Nå må hele kommune-Norge jobbe med tverrfaglig samarbeid

I Norge i dag er omtrent hver tiende person i aldersgruppen 15–29 år verken i jobb eller i utdanning. Fem år etter påbegynt videregående opplæring har omtrent 1 av 4 fremdeles ikke fullført skolegangen. Mange elever får ikke hjelp når de trenger det – og konsekvensene er alvorlige.

Regjeringen har besluttet gjennom bedre samordnede tjenester, skal utsatte barn og unge og deres familier få tilpasset, tidlig og helhetlig hjelp. For å få dette til må samarbeidet med barna, ungdommer og deres familier, og mellom ulike sektorer, forvaltningsnivåer, tjenester og profesjoner bedres. Det trengs rett og slett tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.

Det betyr at det ikke er et valg, man skal samarbeide på tvers i kommunen for å hjelpe utsatte barn og unge.

Tre nettseminar

I mai 2023 arrangerte vi det tredje nettseminaret rundt tematikken “tverrfaglig samarbeid”. Der hadde alle som er opptatt av, deltar i, eller er ansvarlig for tverrfaglig samarbeid i kommunen, mulighet til å bli med på nettseminar. Nå kan også du som gikk glipp av sendingen få med deg hva som skjedde denne dagen ved å få tilgang til opptaket. Der får du blant annet høre om:

  • Rikets tilstand - Vi kastet et blikk på hvor vi står og hvor vi går i arbeidet med tverrfaglig samarbeid i kommunene.
  • Pårørende Tor Thorsen har lang erfaring med individuell plan. Han har sterke synspunkter rundt samhandling og involvering av den samarbeidet dreier seg om. Du får høre mer om dette i nettseminaret.
  • I tillegg reiste vi til Narvik og intervjuet ulike aktører om hvordan de har jobbet aktivt med å få til godt tverrfaglig samarbeid hos seg.

I de tidligere nettseminarene har vi hatt besøk av blant annet Barneombudet, professorer fra OsloMet, Trondheim kommune og jurister som forteller om tverrfaglig samarbeid fra sitt ståsted.

Vi har fått mange positive tilbakemelding i etterkant av seminarene. Det virker som vi har truffet bra med en tematikk som mange er opptatt av og interessert i. 

Få gratis tilgang til nettseminaropptaket »

Hvem har Svarteper i din kommune?

Tverrfaglig samarbeid kan beskrives som et strukturert samarbeid mellom personer med ulik fagbakgrunn. Flerfagligheten er mye av motoren og forutsetning for det tverrfaglige samarbeidet. 

For at dette skal fungere, må det være en slags gjensidig avhengighet mellom de ulike aktørene. En avhengighet basert på en felles forståelse og ønske om å nå et felles mål - målet for den det gjelder, enten det er et barn eller en voksen.

Den som skal koordinere arbeidet har en svært sentral rolle for at den tverrfaglige metodikken skal fungere. Vår erfaring er at dette er en vanskelig oppgave i praksis, noe det kan være mange grunner til. For eksempel vil noen kvie seg for å ta på seg den koordinerende rollen fordi det kan oppfattes som en ekstra belastning i en allerede travel hverdag. Én får svarteper.

Innhold

  • Behovet for tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i oppvekstsektoren

  • Godt samarbeid rundt barn og unge som trenger hjelp fra flere tjenester

  • Barnevernsreformen - En oppvekstreform

  • Hvordan jobber Trondheim kommune og Narvik kommune med tverrfaglig samarbeid?

  • Fra en pårørende - Synspunkter rundt individuell plan

  • Teknologiske muligheter

Få tilgang til seminaropptakene »

Nå vet vi at teknologi er en del av løsningen

Vi i Visma mener teknologi kan bidra til å senke terskelen for å komme i gang med dette viktige arbeidet. Det kan også bidra til å bryte ned siloer og barrierer for tverrfaglig samarbeid mellom profesjoner. Samtidig vet vi at det kan være krevende for de som jobber innenfor et bestemt fagområde å “tvinge” andre inn i et samarbeid på tvers av fag. 

De som vil lykkes best med dette framover er sannsynligvis de kommunene som greier å forankre viktigheten av tverrfaglig samhandling helt til topps i sin kommune. Kommunaldirektørene må pålegge og tilrettelegge for samarbeid på tvers av fag- der dette er nødvendig- for å gi et best mulig tilbud til sine innbyggere.

Se opptakene

 

Om foredragsholderne

Linnea Glimsdal

Linnea Glimsdal
UX-designer, Visma Enterprise

Linnea jobber som UX-designer for Visma Flyt Samspill og Visma Flyt Sosial. Hun er nyutdannet innen interaksjonsdesign, og har god erfaring rundt å jobbe med brukere med behov som går litt utenfor normen. 

Sten Gunnar Knudsen

Sten Gunnar Knudsen
Direktør forretningsområde Helse, Visma Enterprise

Sten Gunnar er direktør innen forretningsområde for Helse, og har det overordnede ansvaret for Visma sin satsning innen Helse.

Tor Thorsen

Tor E. Thorsen
Fagmann og pårørende

Tor er en fagperson, nå pensjonert, med lang erfaring fra både skoleverket, NAV og rådgivning innen PP-tjenesten. Han har også jobbet med IP i fylkeskommunen og har fortsatt et brennende engasjement for dette.

Tuva Hovind

Tuva Hovind
PMM (Forretningsutvikler), Visma Enterprise

Tuva er utdannet barnehagelærer fra HiOA, samtidig som hun har en bachelor fra Campus Kristiania innen merkevareledelse. I Visma jobber hun som forretningsutvikler for Visma sine produkter rettet mot oppvekst, utdanning og tverrfaglig samhandling.

Narvik kommune

Narvik kommune
Med flere ulike representanter

Vi har reist til Narvik kommune og undersøkt deres erfaringer så langt med tverrfaglig samarbeid. Bli med når vi banker på dørene hos både ledelsen og ulike aktører ute i feltet.

Morten Lossius

Morten Lossius
Product Manager, Visma Enterprise

Morten Lossius er utdannet innen barnevern og helseadministrasjon, og har praksis fra BUP, skole/undervisning og rehabilitering. Han har arbeidet med produktutvikling i Visma siden 90-tallet. Han er i dag produktansvarlig for tre ulike skyløsninger; Visma Flyt PPT, Visma Flyt Sikker Sak og Visma Flyt Samspill.

Gratis tilgang til nettseminaropptak

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt og kan følge nyttige diskusjoner.