Funksjoner i Visma Flyt Skole

Visma Flyt Skole dekker hele verdikjeden for skoleadministrasjonen både hos kommunale og private skoler. Løsningen dekker behovene til alle involverte, elever og foresatte, ansatte ved den enkelte skole og sentral skoleeier. Den logiske oppbyggingen korresponderer med arbeidsprosessene løsningen skal støtte, slik at alle brukere kan løse sine oppgaver på den mest effektive måten. Visma Flyt Skole er alltid oppdatert med gjeldende koder og har funksjoner som hjelper dere å løse alle skoleadministrative prosesser i henhold til lover og regler. Konsekvent og brukervennlig design gjør systemet oversiktlig og selvforklarende.

Lar lærerene bruke mer tid på undervisning

Mange lærere føler at de må bruke stadig mer tid på administrative oppgaver, på bekostning av tid til pedagogisk arbeid og oppfølging av elevene. Manuelle oppgaver, papirbaserte rutiner og tungvint tilgang til nødvendig informasjon medfører dobbeltarbeid og unødvendig tidsbruk. Med Visma Flyt Skole har lærerne alltid informasjonen og funksjonaliteten de trenger for hånden - bokstavelig talt, ettersom løsningen kan brukes på alle mobile enheter. Det kan registreres fravær, anmerkninger og formelle halvårsvurderinger, settes karakterer, og informasjon om elever kan finnes hvor og når som helst. Dokumentasjon og arkivering skjer automatisk.

App for fravær gjør det mulig å registrere elevers fravær og tilstedeværelse - uansett hvor du måtte befinne deg.

Les om Visma Min Skole-app for foresatte »

Ivaretar skoleeiers behov og ansvar for dokumentasjon

Det pålegges stadig større krav til dokumentasjon og rapportering. For eksempel skal resultater av nasjonale prøver rapporteres til Utdanningsdirektoratet, karakterer rapporteres til GSI og sentrale myndigheter stiller strenge krav til elektronisk arkivering. Visma Flyt Skole er integrert med alle relevante systemer og sørger for effektiv rapportering og automatisk arkivering.

Mobilitet / fravær / karakter - Visma Flyt Skole tilbyr et eget grensesnitt som gjør at læreren har all nødvendig informasjon om sine elever tilgjengelig når og hvor som helst.

Spiller godt sammen med andre IT-systemer

Visma Flyt Skole er basert på åpen standard og en tjenesteorientert arkitektur som er lett å integrere mot. Løsningen kan enkelt kobles sammen med øvrige systemer, enten disse er levert av Visma eller ikke, og tilrettelegger for gjenbruk av relevante data. Den er konfigurerbar mot blant annet MinID, Active Directory (AD) og FEIDE. Opplysninger om elever og foresatte importeres via folkeregisterfil, og databasen vaskes ved hver import.

Registrering av variabel lønn - Visma Flyt Skole er basert på åpen standard og tjenesteorientert arkitektur det er lett å integrere mot. Vi ønsker at data skal kun registreres ett sted, og gjenbrukes der det er nødvendig. Ansatte importeres digitalt i løsningen. For kommuner etableres det integrasjon med lønnssystemet slik at oppdateringer skjer automatisk.

Sikker saksbehandling i grunnskolen

For skolen er trygg håndtering av elevinformasjon spesielt viktig. Visma Flyt Skole er integrert med komponenten Sikker Sak for å møte behovet for behandling av sensitiv informasjon om elever på en enkel og sikker måte. Tjenesten gir økt informasjonssikkerhet og mer hensiktsmessig saksbehandling i en tjeneste rik på funksjonalitet og brukeropplevelse.

Les mer om Visma Flyt Sikker Sak for skolen »

Integrert med individuell opplæringsplan

Visma har utviklet en web basert IOP løsning som på en sikker måte gjør det mulig å arbeide effektivt med IOP iht til gjeldende regelverk.

Visma Flyt Skole er integrert med Vismas nettbaserte løsning for Individuell opplæringsplan. En nettbasert IOP bidrar til å forenkle samarbeidet på tvers av etater og nivåer, og forbedrer oversikten og ressursutnyttelsen. Ikke minst ivaretar en nettbasert plan sikkerheten og personvernet til eleven og de foresatte på en mye bedre måte enn hva som er mulig med en papirbasert plan. Integrasjonen med IOP letter arbeidet til læreren, som får tilgang til all informasjon om elevene. Løsningen er enkel og effektiv å ta i bruk og gjør eleven og de foresatte tettere involvert i oppfølgingen av den individuelle opplæringsplanen.

Les mer om individuell opplæringsplan »

Se spesifikasjonene

Ta en nærmere titt på hva som finnes i løsningen.

Finn ut mer

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »