Vi effektiviserer dine arbeidsprosesser

Timelister kan være tidkrevende og komplisert arbeid både for ansatt og leder. I virksomheter hvor de ansatte arbeider i flere skift-, turnus eller rotasjonsordninger øker kompleksiteten ytterligere.

Med våre løsninger for ressursplanlegging får du funksjonaliteten du trenger for automatiserer de kompliserte prosessene. Effekten er reduserte kostnader og høyere datakvalitet, med mindre manuelt arbeid.

Ofte stilte spørsmål om timelister

Systemer for ressursstyring

I det norske markedet tilbyr vi flere løsninger som dekker et bredt spekter av ulike behov, i både størrelse, kompleksitet og omfang. 

Se våre systemer for ressursstyring 

 

Kontakt salg

Har du spørsmål om våre løsninger? Vår salgsavdeling hjelper deg gjerne. Gjelder din henvendelse innlogging i en av våre løsninger, ta kontakt med din arbeidsgiver for hjelp til dette.

Ikon - System

Våre systemer sikrer god ressursplanlegging

Ressursstyring