Arbeidsrett er et stort og komplisert område innen HR. Mange tema innenfor arbeidsrett er dekket av Arbeidsmijøloven, men ikke alle. Arbeidsrett som fagfelt omhandler blant annet arbeids- og tariffavtaler, arbeidstvister, Arbeidstilsynet, regler om arbeidstid, og de ansattes arbeidsmiljø.

HRprat-episoder om arbeidsrett

#1: Arbeidstid, reisetid og bonuspoeng

I denne episoden snakker vi med Trine Bjerke Welhaven som er Legal Director i Visma, som har lang erfaring som advokat med spesialisering innen arbeidsrett. Vi snakker om reglene rundt arbeidstid og reisetid, og om det jurudiske rundt privat bruk av bonuspoeng opptjent på arbeidsreiser.

 

#24: Koronakrisen fra et arbeidsrettslig ståsted

De fleste virksomheter har blitt stilt overfor mange nye problemstillinger den siste tiden. Vi har invitert advokatene Ragnhild Nakling og Kristian Foss Aalmo for å svare på spørsmål fra lytterne om blant annet ferie, permittering og oppfølging på hjemmekontor.

Kristian Foss Aalmo jobber som advokat i SBDL og har erfaring fra et bredt spekter av arbeidsrettssaker, blant annet omstilling og nedbemanning. Ragnhild J. Nakling er partner og advokat i SBDL. Hun har bred og langvarig erfaring med rådgivning og rettssaker innenfor hele arbeidsrettsfeltet.

 

#37: Seksuell trakassering på arbeidsplassen

22. desember 2020 kom høyesterett med en dom i en sak som omhandler seksuell trakassering. Vi inviterte Per Ragnar Bronken til en prat om høyesterettsdommen og de nye endringene i likestillings- og diskrimineringsloven. Hva er det viktigste arbeidsgivere kan lære av denne dommen?

Per Ragnar Bronken er advokat og partner i SANDS. Han har nærmere 15 år erfaring innen kollektiv- og individuell arbeidsrett og pensjonsrettslige spørsmål.

#45: Hva skjer med hjemmekontoret?

Forskriften om hjemmekontor er for første gang siden 2002 under revidering. Hvilke endringer er foreslått og hvilken konsekvens vil dette potensielt ha for fremtidens arbeidsliv? Vi inviterte med oss Eva Marie Stryker for å ta oss gjennom høringsforslaget.

Eva Marie Stryker er konsernadvokat hos Visma, og har lang erfaring innenfor arbeidsrett.

 

Relevante kilder

Ønsker du mer informasjon? Her er noen gode kilder:

Lovtekster

Vil du vite mer om arbeidsrett?

Her er noe av innholdet vi har om temaet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev