Funksjoner i Visma Flyt Skole

Visma Flyt Skole dekker hele verdikjeden for skoleadministrasjonen både hos kommunale og private skoler. Løsningen dekker behovene til alle involverte, elever og foresatte, ansatte ved den enkelte skole og sentral skoleeier. Den logiske oppbyggingen korresponderer med arbeidsprosessene løsningen skal støtte, slik at alle brukere kan løse sine oppgaver på den mest effektive måten. Visma Flyt Skole er alltid oppdatert med gjeldende koder og har funksjoner som hjelper dere å løse alle skoleadministrative prosesser i henhold til lover og regler. Konsekvent og brukervennlig design gjør systemet oversiktlig og selvforklarende.

Sikker saksbehandling i grunnskolen

For skolen er trygg håndtering av elevinformasjon spesielt viktig. Visma Flyt Skole er integrert med komponenten Sikker Sak for å møte behovet for behandling av sensitiv informasjon om elever på en enkel og sikker måte. Tjenesten gir økt informasjonssikkerhet og mer hensiktsmessig saksbehandling i en tjeneste rik på funksjonalitet og brukeropplevelse.

Les mer om Visma Flyt Sikker Sak for skolen »

Integrert med individuell opplæringsplan

Visma har utviklet en web basert IOP løsning som på en sikker måte gjør det mulig å arbeide effektivt med IOP iht til gjeldende regelverk.

Visma Flyt Skole er integrert med Vismas nettbaserte løsning for Individuell opplæringsplan. En nettbasert IOP bidrar til å forenkle samarbeidet på tvers av etater og nivåer, og forbedrer oversikten og ressursutnyttelsen. Ikke minst ivaretar en nettbasert plan sikkerheten og personvernet til eleven og de foresatte på en mye bedre måte enn hva som er mulig med en papirbasert plan. Integrasjonen med IOP letter arbeidet til læreren, som får tilgang til all informasjon om elevene. Løsningen er enkel og effektiv å ta i bruk og gjør eleven og de foresatte tettere involvert i oppfølgingen av den individuelle opplæringsplanen.

Les mer om individuell opplœringsplan »

Se spesifikasjonene

Ta en nærmere titt på hva som finnes i løsningen.

Finn ut mer »

Kontakt oss

Ta kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »