorg appen
Samhandling, effektivisering og kvalitet

Mobil Omsorg gir tilgang på oppdaterte pasient/brukerdata. Den legger til rette for enkel kommunikasjon mot andre deltakere i en behandling, som fastlege og sykehus.


Samhandling med Visma Mobil Omsorg ikon
Alltid tilgang til oppdatert pasientjournal

Mobil Omsorg legger til rette for en mer effektiv arbeidsdag. Oppdrag og informasjon om pasienter/brukere lastes inn ved starten av arbeidsdagen, og oppdateringer kan hentes ned fortløpende. Rapporter skrives inn direkte mens man er ute hos brukeren, noe som eliminerer dobbeltregistrering og administrasjonsarbeid på kontoret.


Pasientjournal ikon
Styrker pasientsikkerheten

Med kontinuerlig oppdatert informasjon og pasientjournal for alle brukere, blir kvaliteten på tjenesten bedre. All behandling og medisinering baserer seg på siste tilgjengelige informasjon – og selv endringer som blir lagt inn mens den ansatte er på farten vil være tilgjengelig. Tilsvarende kan informasjon som legges inn ute hos pasient/bruker, sikre at også andre som arbeider med pasient/bruker har siste oppdaterte opplysninger tilgjengelig.


Nøkkel ikon
Sikkerhet på mobile flater

Mobil Omsorg tilfredsstiller de strenge tekniske krav som stilles til sikker informasjonshåndtering for mobile løsninger. Samtidig styrker den sikkerheten knyttet til pasientbehandling, ved at all nødvendig pasientinformasjon alltid er oppdatert. I tillegg reduseres behovet for papirutskrifter, som kan komme på avveie. Pålogging skjer ved brukernavn/passord. Det lagres ingen ukryptert sensitiv data på den lokale enheten. Hvis den mobile enheten kommer på avveie, vil dataen ikke være tilgjengelig uten brukernavn og passord.


Mobil og fleksibel arbiedshverdag ikon
Gjør arbeidsdagen mer fleksibel

Med mobile enheter kan hjemmehjelpere/sykepleiere lett kommunisere endringer i arbeidsplanen eller motta nye oppdrag mens de er «på farten». Informasjon om nye pasienter kan overføres uten at det er nødvendig å kjøre innom kontoret.


Brukervennlig ikon
Enkel å bruke

Mobil Omsorg er enkel i bruk. Brukergrensesnittet er moderne og tilfredsstiller krav til brukervennlighet. Løsningen er fleksibel, og kan benyttes på en rekke ulike mobile enheter.

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Med BPA på feriereise

Sommerferien nærmer seg for de fleste av oss. For mange betyr det et ønske om å reise, og mottakere av brukerstyrt personlig assistanse er ikke noe unntak. Kan man gjennomføre en reise med bistand fra BPA-assistenter? Dette og andre spørsmål rundt BPA og ferie skal vi se litt nærmere på her.

Bli tryggere i jobben

Ansatt i helse- og omsorgstjenesten? Få grunnleggende innføring i juss!

Juridisk kompetanse er en forutsetning for å gi pasienter og brukere som trenger det, nødvendig og forsvarlig hjelp til rett tid. Kunnskap om juss er slik vi ser det, viktigere enn noen gang. Hvordan kan du som jobber i helse- og omsorgstjenesten effektivt øke din kompetanse?

Når eldre ikke ønsker hjelp

Noen ganger kolliderer den enkeltes selvbestemmelsesrett med pårørendes/helsepersonells mening om riktig og forsvarlig hjelp. Hvor langt går egentlig selvbestemmelsesretten?

Kontakt oss

Kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59