Vi effektiviserer dine arbeidsprosesser

Timelister kan være tidkrevende og komplisert arbeid både for ansatt og leder. I virksomheter hvor de ansatte arbeider i flere skift-, turnus eller rotasjonsordninger øker kompleksiteten ytterligere.

Med våre løsninger for ressursplanlegging får du funksjonaliteten du trenger for automatiserer de kompliserte prosessene. Effekten er reduserte kostnader og høyere datakvalitet, med mindre manuelt arbeid.

Ofte stilte spørsmål om timelister

Våre løsninger for ressursstyring

Fleksible og funksjonsrike systemer for planlegging av arbeidstid. I det norske markedet tilbyr vi flere løsninger som dekker et bredt spekter av ulike behov, i både størrelse, kompleksitet og omfang.

Ta kontakt med oss så finner vi riktig løsning for ressursstyring tilpasset din virksomhet.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Vi hjelper deg gjerne!

Ikon - System

Våre systemer sikrer god ressursplanlegging

Ressursstyring