Nå må hele kommune-Norge jobbe med tverrfaglig samarbeid

I Norge i dag er omtrent hver tiende person i aldersgruppa 15–29 år verken i jobb eller i utdanning. Fem år etter påbegynt videregående opplæring har omtrent 1 av 4 fremdeles ikke fullført skolegangen. Mange elever får ikke hjelp når de trenger det – og konsekvensene er alvorlige. 

Regjeringen har besluttet at gjennom bedre samordnede tjenester, skal utsatte barn og unge og deres familier få tilpasset, tidlig og helhetlig hjelp. For å få dette til må samarbeidet med barna, ungdommer og deres familier, og mellom ulike sektorer, forvaltningsnivåer, tjenester og profesjoner bedres. Det trengs rett og slett tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.

Opplæringsloven paragraf 15-8 sier at «skolen skal samarbeide med relevante kommunale tjenester om vurdering og oppfølging av barn og unge med helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle vansker». Det betyr at det ikke er et valg, man skal samarbeide på tvers i kommunen for å hjelpe utsatte barn og unge.

Teknologi - en del av løsningen

Vi i Visma mener at teknologi kan bidra til å senke terskelen for å komme igang med dette viktige arbeidet. Det er også viktig for å bidra til å bryte ned siloer og barrierer for tverrfaglig samarbeid mellom profesjoner. Vi har derfor gjort noen vesentlige grep for å løse problemene som finnes knyttet til behandling og lagring av sensitive data, samt at vi har modernisert og skapt nye digitale arenaer for samarbeid. Du kan lese mer om tre vesentlige grep Visma nå gjør for å løse dagens utfordringer når det kommer til tidlig innsats og tverrfaglig samhandling her.


Torsdag 9. juni har dere som jobber med barn og unge, eller er ansvarlige for at dette arbeidet gjøres i kommunen, mulighet til å bli med på nettseminar og høre mer om vår storsatsing på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid rundt utsatte barn og unge.

Vi har fått på plass en svært spennende agenda med interessante gjester som vil bidra med både kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Vi gleder oss stort til å høre fra både Barneombudet og Trondheim kommune som har takket ja til å bli med oss denne dagen.


Vi håper også du setter av tid og blir med oss denne dagen. Vi ses!

Meld deg på gratis nettseminar

Ikon

Agenda

 

 

Dato og tidspunkt: Torsdag 9. juni - 10.00 - 11.30

Sted: Nettseminar - Link til seminaret vil bli tilsendt

Opptak fra nettseminaret og slides som benyttes vil bli tilgjengelig i etterkant av eventet og sendt til påmeldte.

-------

 • Behovet for tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i oppvekstsektoren
  v/ Vidar Arntzen, Produktlinjeansvarlig i Visma Enterprise

 • Godt samarbeid rundt barn og unge som trenger hjelp fra flere tjenester 
  v/ Silje Steinardotter Hasle, Seniorrådgiver hos Barneombudet

 • Barnevernsreformen - En Oppvekst reform, hva betyr Barnevernsreformen for barnehager, skoler og helsestasjoner i praksis?
  v/ Ruth Rostad, Jurist i Visma Smartskill

 • Hvordan jobber Trondheim kommune med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid?
  v/ Line Øyen, Enhetsleder Barne- og familietjenesten Østbyen, Trondheim Kommune

 • Hvilken betydning kan digitale verktøy ha for å bedre samhandlingen rundt barn og unge?
  v/ Morten Lossius, Produktansvarlig i Visma Enterprise

Meld deg på gratis nettseminar »

Om foredragsholderne

Vidar Artzen

Vidar Arntzen
Product Line Manager, Visma Enterprise

Vidar Arntzen er utdannet sosionom med 20 års erfaring med produktledelse og utvikling av programvare i kommunal sektor. I sin rolle som “Product Line Manager” for skole og velferd har han ansvar for fagsystem-porteføljen til Visma. Han har et sterkt engasjement for tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.

Silje Hasle

Silje Steinardotter Hasle
Seniorrådgiver, Barneombudet

Silje er seniorrådgiver hos Barneombudet. Hun jobber blant annet med barns rett til medvirkning og at det skal være et godt samarbeid rundt barn. Barneombudet skal følge med på barns oppvekstsvilkår og jobbe for at alle barn får oppfylt rettighetene sine. Godt samarbeid rundt barn og unge som trenger hjelp fra flere tjenester er et av Barneombudets satsningsområder.

Ruth Rostad

Ruth Rostad
Jurist, Visma Smartskill

Ruth er juridisk rådgiver i Visma SmartSkill AS. Hun er utdannet jurist og jobber i hovedsak med barnevernrett, men underviser også i juridisk metode og rettssikkerhet generelt.

Barnevernsreformen gjelder ikke bare for barnevernet, men betyr endringer for både barnehageansatte, helsesykepleiere og for skolens ansatte. Ruth vil i sitt innlegg fortelle om hvilken betydning barnevernsreformen vil ha for deg som jobber i barnehage, skole og helsesektor.

Line Oyen

Line Øyen
Enhetsleder Barne- og familietjenesten Østbyen, Trondheim kommune

Er i dag leder for barne- og familietjenesten i en bydel i Trondheim kommune, som inkluderer helsestasjon, skolehelsetjenesten, PPT, barnevern og miljøterapeutisk avdeling. Har bakgrunn fra ulike områder i kommunal sektor og det statlige barnevernet.

Trondheim kommune er opptatt av å skape løsninger sammen med innbyggerne. Vi vil dele noen av erfaringene vi har gjort oss og prosjektene vi er i gang med for å sikre samskaping på ekte, herunder hvordan vi tenker at teknologiske løsninger kan bidra

Morten Lossius

Morten Lossius
Product Manager, Visma Enterprise

Morten Lossius er utdannet innen barnevern og helseadministrasjon, og har praksis fra BUP, skole/undervisning og rehabilitering. Han har arbeidet med produktutvikling i Visma siden 90-tallet. Morten har ledet an arbeidet med utviklingen av SamPro helt fra starten i 2006. SamPro (nå Visma Flyt Samspill) er den mest utbredte løsningen i kommune-Norge for arbeid med Individuelle Planer (IP), og etterhvert en rekke andre plantyper som BTI/Stafettloggen. Han er i dag produktansvarlig for tre ulike skyløsninger; Visma Flyt PPT, Visma Flyt Sikker Sak og Visma Flyt Samspill.

Gratis påmelding til nettseminaret

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt og kan følge nyttige diskusjoner.