Vellykket helhetsintegrering sparte tid og penger for TDC

TDC samlet alle innkjøp i en portal. På tross av et omfattende integrasjonsarbeid gikk det enkelt og greit, takket være godt samarbeid.

Utfordring

TDC hadde flere separate systemer for å håndtere innkjøp, fakturaer og logistikkflyt, og nå skulle så mye som mulig samles i en løsning. Det innebar at mange ulike typer data og informasjon måtte integreres med forretningssystemet. 

– Vi måtte integrere portalen med organisasjonsdata, brukerregister, attesthierarki, finansiell masterdata, konteringsregler, leverandørregister og mye mer i en løsning som dessuten skulle fungere i tre land, noe som også var en utfordring, sier Tomas Vestergren som er arkitekten bak TDCs løsning.

Løsning

TDC valgte Visma Proceedo som plattform for sin portal, og lyktes med å redusere tre system. Selve integrasjonsarbeidet var omfattende, men gikk likevel relativt smertefritt.

– Visma har ferdige standardintegrasjoner for eksempel for masterdata og single sign on, og det gjorde arbeidet lettere, sier Tomas Vestergren.

For å lykkes med et integrasjonsprosjekt av dette omfanget, er det viktig å tenke på visse ting. Først og fremst må man analysere hvilke behov organisasjonen har før man begynner å se på ulike løsninger. Deretter må man bestemme seg for hvilken type løsning som passer best for hver enkelt virksomhet. Her handler det blant annet om å velge mellom å drive løsningen i egen regi, eller kjøpe den som en skytjeneste.

– Det finnes fordeler og ulemper med begge variantene, men vi valgte en skyløsning fordi vi ville gå mot standardiserte løsninger, og ikke være nødt til å finne opp hjulet igjen og igjen, sier Richard Qvist.

Selv om en integrasjon kan ses på som et teknisk prosjekt, er det i grunnen et forandringsarbeid. Når flere systemer integreres i et nytt, kommer brukerne til å begynne å arbeide i det nye systemet og i visse tilfeller endre på sin arbeidsflyt, noe som er viktig å inkludere i planleggingen. Det er viktig å selge inn løsningen internt.

– Glem ikke å bemanne ut i fra behovene i prosjektet. Ta gjerne inn folk med kompetanse dere ikke har selv, i stedet for å gjette hva som trengs og hvordan det bør gjøres. Jo mer du gjetter, jo lengre tid kommer prosjektet til å ta, og det vil man jo unngå. I et slik prosjekt blir man jo aldri ferdig, og sammen med Visma ser vi frem til ytterlig forbedrede integrasjoner og utdata for å nå enda høyere grad av automatisering og kontroll, sier Richard Qvist.