En solid strategi

Visma leverer i dag pleie- og omsorgsløsninger for over 200 kommuner i Norge. Vi skal være en pådriver for innovasjon og en ledende samarbeidspartner for sektoren. Vår strategi står fast - vi skal levere Kommune-Norges nye pasientjournal til dere!

Den 23. mai 2023 arrangerte vi det åttende nettseminaret om kommune-Norges nye pasientjournal - Visma Flyt Helse. Dette er en helt ny og skybasert løsning for elektronisk pasientjournal, saksbehandling og samhandling som vil sette kommune-Norge i stand til å jobbe på en ny, standardisert, moderne og fremtidsrettet måte.

Visma Flyt Helse og Visma Flyt Helsestasjon skal være åpne løsninger som benytter felleskomponenter og felles språk der det er naturlig, og de skal imøtekomme krav om standardisering. Gjennom løpende og tett dialog med svært mange store og små kommuner om utviklingen av løsningen sørger vi sammen for å imøtekomme behovene der ute i kommunene. Videre har vi også hyppig og god dialog med KS om nasjonale prosjekter, Direktoratet for eHelse, samt andre sentrale aktører i helsesektoren. Løsningene skal ivareta sentrale 3. parts integrasjoner og tilrettelegge for sikker og effektiv pasientmedvirkning.

Et styrket utviklingsteam

Siden vi startet med disse nettseminarene høsten 2019 har flere tusen av dere ledere og ansatte i kommunal helse- og omsorgsektor i hele Norge deltatt på disse seminarene. Der har tilhørerne fått presentert, direktesendt, blant annet siste nytt om Visma Flyt Helse og demo av løsningen, fra de menneskene som hver dag sitter og jobber med kommune-Norges nye pasientjournal.

Apropos de som hver dag sitter og jobber med løsningen. Nå er det enda flere som jobber med utvikling av Visma Flyt Helse. Utviklingsteamet er forsterket med et helt nytt team bestående av 8 av de beste hodene som finnes i bransjen. Nå har vi tre team med totalt 25 ansatte som jobber hver dag med å utvikle løsningen.

Behovet for en ny pasientjournal innen kommunal sektor er allerede vel etablert, og kravene til en ny løsning er betydelige. Mens statlige prosjekter stadig endres og forkastes, har vi i Visma stått fast ved vår strategi om å investere betydelige ressurser i utviklingen av nye Visma Flyt Helse.

For at alle skal ha mulighet til å se nettseminarene som har vært, har vi gjort samtlige tilgjengelige for deg her, helt gratis.

I det nyeste nettseminaret kan du få med deg mer om:

 • Visma sin strategi innen kommune-helse
 • Status Nasjonale Standarder
  • Kjernejournal
  • Sentral Forskrivningsmodul (SFM for Profil og HsPro)
  • e-Resept
  • Dips Interactor (HsPro og Profil)
 • Status Visma Flyt Helse og Visma Flyt Helsestasjon
 • Live demo av ny funksjonalitet i Visma Flyt Helse

Se opptakene

IkonHøydepunkter du kan se i nettseminarene

 • Løpende status på utvikling

 • Input fra referansekunder

 • Visning og demo av Visma Flyt Helse (obs. Produktet hadde arbeidstittel Visma Flyt Omsorg)

 • Tilrettelegging for ICNP

 • Forskrivningsmodulen - SFM
 • Anskaffelse, salg og prisemodell

 • Praktisk leveransemodell hybridløsningen
 • Siste nytt om Ruteplanleggeren

 • Nye Helse-Norge

 • Andre integrasjoner

Få tilgang til seminaropptakene »

 

Om foredragsholderne

Vidar Artzen profilbilde

Vidar Arntzen
Product Line Manager, Visma Enterprise

Vidar Arntzen er utdannet sosionom med 20 års erfaring med produktledelse og utvikling av programvare i kommunal sektor. I sin rolle som “Product Line Manager” for skole, velferd og helse har han ansvar for fagsystem-porteføljen til Visma. 

Leif Inge Jakobsen

Leif-Inge Jakobsen
Produktsjef, Visma Enterprise

Leif-Inge er produktsjef for Visma Omsorg Profil, og er ansvarlig for nye Visma Flyt Helse. Han har lang erfaring fra Pleie- og Omsorgssektoren, og er aktivt involvert i arbeidet med alle nye nasjonale krav og standarder som settes for bransjen. Leif-Inge arbeider tett med helse- og omsorgsmiljøet i Norge, blant annet med direktoratet for e-helse, KS og andre sentrale instanser.

Eli Lekang

Eli Lekang
Business Analyst, Visma Enterprise

Eli jobber som Business Analyst og er en del av teamet som utvikler Visma Flyt Helse. Hun er utdannet sykepleier og har lang erfaring fra Pleie- og omsorgstjenesten og som konsulent for Visma Omsorg Profil. Eli jobber tett med kommuner og andre instanser, og en av hennes viktigste oppgaver er å analysere og forstå markedets behov, slik at løsningen på en god måte understøtter viktige arbeidsprosesser.

Tormod bekken

Tormod Bekken
Tidligere salgssjef Helse, Visma Enterprise

Tormod har jobbet med IT til helsesektoren siden 1993 og i Visma fra 2007 til 2023. Han har hatt fokus på utviklingen av nye løsninger innen kommunehelse, både i dagens løsning og Visma Flyt Helse. Effektive, intuitive løsninger som vil gjøre arbeidshverdagen til de ansatte bedre samt underbygge de nasjonale kravene som stilles.

Tilgang til opptak og presentasjoner

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt og kan følge nyttige diskusjoner.

Logg inn »