Saksbehandlingssystem skreddersydd for deres behov

Innen saksbehandling er det mange viktige og varierte oppgaver som skal utføres. Det skal gjøres utredninger og vurderinger av saker (ofte er disse av sensitiv karakter). Levere og vurdere søknader. Ta avgjørelser om saker og søknader, ta notater, arkivere og samarbeide med flere enheter, med mere.

Disse er bare noen av mange vesentlige oppgaver som dere i dag kan løse ved hjelp av moderne elektroniske saksbehandlingssystemer. Et sikkert og brukervennlig saksbehandlingssystem tilpasset deres behov, gir dere god oversikt, og som gjør arbeidshverdagen enklere. 

På denne siden kan du lese mer om elektroniske saksbehandlingssystem skreddersydd for din arbeidsplass. Og navigere deg til det produktet som passer din virksomhets arbeidshverdag.

Saksbehandling i skolen

Skole

 • Trygg håndtering av elevinformasjon
 • Automatisk arkivering
 • Støtter GDPR- og Normen-krav


Sikker saksbehandling i barnehagen

Barnehage

 • Trygg håndtering av sensitivt innhold
 • Automatisk arkivering
 • Støtter GDPR- og Normen-krav


Fagsystem for barnevernet

Barnevern

 • Godkjenningsprosesser som fosterhjem, besøkshjem etc.
 • Håndtering av dokumentasjon gjeldende oppdragstakere
 • Bekymringsmelding til annen kommune

Saksbehandling for PP-tjenesten

PP-tjenesten

 • Kan benyttes på både PC og mobil
 • Internt beskjedsystem
 • I tråd med Normen-kravene for informasjonssikkerhet

Saksbehandling innen velferd

Velferd

 • Intuitivt og enkelt i bruk
 • Automatisk utregning av økonomiske ytelser
 • Integrert gjeldsrådgiving

Flyktning saksbehandling

Flyktning

 • Skreddersydd for flyktningetjenesten
 • Dekker bosetting og integrering
 • Holder tritt med alle lovendringer

Digitalt arkiv for kommuner

Elektronisk arkivering

 • Erstatter dagens papirarkiv
 • Sikker lagring av sensitiv data
 • I sikker sone
 • Noark 5-godkjent løsning

Elektronisk post for kommuner

Elektronisk post

 • Send digital post til digitalt til innbyggere og næringsliv
 • Effektiv og sikker saksbehandling
 • Kobling til SvarUt i ditt fagsystem