Spesifikasjoner i Visma Flyt Skole

Visma Flyt Skole gjør samhandlingen mellom administrasjon og skoleledelse samt lærer, elever og foresatte både enklere og mer effektiv. Løsningen dekker alle krav og behov for moderne administrasjon av grunnskolen.

Skoleadministrasjon

 • Import fra Folkeregisteret
 • Elev- og foresattregister 
 • Opprykk til nytt skoleår Flyttemelding Fraværsføring ansatte*
 • Elektronisk overføring av personalfravær til lønn-/personalsystem*
 • Elektronisk overføring av vikartimer til lønn-/personalsystem*
 • Elektronisk overføring av ansattdata fra lønn-/personalsystemet*  

SFO administrasjon

 • Søknad Skjema/påmelding/informasjonsinnhenting*
 • Tilstedeværelse Fakturering (overføring av fakturagrunnlag til økonomisystem)
 • Dokumentregister (brev, vedtak, notat)
 • PAS
 • GSI
 • VIGO
 • SMS kommunikasjon*
 • Timeplanlegging*
 • Elektronisk overføring av dokumenter til sak-/arkiv*

Dokumentbehandling

 • Elektronisk overføring av dokumenter til sak-/arkiv
 • KS/SvarUt*
 • Utskrift og arkivering av vitnemål, eksamen og terminkarakterer
 • Utskrift av karakterprotokoll
 • Dokumentregister (brev, vedtak, notat)
 • Skole-hjem dialog
 • App (Visma Min Skole) for foresatte og ansatte*
 • E-post Beredskaps SMS*
 • SMS*  

Lærer

 • Fraværsregistrering
 • Anmerkning
 • Vurdering, halvårsvurdering uten karakter
 • Terminkarakterer og standpunktkarakterer
 • Skole-app*
 • IOP - samhandlingsløsning*
 • Sikker saksbehandling (KS SvarUt / Inn)*
 • Sakkyndig vurdering*
 • Vedtak*
 • SMS kommunikasjon*  

Foresatte

 • Hjemmeweb: innsyn i fravær, anmerkning og vurdering
 • Påmelding til SFO, leksehjelp på Hjemmeweb
 • Samtykkeerklæringer på Hjemmeweb
 • Endre personalia på Hjemmeweb
 • IOP - samhandlingsløsning
 • Skole-app*
 • Søke, endre, si opp SFO

Generelt

 • Eksport av brukere/grupper til LMS/Feidegodkjente løsninger
 • Feidekompatibel
 • Standardrapporter
 • API*  

Support

 • Tilgang til dokumentasjon og FAQ på Community
 • Online support via Community/mail inntil 1 time pr. mnd
 • Online support via Community/mail inntil 3 timer pr. mnd
 • Telefonsupport, inntil 3 timer pr mnd*
 • Supportforum, en gang i måneden*

 Bestill gratis demovisning

 

*Prises særskilt. SMS tilbys, men betaler stk-pris.