Gå til hovedsiden

Optimert barnehageopptak setter barn og foresatte først

Med ny teknologi sikrer Optimert Opptak ikke bare at barnehagene sparer masse tid, vi kan også garantere at lover og regler følges perfekt, til glede for barna og de foresatte.

Barnehagestyrerne Lena Andersen, Trine Larsen og rådgiver i Porsgrunn kommune, Tove Tangen Melby.
Barnehagestyrerne Lena Andersen, Trine Larsen og rådgiver i Porsgrunn kommune, Tove Tangen Melby.

Porsgrunn kommune er en av kommunene som våren 2022 anvendte Optimert Opptak for å raskt lage en rettferdig og objektiv fordeling av barn i kommunens barnehager. De har benyttet seg av Optimert Opptak i to år nå, men erkjenner at de ikke stolte helt på mulighetene med automatikken i starten. 

– Jeg må innrømme at jeg var litt skeptisk. Kan virkelig et dataprogram ivareta det vi, med all vår erfaring og kunnskap i bunn, har gjort manuelt før?

Det innleder rådgiver i Porsgrunn kommune, Tove Tangen Melby, på spørsmål om hva hun vil si til en kommune som vurderer å ta i bruk Optimert Opptak for barnehageopptaket. I dag har hun et helt endret syn på hvordan vi bør utnytte moderne teknologi for å forbedre og forenkle arbeidshverdag vår

– Bare gjør det. Vi må henge med. Verden går fremover og vi må bruke de midlene som finnes. Det er nytenkende å ha et optimert opptak. Nå vet vi at løsningen, Optimert Opptak, gir oss et mer objektivt opptak, i tillegg til at det er tidsbesparende. Jeg ser ikke noen grunn til å holde igjen.

En assistent som hjelper deg med opptaket

Jacob Nyman jobber som team manager i Visma Resolve. Det er de som har utviklet Optimert Opptak. Han mener vi må bli bedre på samarbeid og se mulighetene som moderne teknologi kan ha i vårt daglige arbeid. I mange ulike kommunale og nasjonale sektorer.

– Bruk Optimert Opptak som din assistent. Den hjelper deg å gjøre opptaket så godt som overhode mulig. Smart teknologi tar ikke jobben fra oss, men hjelper oss til å gjøre den bedre. Det er ikke menneske mot maskin, det er mennesker sammen med maskin, forteller Nyman

Han mener fordelene med å bruke Optimert Opptak for å overholde lover og regler er vesentlig. Bruk av teknologien sikrer nemlig en nøyaktig og rettferdig prosess.

– Med ny teknologi sikrer vi ikke bare at vi sparer masse tid, vi kan også garantere at lover og regler følges perfekt, til glede for barna og de foresatte.

Opptaksperioden

I Porsgrunn har Optimert Opptak forbedret opptaksprosessen på flere måter. Trine Larsen er styrer på en av de kommunale barnehagene i Porsgrunn, hun er imponert over effektiviteten som er mulig å oppnå med Optimert Opptak. 

– Det er helt utrolig at det går an å gjøre opptaket så raskt, sier hun.

– Og minst like viktig. Systemet gjør en objektiv vurdering med tanke på hvilke barn som havner i hvilke barnehager. For foreldrene er verdien i å være helt sikker på at opptaket er objektivt veldig bra, sier rådgiver Tangen Melby.

Den ekstra vissheten om at opptaket følger vedtektene, 100 prosent, ved bruk av Optimert Opptak gir kommunen en ekstra sikkerhet.

– Jeg synes det er en utrolig trygghet. Spesielt hvis det dukker opp klager. I år hadde vi to, men de var veldig enkle å svare ut med opptakskriteriene i grunn. Det faktum at fordelingen er gjort helt objektivt er en ekstra trygghet, sier Tangen Melby.

Trine Larsen er enig og synes transparensen også er viktig.

– Det er bra at opptaket er så gjennomsiktig når det gjøres elektronisk, legger Larsen til.

I forkant av selve opptaksdagen er det viktig at barnehagene gjør en god jobb og legger inn sine kriterier og sikrer at dataene er korrekte. Lena Andersen, styrer i den private barnehagen Skrapeklev forteller om gode erfaringer med Optimert Opptak:

– Opptaket fungerte godt. Alt blir veldig ryddig. Hvis noe går galt, eller noe uventet skjer, så er det fordi jeg ikke har gjort det jeg skal i verktøyet, sier Andersen.

Foresatte får tidligere svar

I tillegg til at Optimert Opptak forbedrer de interne prosessene rundt opptaket, ser de ansatte i kommunen at både barn og foreldre tjener på at de benytter Optimert Opptak. Tangen Melby forklarer:

– Tidligere samlet vi alle styrene og leste opp alle navnene. Nå er det bare å trykke på knappen. Vi har også opprettet en rutine på at de som mener opptaket skulle vært litt annerledes tar dette direkte med meg. Det er intenst og hektisk akkurat denne dagen, sier hun og legger til: 

– Men det er verdt det. Ikke minst fordi foreldrene får tidligere svar på søknaden. Vi vet jo at andre kommuner bruker lengre tid på tildeling av plasser.

Blir det Optimert Opptak neste år?

– Det vil alltid være sånn at noen liker ny teknologi bedre enn andre. Men det er ikke noe tema å gå tilbake til gamlemåten for oss, sier Tangen Melby, og får støtte fra styrerne:

– Du kan ikke ha sånn behov for kontroll at du ikke greier å ta i bruk dette geniale verktøyet, sier Larsen.

– Verden går fremover, det er alltid bra å lære seg noe nytt, avslutter Andersen.

Vil du vite mer om Optimert barnehageopptak, og gi flere foresatte førstevalg for sine barn i din kommune? Les mer og se gratis demovideo av løsningen på våre nettsider.

Les mer og se gratis demovideo

Mest populære