Vi effektiviserer dine arbeidsprosesser

Timelister kan være tidkrevende og komplisert arbeid både for ansatt og leder. I virksomheter hvor de ansatte arbeider i flere skift-, turnus eller rotasjonsordninger øker kompleksiteten ytterligere.

Med våre løsninger for ressursplanlegging får du funksjonaliteten du trenger for automatiserer de kompliserte prosessene. Effekten er reduserte kostnader og høyere datakvalitet, med mindre manuelt arbeid.

Ofte stilte spørsmål om timelister

Våre løsninger for ressursstyring

Fleksible og funksjonsrike systemer for planlegging av arbeidstid.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne!

Ikon - System

Våre systemer sikrer god ressursplanlegging

Sjekk ut mulighetene her