Visma Flyt Samspill produktikon

Et modernisert verktøy for sikker digital og tverrfaglig samhandling

Visma Flyt Samspill, er et samhandlingsverktøy i skyen som bidrar til enklere tverrfaglig samhandling i kommunen. Løsningen kan benyttes som en generell samhandlings-hub og som en plattform for samhandling rundt Individuell Plan og Stafettlogg (BTI).

Det stilles stadig større krav til samhandling på tvers av kommunens fagenheter. Men sannheten er at dagens organisering sammen med tildels silo-baserte fagsystemer stadig er til hinder i dette arbeidet. Dette er et ansvar både politikere, rådmenn og generell kommuneledelse nå griper tak i for alvor. Som systemleverandør har  Visma også et stort ansvar. Derfor er det tatt omfattende grep slik at vi skal kunne støtte opp om endringsprosessen kommunene står overfor. Som resultat av denne moderniseringen vil Flyt Samspill kunne være et av kommunens viktigste verktøy i møte med krav om digital, tverrfaglig samhandling i tiden fremover. 

Mange erfaringer har blitt innhentet siden samhandlingsverktøyet, SamPro, kom på markedet i 2005. All denne erfaringen har blitt tatt vare på og videreført i utviklingen av Visma Flyt Samspill. I dag benyttes løsningen av over 200 kommuner landet over. Disse kommunene har en samlet befolkning på over to millioner innbyggere. Og stadig flere blir en del av suksesshistorien.

Tilpasset bruk på alle arbeidsflater

Visma Flyt Samspill er utviklet for å kunne brukes på ulike typer enheter, og har et såkalt responsivt grensesnitt. Det betyr at innholdet skalerer automatisk for å tilpasse seg skjermstørrelsen. Det spiller altså ingen rolle om du benytter PC, nettbrett eller mobiltelefon. Visma Flyt Samspill er like lett å bruke og oversiktlig på alle enhetene.

Kommunens samhandlingshub - Koblet til ditt fagsystem med API

De som ønsker det kan få Samspill satt opp med API-koblinger til de fagsystemene i kommunen hvor sikker samhandling er relevant. Samspill blir da en sikker samhandlingsplattform alle kan benytte. Den blir en slags samhandlings-hub på tvers av fagsystemene og de det gjelder. 

 • De som jobber i skolen, barnevernet, PPT, helse og andre fagområder i kommunen vil da få mulighet til å benytte Samspill til samhandling med andre. Direkte fra sitt fagsystem.
 • Du vil kunne starte en ny plan eller “Samhandlingsarena” når behovet oppstår. Og du vil til enhver tid ha oversikt over hvilke personer i ditt fagsystem som har en aktiv plan eller samhandlingsarena i Flyt Samspill.
 • APIet vil settes opp slik at du vil kunne overføre ferdigstilte data fra fagsystemet til Samspill. Vi unngår dermed dobbeltregistreringer og høyner datakvaliteten, samtidig som vi tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid mellom enhetene. 

Ta kontakt for mer informasjon

Hva inneholder Visma Flyt Samspill?

 • Planliste med mye relevant informasjon om hver enkelt planeier, slik som navn på plandeltakere og antall meldinger som venter på å bli lest i de ulike planene.
 • En egen “bryter” over plan-listen gir deg mulighet til å slå av eller på visningen av navnene til planeierne. 
 • Hjemside med direkte lenker til viktig info i planen
 • Oversikt over mål og aktiviteter
 • Livsområde-kartlegging med to-veis kobling til Mål/Aktiviteter
 • Fleksibelt meldingssystem, med ulike type varslinger
 • Opplasting av dokumenter til planen 
 • Kalender m/varslingsmuligheter
 • En kan legge inn kommentarer til ting som andre har skrevet.
 • Tidslinje-visning for effektiv tilgang til informasjon
 • Autentisering på sikkerhetsnivå 4
 • En heldigital prosess for innhenting av samtykke

Få tilgang til gratis webinaropptak om løsningen

Visma Flyt Samspill funksjoner på mobil

Tidslinje i samhandlingsverktøyet Visma Flyt Samspill

Tidslinjen gir rask oversikt over alt som har skjedd

Tidslinjen viser hendelsene i planen i kronologisk rekkefølge med de nyeste hendelsene øverst. Ulike frister er markert med rød skrift. Formålet med denne funksjonen er å raskt kunne få oversikt over hva som har skjedd i planen. Og få tilgang til mer informasjon med bare ett klikk. Man kan også velge å filtrere tidslinjen på ulike typer hendelser. For eksempel bare referater eller frister.

Fordeler i samhandlingsverktøyet Visma Flyt Samspill

Elektronisk samhandling i Visma Flyt Samspill

Elektronisk "møtested" på tvers av fag og nivå

Løsningen er både en kommunikasjonsplattform og et elektronisk møtested for alle som er involvert. Det interne meldingssystemet kan brukes av deltakerne for å sende beskjeder til hverandre om møteendringer, innkallinger, avlysninger eller andre forhold. Dette reduserer ofte behovet for brevutsendinger og telefoner. Den enkelte deltaker bestemmer selv om han ønsker å bli varslet på SMS eller epost ved ny melding, endringer i mål, nye aktiviteter og så videre.

 

API koblinger til samhandlingsverktoey


API - kobler Samspill til dine fagsystem

De som ønsker det kan få Visma Flyt Samspill satt opp med API-koblinger til kommunens fagsystemer. Flyt Samspill blir da en sikker samhandlingsplattform alle kan benytte - og blir en slags samhandlings-hub på tvers av fagsystemene. 

Effektiv kommunikasjon og samarbeid i Visma Flyt Samspill


Letter samarbeidet rundt Individuell Plan (IP)

Ettersom Visma Flyt Samspill er et nettbasert verktøy vil man alltid ha en oppdatert plan lett tilgjengelig. Systemet er lett å forstå, og logisk bygget opp med bakgrunnsinformasjon, mål og aktiviteter. Man vil med få klikk få oversikt over hva som tidligere har skjedd. Hva som er planlagt framover. Og hvem det er som har ansvaret for gjennomføringen. Det er planeier sammen med koordinator som styrer hvem som skal få tilgang til planen og til hvilken informasjon.

IOP og IUP med Visma Flyt Samspill


Samhandling rundt sensitiv informasjon for skole og barnehage

Visma Flyt Samspill er svært godt egnet til å samarbeide rundt sensitiv informasjon mellom skole, barnehage og hjemmet. Har du for eksempel opprettet en IOP på en elev i Visma Flyt Sikker Sak Skole kan den daglige samhandlingen rundt innholdet foregå i Flyt Samspill. Slik bidrar Flyt Samspill til å sikre kvaliteten i samarbeidet rundt opplæringsplanen, og vil kunne være til god hjelp for både elev, foreldre, skoler og barnehager.

Sikker samhandling og arkivering med Visma Flyt Samspill

Sikker tilgang og arkivering

Den tilbyr sikker tilgang til aktuelle planer via Web. En solid autentiserings- og tilgangskontroll sikrer at deltakerne kun får tilgang til den informasjon planeier har gitt sitt samtykke til. Løsningen kan enkelt kobles til Visma Flyt Arkiv, hvis en ønsker mulighet for overføring til en godkjent Noark5 arkivkjerne.

God oversikt med Visma Flyt Samspill


Samlet oversikt for kommunen

For de som har et overordnet ansvar for planarbeidet i kommunen (f.eks. koordinerende enhet) tilbyr løsningen oversikter og tall på tvers av alle planer i kommunen: Hvor mange planer er aktive, hvor mange aktive/passive planer har den enkelte koordinator, aldersfordeling på planeierne med mer. Man kan også raskt søke fram hvilke planer en bestemt person er deltaker i, noe som er nyttig hvis f.eks. en tjenesteyter skal slutte eller skifte jobb.

Gratis nettseminaropptak

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Send henvendelse »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59