NOVEMBER 2021

HRprat

Hvordan skape et miljø hvor det er trygt å være annerledes?

I denne episoden har vi invitert Olav Resser fra Statnett og Christian Ursin-Holm fra Unicus, som har inngått et spennende samarbeid. Unicus er et norsk konsulentselskap som spesialiserer seg på å ansette mennesker med Asperger syndrom. Hvordan skaper man et miljø hvor det er trygt å være annerledes, og hvordan har statnett lagt til rette for dette?

Olav Resser jobber som seksjonsleder for digital utvikling i Statnett, og Christian Ursin-Holm er daglig leder i Unicus.

Du kan også høre episoden på Spotify eller Apple Podcast

Siste episoder av HRprat

#51 Norsk seniorpolitisk barometer for 2021

Mer enn 6 av 10 ledere foretrekker å ha yngre med på laget når de skal innføre ny teknologi eller nye arbeidsmetoder. 1 av 4 sier de har opplevd at eldre blir forbigått ved forfremmelser og intern rekruttering.

Vi har invitert med oss Linda Hauge, seniorrådgiver i Senter for seniorpolitikk, til å ta oss gjennom norsk seniorpolitisk barometer for 2021. Årets undersøkelse er gjennomført blant ledere i arbeidslivet og har et ekstra fokus på forskjeller mellom privat og offentlig sektor.

#50: Diskriminering av foreldre i arbeidslivet

Hvordan behandles egentlig arbeidende foreldre i forbindelse med graviditet og uttak av foreldrepermisjon? Hva kan HR-ledere gjøre for å unngå diskriminering?

Vi har tatt en prat med Eirin Pedersen som er prosjektleder og bidragsyter på rapporten «Diskriminering av foreldre i arbeidslivet- forekomst av og erfaringer med negativ forskjellsbehandling». Denne rapporten ble lansert tidligere i år, på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hun jobber som forsker hos Oslo Met.

#49: Hvordan skape et godt utviklingsmiljø?

Vi har invitert med oss Christian Westlye Larsen som er Chief Technology Officer i Visma-konsernet.

Både i Norge og generelt i verden er det et skrikende behov etter utviklere, og er det én ting som er sikkert, så er det at behovet kommer ikke til å bli mindre i tiden fremover. Hva skal til for å bygge et utviklingsmiljø som er rustet for fremtiden?

#48: Hvordan kan HR bygge en sikkerhetskultur?

En god sikkerhetskultur har som mål å gjøre de ansatte til en styrke, og ikke en risiko når det kommer til IT-sikkerhet. Så hvordan kan HR bygge en slik kultur?

Vi inviterte Håkon Thorvaldsen inn til en prat om ''spoofing'', ''phising'' og ''social engineering''. Han jobber som IT konsulent i Visma Consulting.
Les mer om HR og IT-sikkerhet her.

#47: Er fremtiden en fest for spesielt inviterte?

‘’Fremtiden er for alle - men da må man bli med på en læringsdugnad’’ sier Silvija Seres om livslang læring. Hvordan kan HR skape en kultur som gjør at de ansatte fortsetter å lære - helt frem til pensjonsalder? Silvia Seres brenner for tematikken livslang læring, og er gründer for selskapet Lørn Tech. I tillegg til dette er hun matematiker, teknologi-investor og styremedlem i flere anerkjente selskaper. Hun deltok nylig i vår webinarserie ''Fremtidens HR'' som du kan se her.

#46: Hvordan skal HR håndtere konflikter?

Hvor går skille mellom uenighet og konflikt? Og hva skjer egentlig med oss mennesker når vi står i konflikt? Vi har invitert Hans Morten Skivik inn til prat om hvordan HR kan være med på å forebygge og håndtere konflikter.

Hans Morten Skivik jobber i AFF og er programdirektør for Solstrandprogrammet. Han har masterutdanning innen konflikthåndtering og forhandling. De siste årene har han også gitt ut flere bøker innen fagområdet.

#45: Hva skjer med hjemmekontoret?

Forskriften om hjemmekontor er for første gang siden 2002 under revidering. Hvilke endringer er foreslått og hvilken konsekvens vil dette potensielt ha for fremtidens arbeidsliv? Vi inviterte med oss Eva Marie Stryker for å ta oss gjennom høringsforslaget.

Eva Marie Stryker er konsernadvokat hos Visma, og har lang erfaring innenfor arbeidsrett.

#44: Digital Onboarding

I dag onboardes mange digitalt fordi det er nødvendig i en hverdag preget av hjemmekontor og sosial distansering. Hva sier eksisterende forskning om hvordan dette påvirker onboardingsprosessen? Vi har invitert Frode Haaland på en prat om digital onboarding.

Frode Hübertz Haaland er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Han er forfatter av boken ''Å knytte bånd'' og har forsket, undervist og skrevet om organisasjon og ledelse i 30 år.

#43: Hvordan lykkes med employer branding digitalt?

DNV har fått flere utmerkelser og vunnet priser for sitt arbeid med employer branding. Vi inviterte Håkon Svebak og Kristina Dahlberg til en prat om det siste året hvor alt har foregått digitalt. Hva har de gjort, og hvilke råd har de til andre som vil lykkes med employer branding?

Håkon Svebak er Manager Employer Branding & Sponsorships for DNV
Kristina Dahlberg er Principal Consultant Employer Branding & Sponsorships for DNV.

#42: Seksuell trakassering til høyesterett

Vi har invitert advokat Tina Storsletten Nordstrom for å gå i dybden på dommen høyesterett kom med før jul i en sak om seksuell trakassering på arbeidsplassen. Hva var det som gjorde at denne saken kom helt til høyesterett? Bør vi nå ha en annen forståelse av seksuell trakassering?

Tina Storsletten Nordstrom jobber som advokat ved LOs juridiske avdeling, og representerer LOs forbundsmedlemmer i saker om stillingsvern, yrkesskadeerstatning og pengekrav.

#41: Hva må ledere gjøre for å lykkes i en verden i stadig raskere endring?

Vi har tatt en prat med Kristin Skogen Lund om hvilke kompetanser, verdier og egenskaper man trenger for å lede når det uforutsette inntreffer.

Kristin Skogen Lund er en norsk næringslivsleder og er konsernsjef i Schibsted.
Webinaret med Kristin Skogen Lund kan sees her.

#40: Tillitsbasert kultur

Vil folk slutte å komme på kontoret og bare jobbe på hytta? Det nærmer seg ett år siden mange ble sendt på hjemmekontor på ubestemt tid. Vi har tatt en prat med Mette Hopsdal om arbeidet med tillitsbasert kultur som ICE begynte med for tre år siden, hvor de blant annet innførte aktivitetsbasert kontor.

Mette Hopsdal er Norges første DNA direktør og jobber for ICE Norge. Hun har bred erfaring innen ledelse, kultur og mennesker.

#39: Inkludering og mangfold - business eller bullshit?

I denne episoden har vi invitert Marte Albertine Indergård til en prat om å skape en inkluderende og mangfoldig kultur på arbeidsplassen. Hvordan kan man jobbe med å skape det trygge rommet for annerledeshet?

Marte Albertine Indergård er Head of HR Business Support and Diversity Leader i PWC. Hun er overbevist om at en inkluderende kultur gjør det gøy for alle å gå på jobb, og at en mangfoldig kultur er det beste for bunnlinja i en enhver organisasjon.

#38: Ansatte som ikke presterer

Vi har invitert Eva Marie Stryker til en prat om ansatte som av en eller annen grunn ikke presterer på arbeidsplassen.
Hvordan kan HR avdekke disse sakene tidlig og støtte ledere på best mulig måte? Og når er tiden moden for oppsigelse?

Eva Marie Stryker er konsernadvokat hos Visma, og har lang erfaring innenfor arbeidsrett.

#37: Seksuell trakassering på arbeidsplassen

22. desember 2020 kom høyesterett med en dom i en sak som omhandler seksuell trakassering. Vi inviterte Per Ragnar Bronken til en prat om høyesterettsdommen og de nye endringene i likestillings- og diskrimineringsloven. Hva er det viktigste arbeidsgivere kan lære av denne dommen?

Per Ragnar Bronken er advokat og partner i SANDS. Han har nærmere 15 år erfaring innen kollektiv- og individuell arbeidsrett og pensjonsrettslige spørsmål.  

#36: Støttende ledelse

Hvordan kan HR bidra til at ledere lykkes i den spagaten de står i, med krav fra toppledelse og ansatte? Vi inviterte Anders Dysvik til en prat om støttende ledelse. Anders Dysvik er professor på Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han forsker blant annet på samspillet mellom HR og ledere.  

#35: Turnover-bølgen kommer

Episodens tema er mobilitet i arbeidsmarkedet etter usikre tider, og vi har tatt en prat med Henrik Øhrn, rådgiver for HR Norge. Hvor forberedt er egentlig norske virksomheter på å håndtere at det kommer en bølge av ansatte som vil bytte jobb? Og hvordan blir den totale effekten om dette problemet rammer flere virksomheter samtidig?

#34: Fremtidens kompetanse

Vi har tatt en prat med Thale Kvernberg Andersen fra Sintef om fremtidens kompetanse. I en av sine undersøkelser har Sintef sett på hvordan arbeidslivet er i endring og kommet frem til at det er seks egenskaper morgendagens arbeidstakere faktisk trenger. Hvorfor er disse nå viktigere enn før?

Thale Kvernberg Andersen er forskningsleder for Sintef Digital.

#33: Den Internasjonale Jentedagen

Siden den internasjonale dagen for jenter i 2017 har Plan stått i regi for at jenter har tatt over lederstillinger for en dag. Hva er hensikten bak dette initiativet?

Achol Dhieu Kaul Dhieu(16) tok over lederstolen i Visma Enterprise, så vi inviterte henne og generalsekretær i Plan Norge, Kari Helene Partapuol, til en prat om arbeidsliv, fremtid og utfordringer jenter møter på både globalt og i Norge.

#32: Portrettet

Vi inviterte Merete Hverven inn til en prat om hvordan det har vært å gå fra rollen som CHRO til CEO i Visma. 1. April 2020 gikk hun formelt over som konsernsjef, midt under en pandemi. Hvilke grep var viktig for hun å ta i den nye rollen og hva tar hun med seg fra sin bakgrunn som HR direktør?

#31: Den vanskelige samtalen

Vi inviterte Camilla Bakkeng til en prat om rus- og avhengighetsproblematikk i arbeidslivet. En samtale mange gruer seg for å ta. Det er ulike faktorer som kan gjøre dette krevende, så hvordan skal HR ledere gå frem for håndtere denne type problematikk?

Camilla Bakkeng er fagleder hos Akan kompetansesenter. Det å gjøre ledere trygge til å gjennomføre vanskelige samtaler på et tidlig tidspunkt, og virksomheter til å formulere en konstruktiv policy for rusmiddelbruk og spill er essensen i arbeidet til Camilla og Akan.

#30: Fordommer - et hinder for mangfold og inkludering

Vi har invitert Merete Medle til en prat om fordommer hun og mange andre tidvis møter på jobb. Hvilken respons har hun fått av å sette dette på agendaen og hvilke effekter ser hun?

Merete Medle er Customer Experience Manager hos Ice. Hun brenner for likestilling og mangfold, og produserer podcasten ''Tvillingrådet''.

#29: Arbeidsmiljø og psykisk helse

I denne episoden tar vi en prat med Live Bakke Finne om studien hun og hennes kollegaer i Stami har gjennomført, nemlig hvordan ulike faktorer i arbeidsmiljøet påvirker den psykiske helsen. Hun deler gode råd for HR ledere som ønsker å gjennomføre arbeidsmiljøkartlegginger.

Live Bakke Finne er forsker i arbeidsmiljø ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami.

#28: Hverdagsledelse

Det finnes enormt mange teorier på hva ledelse er. Vi har invitert Tom Karp inn for en prat om det å være en god leder i hverdagen. Hvordan skal en bli god på å mestre hverdagen og hvilke barrierer møter man på? Og hvordan utvikler vi gode ledere?

Tom Karp er professor i ledelse. Han har en doktorgrad i endringsledelse og en mastergrad i ledelse. Han har jobbet mye med mental trening, mestring, prestasjoner og utvikling.

#27: Styrk virksomheten for fremtiden

Denne våren ble virksomheters hverdag og arbeidsform snudd på hodet, men det var ikke bare negativt for alle. Hva gjorde de som utnyttet situasjonen og fikk et positivt utfall? Arne Krokan er professor ved NTNU der han forsker på hvordan teknologi, og spesielt digitale tjenester, endrer samfunnet.

#26: Smykker du deg med regnbueflagget?

Når firmalogoen igjen blir grå og glitteret er vasket vekk – hvordan gjør virksomheter dette til mer enn en festtale? 
Vi har tatt en prat Med Mathias Holst om hvordan kan virksomheter være flinke på kjønns- og seksualitetsmangfold 365 dager i året, og ikke bare under Pride.

Mathias Holst er leder i Rosa Kompetanse og skolerer det profesjonelle Norge på denne type tematikk slik at de møter sine elever, brukere, pasienter m.m på en god og hensiktsmessig måte.

#25: Hvordan jobbe datadrevet med Employer Branding?

Mange mennesker har sterke relasjoner til de ulike merkevarene deres, hvilken betydning har det for hvordan Orkla jobber med employer branding? 
Vi har tatt en prat med Kate Aunaas Ingram om hvordan jobbe datadrevet og strategisk i en bedrift med så mange ansatte i ulike land.

Kate Aunaas Ingram er vice president for employer branding and recruitment i Orkla. Hun er en employer branding ekspert som elsker å utvikle talent, finne nye måter for bedrifter å være attraktive på og få ansatte til å virkelig tro på selskapet de jobber for.

#24: Koronakrisen fra et arbeidsrettslig ståsted

De fleste virksomheter har blitt stilt overfor mange nye problemstillinger den siste tiden. Vi har invitert advokatene Ragnhild Nakling og Kristian Foss Aalmo for å svare på spørsmål fra lytterne om blant annet ferie, permittering og oppfølging på hjemmekontor.

Kristian Foss Aalmo jobber som advokat i SBDL og har erfaring fra et bredt spekter av arbeidsrettssaker, blant annet omstilling og nedbemanning. Ragnhild J. Nakling er partner og advokat i SBDL. Hun har bred og langvarig erfaring med rådgivning og rettssaker innenfor hele arbeidsrettsfeltet.

#23: Kriseledelse for HR & ledere

I denne episoden har vi tatt en prat med Synnøve Nesse, hun er psykolog og har en doktorgrad innen kriseledelse. Hun deler gode råd for å håndtere de utfordringene man kan stå ovenfor i en tid preget av mye usikkerhet og endring. Hva er det viktigste man kan gjøre som leder nå og i tiden som kommer? Og hvordan kan HR støtte ledere og ansatte best mulig?

Synnøve Nesse er psykolog og har en doktorgrad i kriseledelse fra institutt for strategi og ledelse på Norges handelshøyskole. Hun jobber på NHH som forsker i SNF, og konsulent i AFF.

#22: Styringsrett – når det eneste konstante er endring

Hvor store endringer kan arbeidsgiver gjennomføre i kraft av styringsretten? Og hvilke råd gir en arbeiderettsadvokat til arbeidsgivere om å involvere ansatte i endringsprosesser? Jan Fougner er gjest i denne episoden av HRprat, og tar for seg en rekke spørsmål knyttet til arbeidsgivers styringsrett. Hvilke råd han har til HR-ledere der ute som vil være med på å forme fremtidens organisasjoner?

Jan Fougner er advokat og partner i Wiersholm, og er spesialist på prosedyre og arbeidsrett. Han har bred erfaring med ledelse og endringsprosesser der kollektive arbeidsrettslige rammevilkår og gjenvinning av arbeidsgivers styringsrett står sentralt.

#21: Datasikkerhet – når ansatte utgjør den største risikoen

Å finne nye kandidater til rekrutteringsprosesser kan gjøre HR spesielt utsatt for cyberangrep. Hvem er det som angriper og hvor utsatt er egentlig den jevne norske virksomheten? Vår sikkerhetsekspert Even Lysen svarer på dette og litt mer i denne episoden av HRprat. Even Lysen er sikkerhetskonsulent i Visma Consulting AS.

#20: Hvordan lede i den nye normalen?

Hva betyr det at ledelse nå må utøves digitalt? Og hvordan påvirker dette hverdagen til ansatte og ledere? Kristin Sætevik er gjest i denne episoden av HRprat og forteller om hvordan FINN har tilpasset seg ''den nye normalen''.

#19: Hvordan drive forretning når alle spilleregler endres?

I denne episoden har vi tatt en prat over linje med Ellen Marie Nyhus, HR direktør i Visma. Hun deler sine erfaringer fra de siste litt spesielle ukene, og deler refleksjoner om tiden som ligger foran oss. Hva tror hun er viktig for at virksomheter skal komme godt ut av dette?

#18: Mangfold og inkludering – kun en festtale?

I 2020 skulle en tro at inkludering og mangfold er en selvfølge hos norske bedrifter. Men er det egentlig slik? Hvor langt har vi kommet?
Wenche Fredriksen forteller om hennes arbeid med nettopp dette, og deler noen gode råd.

#17: Blir HR automatisert bort?

Vet du forskjellen på robotisering og digitalisering? Har du hørt om churn prediction? I denne episoden av HRprat forteller Ken Graham om ulike områder hvor robotisering kan benyttes, om det er knyttet noen etiske spørsmål til robotisering samt noen tips for å komme i gang.

#16: Å teste eller å ikke teste?

I denne episoden av HRprat snakker Espen Skorstad om bruk av tester i arbeidslivet. Hva kjennetegner god bruk av tester i rekruttering og hvilke fallgruver bør man være oppmerksom på? Espen går gjennom Lenes testresultat og gir sin vurdering.

#15: Du har mottatt en varsling

Vi har tatt en prat med Kristian Aalmo for å finne ut hvilket forhold norske arbeidsgivere har til varsling. De nye endringene i arbeidsmiljøloven gjør at mange bør ta en gjennomgang av egne varslingsrutiner. Hva er viktig å være obs på for at man skal oppfylle kravene?

#14: Teknologi og HR

I denne episoden tar vi en prat med Erik Norman Hansen om teknologi. Hvor digitale er de fleste av oss i hverdagen? Og hva betyr det for HR? 

#13: Organisasjon i endring – Live

I denne live-episoden tar vi en prat med Hanne Løvli som er HR-direktør i Stendi og Anne Hellandsjø som er organisasjons- og personaldirektør fra nye Lillestrøm Kommune.

Se denne episoden av HRprat her.

 

#12: Fremtidens arbeidsliv

I denne episoden tar vi en prat med Line Finstad som er Nordic Recruitment and Employer Branding Leader i EY. 

#11: War for talent

I denne episoden tar vi en prat med Arne Loktu som er partner og konsulent i Capus.


#10: Treffsikker rekruttering

I denne episoden tar vi en prat med Joar Sæterdal Vik som er seksjonsjef i avdeling for ledelse i Direktoratet for forvaltning og IKT.#9: Medarbeiderundersøkelsen 2.0

I denne episoden tar vi en prat med Irene Leleand som er Corporate HR manager i Visma.

 

#8: Kan alle bli gode ledere? 

I denne episoden tar vi en prat med Ellen Marie Nyhus som er HR Direktør i SMB divisjonen i Visma.#7: Endring – Når HR havner i midten 

I denne episoden tar vi en prat med Hanne Lise Kvidal som er teamleder for Managed Services i Visma.#6: Pensjon – trenger arbeidsgiver kvie seg for å snakke om dette? 

I denne episoden tar vi prat med Beate Fahre som daglig leder i rådgivningsfirmaet BeateFahre AS.

 

#5: Hvordan løfte medarbeiderengasjementet 

I denne episoden tar vi en prat med Selja Zernichow som er HR Direktør i Visma Custom Solutions.#4: Ubevisst diskriminering og likestilling (#HunSpanderer) 

I denne episoden tar vi en prat med menneskene bak #HunSpanderer - Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde.

 

#3: Fra støttefunksjon til sentrum av forretningen 

I denne episoden tar vi en prat med Merete Hverven som er Deputy CEO og CHRO i Visma.#2: GDPR; praktiske konsekvenser for HR

I denne episoden snakker vi med Lars Ottersen som er Data Protection Officer i Visma.#1: Arbeidstid, reisetid og bonuspoeng 

I denne episoden snakker vi med Trine Bjerke Welhaven som er Legal Director i Visma.

Om HRprat

I denne podcasten intervjuer vi HR-ledere, ledere og andre spesialister på sitt felt for å diskutere utfordringer dagens HR-ledere står overfor.

Vi tar for oss mange temaer innenfor ledelse, organisasjon, arbeidsrett og praktiske utfordringer innen HR. Hver episode skal inspirere, utfordre og gi deg noen konkrete tips du kan ta med deg videre i ditt arbeidet med HR i din organisasjon.

Lytt til HRprat på Apple podcast

Lytt til HRprat på Spotify

Lytt til HRprat på Soundcloud

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev