Sikker håndtering av personopplysninger ved krisesenteret

Krisesenteret har et tilbud til de som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre de har et nært forhold til. Norske kommuner har plikt til å sørge for et krisesentertilbud til sine innbyggere. Etter krisesenterloven er de også ansvarlige for innholdet i krisesentertilbudet. Loven gir alle kommuner en likelydende plikt til å sørge for et helhetlig krisesentertilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold i nære relasjoner. Du kan lese mer om lov og regler for kommunens krisesentertilbud på Bufdir sine nettsider.

Helhetlig oppfølging av den enkelte bruker ved krisesenteret forutsetter en systematisk kartlegging og en plan for oppfølging som flere ansatte ved krisesenteret har tilgang til. Dette krever en eller annen form for journalføring. Journalføring gjør også arbeidet mindre personavhengig og sårbart ved sykdom, ferie og annet fravær.

Med Visma Flyt Sikker Sak får krisesenteret et journalsystem som tilfredsstiller krav til informasjonssikkerhet og personvern. Med Sikker Sak får krisesenteret et fleksibelt system hvor tjenesten selv bestemmer hvilke funksjoner den ønsker å benytte seg av. Fra det helt enkle, til det mer avanserte. Kodeverket tilpasses sammen med rådgiver fra Visma etter lokale behov og ønsker. I tillegg kan man ned på rollenivå bestemme hvilke funksjonalitet og hvilke tilganger i systemet den enkelte bruker skal ha. 

Sikker Sak gir kort sagt krisesenteret et skybasert responsivt journalsystem for sikker personregistrering, dokumentasjon og oppfølging. Løsningen har sikker pålogging og kan kobles opp for digital post samt mot digitalt arkiv i sikker sone om ønskelig.

Ønsker du mer informasjon om løsningen ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

Illustrasjon PC skjerm

Hovedgevinster

  • Sikrer god kontroll på GDPR
  • Ivaretar brukernes rettssikkerhet på en god måte
  • Forenkler krisesenterets kommunikasjon med andre instanser

Egenskaper i løsningen

GDPR ikon

Autentisering GDPR (Normen krav)

Esignering ikon

KS Fiks, SvarInn / SvarUt eSignering

Samhandling ikon

Dokumentasjon og samhandling

Skyløsning ikon

Skyløsning, dataflyt og API

Arkivering ikon

Arkivering

Rapportering og statistikk ikon

Rapporter, statistikk og malverk

 

Lurer du på noe? Ta kontakt

GDPR og personvernet blir ivaretatt på en god måte

Kundecase fra Romerike Krisesenter

Romerike Krisesenter er et av krisesentrene som har tatt i bruk Sikker Sak for digital journalføring. Renate Iversen, HR-leder ved krisesenteret, er veldig fornøyd med det nye fagsystemet og skryter av hvordan innføringen av Sikker Sak ble gjennomført:

– Det jeg synes var en av de store fordelene var at Mari, som var vår fagkonsulent, har fagbakgrunn som er relevant for vårt arbeid. Det gjorde at hun var en god sparringspartner for hvordan Sikker Sak kunne bygges og settes opp til å kunne fungere på en god måte for akkurat oss. Vi fikk se hvor fleksibelt, og hvor mange muligheter systemet faktisk har.

Her kan du lese mer om hva Renate Iversen trekker frem som de største gevinstene med Sikker Sak på krisesenteret.

Renate Iversen profilbilde