Lønn og HR system

Effektiv lønn og HR administrasjon for større virksomheter

Våre løsninger

Sømløse prosesser for lønn og HR

Rett data er en forutsetning for vellykkede lønnskjøringer. Veien dit er et integrert HR- og lønnssystem. Våre systemer for lønn og HR samler alt av personaldata på ett sted og tilrettelegger for en strømlinjeformet informasjonsflyt på tvers av organisasjonen. En komplett lønnsløsning sikrer samtidig at tidsrapporter, utlegg og andre bestemmelser blir til korrekt lønn.

Bygd for norske forhold

Når lover, regler og andre bestemmelser som påvirker lønnen endres, må ditt lønnssystem tilpasses for at lønnen skal stemme. Våre løsninger er bygd på erfaring og nøye tilpasset det offentlige regelverket. Med oss på laget slipper du å ta hele ansvaret selv på å tolke og forstå de endringer som oppstår og tilpasse ditt lønnssystem etter de nye avtalene.

Våre løsninger er godt egnet for virksomheter med strenge krav og komplekse behov. Løsningene gir en enkel oversikt over eksakt lønn, naturalytelser og trekkordninger knyttet til hver enkelt medarbeider, og er dessuten et effektivt verktøy for administrasjon av roller og stillinger.

Frigjør tid med effektive HR-prosesser

Det har skjedd et skifte i organisasjonen og HR sin rolle har endret seg. Der HR tidligere har vært ansett som en administrativ og operativ avdeling, er nå HR i større grad en støttefunksjon med strategisk betydning og evne til å påvirke resultater. Med våre løsninger kan du automatisere mange rutinemessige administrasjonsoppgaver og få mer tid til å konsentrere deg om verdiskapende, strategisk arbeid. Vi tilbyr god prosesstøtte fra rekruttering til offboarding.

Les mer her

Selvbetjening forenkler hverdagen

Arbeidstakere i dag forventer en arbeidshverdag preget av selvbetjening. Våre systemer gir både ledelse og medarbeidere muligheter til å være delaktige ved å selv registrere data. Dette bidrar til effektiv fjerning av tidstyver og økt engasjement. Virksomheten kan oppleve reduserte kostnader, samtidig som hver enkelt ansatt opplever å få bedre kontroll over eget arbeidsforhold.

Les mer her

Gjør endringen målbar

Med våre lønn og HR system kan du rapportere data i hvilket som helst format og presentere dem i visuelle rapporter eller dashboard. Alle rapporter kan enkelt deles med relevante personer uten å utlevere sensitive opplysninger. Med kraftige analyseverktøy og rapporter har du muligheten til å analysere trender og gi dypere innsikt for å støtte viktige, strategiske beslutninger for organisasjonen.

Les mer her

Ressursstyring

Bemanningsplanlegging og håndtering av vikaradministrasjon er tidkrevende og det kan være vanskelig å få et godt overblikk.

Styr virksomheten på en oversiktlig og effektiv måte med løsninger som håndterer kompliserte arbeidsprosesser knyttet til ressursstyring. 

Les mer her

Våre lønn og HR system

Fleksible og funksjonsrike system for korrekt lønnskjøring og personaladministrasjon.

Visma Enterprise HRM

  • Brukes av 70% av norske kommuner og fylkeskommuner, samt et stort antall private virksomheter.
  • Sterke integrasjoner mot forsystemer som benyttes i kommunale tjenester. En del av Visma Enterprise sin totale ERP suite.
  • Høy grad av automatisert arbeidsflyt innenfor lønn og HR området.
  • Rollebasert løsning med stor fokus på både leder og ansatt.

 

Bluegarden Lønn og HR

  • Brukes av store kommunale, statlige og private virksomheter.
  • Høy grad av automatisert arbeidsflyt innenfor HR området.
  • Mulighet for robotisering av manuelle oppgaver (RPA).
  • Fullstendig skybasert løsning.
  • Flere standard integrasjoner samt høy fleksibilitet i integrasjon med 3-part.

Les mer om Bluegarden Lønn og HR

Usikker på hvilken løsning som passer din virksomhet?

Ta kontakt

 

Rådgivning

Få maks ut av ditt lønn og HR system med skreddersydde tjenester.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre systemer for lønn og HR og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt


Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt

 

Vi er klar for GDPR! Våre løsninger er tilpasset de nye lovpålagte personvernsreglene.
Se hvordan vi har gjort det her