IUP - tilrettelagt utviklingsplan for barn i barnehage

Individuell Utviklingsplan (IUP) er et viktig verktøy for å dokumentere og følge opp hvert barnehagebarns sosiale, læringsmessige og faglige utvikling. Denne planen sikrer et solid fundament for tilpasset opplæring, samtidig som den fremmer aktiv deltakelse. IUP spiller en nøkkelrolle i å skape et optimalt læringsmiljø som fremmer individuelle læringsutbytter. Den er spesielt utformet for å støtte barn i barnehagen som har behov for spesialpedagogisk hjelp, og sikrer at alle barn får den støtten de trenger.

Tett oppfølging og samhandling er essensielt for å sikre barnets utvikling, forebygge eller gjøre tidlig intervensjon, særlig for barn med spesielle behov. For å sikre saksbehandling kan barnehagen benytte løsningen Visma Flyt Sikker Sak. Her kan man jobbe med observasjoner, møtereferater, saker rundt enkeltbarn, IUP, osv. på en trygg og sikker måte.

En barnehagestyrer sitte ved pulten sin. Hun jobber i saksbehandlingsløsningen Visma Flyt Sikker Sak.
En bekymret ung jente sitter i sofaen, i samtale med en støttekontakt. Loggføring i samhandlingsløsningen bidrar til å skape en tett forbindelse mellom hjelpeinstanser og familien.

Saksbehandlingsløsning

Saksbehandlingsløsningen, Visma Flyt Sikker Sak har strenge sikkerhetsrutiner, detaljert tilgangsstyring og sterke autentiseringsmetoder. Løsningen er dermed tilrettelagt for sikker saksbehandling, trygg håndtering av personopplysninger og sensitiv dokumentasjon, slik IUP (Individuell Utviklingsplan), krever. Barnets personvern er viktig og det er kritisk å sikre at det utelukkende er utvalgte personer, eksempelvis kun barnehagestyrer, barnevern og foresatte, som har innsyn i spesielle saker rundt barnet, og at de som skal saksbehandle kan samhandle sømløst. Systemet utvikles derfor til å ha systemstøtte for denne typen saksbehandlingsflyt.

Eksempler på saksbehandlingsprosesser som vil håndteres i løsningen:

  • IUP (Individuell Utviklingsplan)
  • Bekymringsmeldinger
  • Korrespondanse mellom tverrfaglige og offentlige instanser
  • Observasjoner underlagt taushetsplikt
  • Saksgang og korrespondanse knyttet til spesialundervisning, tilrettelegging, tegnspråkopplæring, osv.

Les mer om løsningen for behandling av sensitive data for barnehagen.

Gå til saksbehandlingsløsning for barnehagen

 

Samhandlingsløsning

Visma Flyt Sikker Sak tilrettelegges for høy grad av tverrfaglig samhandling via felleskomponenter som FS FIKS, SvarInn og SvarUt. Vi har samtidig tatt det et steg videre og tilbyr en egen samhandlingsløsning tilpasset mobil for samarbeid rundt barn med sammensatte behov. Her kan de foresatte knyttes tettere på og hele nettverket av personer rundt barnet kan samhandle rundt den daglige oppfølgingen på en måte som ivaretar alle krav til sikkerhet. Visma Flyt Samspill er en arena for all samhandling rundt et barn som trenger særskilt oppfølging av flere hjelpeinstanser og personer samtidig, slik som foresatte, barnehageansatte, barnevern, BUP, helsestasjon, fosterhjem, støttekontakt osv.

Les mer om samhandlingsverktøyet

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Oppvekstreformen – til barnets beste

Bakgrunnen for barnevernsreformen, som også omtales som en oppvekstreform, har vært et behov for å løse utfordringer knyttet til samarbeidet mellom stat og kommune. Tanken er at staten skal støtte opp under kommunenes arbeid. En nasjonal koordineringsgruppe ledet av Bufdir skal sørge for at reformen blir gjennomført på en god måte lokalt. Reformen understøttes også av annet regelverk.

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Send henvendelse »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59