En leders ansvar er å samle folk i organisasjonen rundt felles mål, og hjelpe medarbeiderne med å levere best mulig resultater. I HRprat har vi diskutert ledelse med både kjente og ukjente navn som har høy kompetanse på ledelse som fag. Her finner du blant annet episoder om konflikthåndtering, hverdagsledelse, og kriseledelse.

HRprat-episoder om ledelse

#8: Kan alle bli gode ledere?

I denne episoden tar vi en prat med Ellen Marie Nyhus som er HR Direktør i SMB divisjonen i Visma.

 

#19: Hvordan drive forretning når alle spilleregler endres?

I denne episoden har vi tatt en prat over linje med Ellen Marie Nyhus, HR direktør i Visma. Hun deler sine erfaringer fra de siste litt spesielle ukene, og deler refleksjoner om tiden som ligger foran oss. Hva tror hun er viktig for at virksomheter skal komme godt ut av dette?

 

#20: Hvordan lede i den nye normalen?

Hva betyr det at ledelse nå må utøves digitalt? Og hvordan påvirker dette hverdagen til ansatte og ledere? Kristin Sætevik er gjest i denne episoden av HRprat og forteller om hvordan FINN har tilpasset seg ''den nye normalen''.

 

#23: Kriseledelse for HR & ledere

I denne episoden har vi tatt en prat med Synnøve Nesse, hun er psykolog og har en doktorgrad innen kriseledelse. Hun deler gode råd for å håndtere de utfordringene man kan stå ovenfor i en tid preget av mye usikkerhet og endring. Hva er det viktigste man kan gjøre som leder nå og i tiden som kommer? Og hvordan kan HR støtte ledere og ansatte best mulig?

Synnøve Nesse er psykolog og har en doktorgrad i kriseledelse fra institutt for strategi og ledelse på Norges handelshøyskole. Hun jobber på NHH som forsker i SNF, og konsulent i AFF.

 

#28: Hverdagsledelse

Det finnes enormt mange teorier på hva ledelse er. Vi har invitert Tom Karp inn for en prat om det å være en god leder i hverdagen. Hvordan skal en bli god på å mestre hverdagen og hvilke barrierer møter man på? Og hvordan utvikler vi gode ledere?

Tom Karp er professor i ledelse. Han har en doktorgrad i endringsledelse og en mastergrad i ledelse. Han har jobbet mye med mental trening, mestring, prestasjoner og utvikling.

 

#36: Støttende ledelse

Hvordan kan HR bidra til at ledere lykkes i den spagaten de står i, med krav fra toppledelse og ansatte? Vi inviterte Anders Dysvik til en prat om støttende ledelse. Anders Dysvik er professor på Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han forsker blant annet på samspillet mellom HR og ledere.

 

#38: Ansatte som ikke presterer

Vi har invitert Eva Marie Stryker til en prat om ansatte som av en eller annen grunn ikke presterer på arbeidsplassen.
Hvordan kan HR avdekke disse sakene tidlig og støtte ledere på best mulig måte? Og når er tiden moden for oppsigelse?

Eva Marie Stryker er konsernadvokat hos Visma, og har lang erfaring innenfor arbeidsrett.

 

#41: Å lede i endring

Vi har tatt en prat med Kristin Skogen Lund om hvilke kompetanser, verdier og egenskaper man trenger for å lede når det uforutsette inntreffer.

Kristin Skogen Lund er en norsk næringslivsleder og er konsernsjef i Schibsted. Webinaret med Kristin Skogen Lund kan sees her.

 

#46: Hvordan skal HR håndtere konflikter?

Hvor går skille mellom uenighet og konflikt? Og hva skjer egentlig med oss mennesker når vi står i konflikt? Vi har invitert Hans Morten Skivik inn til prat om hvordan HR kan være med på å forebygge og håndtere konflikter.

Hans Morten Skivik jobber i AFF og er programdirektør for Solstrandprogrammet. Han har masterutdanning innen konflikthåndtering og forhandling. De siste årene har han også gitt ut flere bøker innen fagområdet.

 

#47: Er fremtiden en fest for spesielt inviterte?

"Fremtiden er for alle – men da må man bli med på en læringsdugnad" sier vår gjest Silvija Seres om livslang læring. Hvordan kan HR skape en kultur som gjør at de ansatte fortsetter å lære – helt frem til pensjonsalder? Silvia Seres brenner for tematikken livslang læring, og er gründer for selskapet Lørn Tech. I tillegg til dette er hun matematiker, teknologi-investor og styremedlem i flere anerkjente selskaper. Hun deltok nylig i vår webinarserie ''Fremtidens HR'' som du kan se her.

 

#49: Hvordan skape et godt utviklingsmiljø?

Vi har invitert med oss Christian Westlye Larsen som er Chief Technology Officer i Visma-konsernet.

Både i Norge og generelt i verden er det et skrikende behov etter utviklere, og er det én ting som er sikkert, så er det at behovet kommer ikke til å bli mindre i tiden fremover. Hva skal til for å bygge et utviklingsmiljø som er rustet for fremtiden?

 

Relevante kilder

Ønsker du mer informasjon? Her er noen gode kilder:

Vil du vite mer om ledelse?

Her er noe av innholdet vi har om temaet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev