Struktur og effektivitet i arbeidet med bosetting av flyktninger

Et stort antall mennesker er i dag på flukt fra krig, vold og konflikt. Dette utgjør en massiv humanitær utfordring. Integrering og bosetting av flyktninger, og andre migranter, er en viktig samfunnsoppgave. Språkkompetanse, sosiale nettverk, tilgang til arbeid og følelsen av å ha et meningsfullt liv er avgjørende for god integrering og inkludering. Bosetting av flyktninger og inkludering skjer i kommunen. Det er også kommunens ansvar å tilby tjenester innen helse-, barnevern- og skoletjenester til både bosatte og asylsøkere i mottak.

Norske kommuner har opplevd en sterk økning i antall bosatte flyktninger siden februar 2022. I 2021 ble 4489 flyktninger bosatt i Norge. Til sammenligning ble over 30.000 personer bosatt i Norge i løpet av 2022. Tallene viser den formidable innsatsen til kommunene og lokalbefolkningen i å ta i mot og skape trygge rammer for disse menneskene. I 2023 har IMDi bedt norske kommuner om å bosette ytterligere 38000 flyktninger i løpet av 2023.

Mottaksapparatet må fortsatt bygges opp, og behovet for rask bosetting av flyktninger i kommunene vil trolig fortsette å øke i tiden som kommer

Bosetting av ukrainske flyktninger

Prosessen med å ta imot flyktninger fra Ukraina og bosette dem i norske kommuner, vil følge samme prosedyrer som bosetting av flyktninger fra andre land. Bosetting av ukrainske flyktninger er i hovedsak kvinner og barn. Det vil være behov for å skape en mest mulig normal situasjon for barna, og det blir derfor viktig at de kan starte i skole og barnehage så raskt som mulig etter bosetting.

Kommunenes ansvar er stort og oppgavene som skal løses for å lykkes med integrering og inkludering i det norske samfunnet er omfattende. Visma Flyktning og Visma Voksenopplæring er programvarer som bidrar til struktur og effektivitet i kommunens integreringsarbeid.

Få en gratis visning av løsningen

To personer sitter på en betongmur med et stort Ukrainsk flagg over seg mot en blå himmel. Bildet representerer bosetting av Ukrainske flyktninger.

Funksjoner i Visma Flyktning

Visma Flyktning dekker integrering og bosetting av flyktninger i kommunene. Fagløsningen inneholder viktige elementer som kartlegging, individuelle planer, vedtak med IMDi sine maler, og utbetalinger av introduksjonsstønad integrert med kommunens lønnssystem.

Som markedsledende innen fagområdet, kan vi tilby en komplett løsning for gjennomføring av introduksjonsprogrammet og oppfølging etter at introduksjonsprogrammet er fullført. Visma tilbyr opplæring i bruken av fagløsningen, og nødvendige tilpasninger i kodeverket av dyktige fagkonsulenter med erfaring fra feltet.

Visma Flyktning inneholder en rekke funksjoner som sikrer god kvalitet i saksbehandlingen:

  • tilrettelagt for integreringslov for nye bosatte, og introduksjonslov for de bosatt før 01.01.2021
  • journal
  • kartlegging
  • vedtak
  • planer
  • tiltak/aktiviteter og kalendervisning
  • administrering av utbetalinger, både introduksjonsstønad via lønnssystemet og andre typer utbetalinger
  • håndtering av År1-krav for å få integreringstilskudd
  • automatisert rapportering til NIR

Bestill gratis demovisning

Digitalt Arkiv

I Visma Flyktning får dere elektronisk arkivering av alle inngående og utgående dokumenter med godkjent arkivstandard. Arkivløsningen har også direkte kobling med digital postforsendelse, slik at man kan få vedtak osv digitalt.

Les mer om digitalt arkiv


Voksenopplæring

Visma Flyktning har full integrasjon med Visma Voksenopplæring. I praksis betyr dette at en lærer i voksenopplæringen, og programrådgiver i flyktningetjenesten kan dele relevant informasjon med hverandre fortløpende. Dette gjør at dere unngår dobbeltarbeid i registreringen og at viktig informasjon ikke blir borte.

Les mer om voksenopplæring


Samhandling på tvers

Visma Flyt Samspill er et sikkert nettbasert samhandlingsverktøy kan benyttes for samhandling mellom etatene. Individuell Opplæringsplan (IOP) og Stafettloggen kan være nyttige plantyper til dette.

Les om tverrfaglig samarbeid

Informasjonssikkerhet

Visma Flyktning oppfyller krav til GDPR og Normen for informasjonssikkerhet, og har høyeste nivå av sikker pålogging og finmasket tilgangsstyring. Visma har mangeårig kompetanse på sikkerhet/personvern, velprøvde planer og rutiner, sikkerhetsdokumentasjon og egne monitoreringsverktøy som skal passe på at personsensitive data i fagløsningen ikke kommer på avveie.

Forenkler hverdagen i Askøy kommune

Med noen få tastetrykk mottar flyktningene som kommer til Askøy den nødvendige informasjonen via SMS-tjenesten til Visma Flyktning. Denne tjenesten er med på å forenkle arbeidshverdagen til flyktningetjenesten.

"Visma Flyktning er skreddersydd for å jobbe med flyktninger og introduksjonsprogrammet."

Eli Daltveit og Irene Fromreide Lisund, Askøy kommune.

Les hvordan Askøy kommune jobber i Visma Flyktning

 

Enslige mindreårige flyktninger

De siste årene har det blitt bosatt flere enslige mindreårige flyktninger i Norge enn noe tidligere år. Enslige mindreårige flyktninger er spesielt sårbare og skal ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) prioriteres i bosettingsarbeidet. Bufetat har bosettingsansvaret for enslige mindreårige under 15 år, mens IMDi har ansvar for bosetting av enslige mindreårige over 15 år. For de under 15 er fosterhjem, gruppefosterhjem eller plassering hos slekt en vanlig løsning. For de over 15 år er bofellesskap vanlig. Disse bofellesskapene er ofte bemannet, enten fulltid eller etter behov.

For mange kommuner er det første gang de skal håndtere denne typen bosetting. Ansvaret for denne gruppen flyktninger er ulikt organisert i kommunene. Instansene som oftest er involvert i arbeidet er barnevernet, flyktningetjenesten og/ eller NAV. Uansett organisering medfører arbeidet et stort ansvar i den daglige oppfølgingen og god systematikk. I tillegg er det et stort behov for å dokumentere de ulike oppgavene som gjennomføres for hver enkelt enslig mindreårig flyktning.

Visma Flyktning og Visma Voksenopplæring er også gode verktøy til å administrere enslige mindreårige flyktninger. 

Et enslig mindrårig flyktningbarn sitter på en blå sofa med et murvegg i bakgrunnen og får en klem fra en voksen. Hun holder en bamse i armene. Bildet viser omsorg og trygghet for barnet.

Denne gruppen flyktninger skal spesialbehandles med egen oppfølging i hver kommune. For mange kommuner er det første gang de skal håndtere denne type bosetting. Visma Flyktning kan være et godt verktøy for å kartlegge de, gi de en plan, administrere mindre utbetalinger og journalføre alt som skjer med dem.

Les mer om enslige mindreårige flyktninger

Visma som din kompetansepartner

Over flere tiår har Visma levert fagsystem til flyktningtjenesten i norske kommuner. Vi kjenner flyktningtjenesten og utfordringene som kommunene hver dag står i. Som kompetansepartner jobber vi sammen med kommunene for å finne gode løsninger på disse utfordringene, enten de er strukturelle, organisatoriske og/eller praktiske.

Våre konsulenter har detaljert kunnskap om flyktningtjenestenes organisering, og har forståelse for store og små utfordringer i det praktiske arbeidet. I dag får mange flyktningtjenester oppfølging av våre konsulenter gjennom ulike rådgivningstjenester. Fagkonsulentene som jobber hos oss, og for dere, har inngående kunnskap, utdanning og arbeidserfaring fra flyktningtjenesten.

Som en del av Visma er konsulentene en del av et bredt fagmiljø bestående av erfarne fagpersoner fra ulike fagtjenester i førstelinjen. Som kompetansepartner, gir dette oss mulighet til å bistå kommuner på tvers av fagområder, og sammen tilrettelegge for enklere tverrfaglig samarbeid.

Ta kontakt for mer informasjon

Hverdagsintegrering av flyktninger

Hverdagsintegrering av flyktninger

Over halvparten av nordmenn er positive til å ta imot flere flyktninger. Hva er saksgangen når disse kommer hit til landet? Og hvordan skjer hverdagsintegrering i praksis?

integrering-av-flyktninger

Hvordan lykkes med integrering av flyktninger?

Å lykkes med integrering av flyktninger i en kommune kan være en komplisert oppgave. Vi har samlet 7 tips for å hjelpe din kommune å lykkes med dette viktige arbeidet.

Kontakt oss

Ta kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59