Velkommen, spendanalyse!

En spendanalyse hjelper deg å tegne opp et kart over bedriftens innkjøp, finne forbedringsmuligheter og definere innkjøpsstrategier. Her gir vi deg de første trinnene og hva du bør tenke på.


Hva er spendanalyse?

Spendanalyse brukes for å få oversikt over bedriftens innkjøps- og leverandørmønstre. Den skal vise hvor stort det totale innkjøpsvolumet er, hva de store innkjøpsområdene er, hvor mange leverandører bedriften har, hvordan det står til med avtalelojaliteten og så videre.

Generelt kan man si at en spendanalyse skal gi svar på følgende spørsmål:

  • Hva kjøper vi?
  • Hvor mye kjøper vi for?
  • Hvilke leverandører kjøper vi fra?
  • Hvordan kjøper vi?
  • Hvem er det som kjøper? 

 

 

Last ned gratis rapport nå