Elektronisk ruteplanlegger med AI

Ruteplanleggeren er en av komponentene i den helhetlige løsningen for effektivisering av pleie- og omsorgstjenesten, Visma Flyt Helse. Ved bruk av kunstig intelligens finner ruteplanleggeren de best rutene for hjemmetjenesten basert på en rekke kriterier, hvorav flere blir bestemt av hjemmetjenesten selv.

Med en elektronisk ruteplanlegger sikrer hjemmetjenesten at pleierne får mer tid hos brukerne i en hektisk hverdag med en stadig økende arbeidsmengde. Det er mange aktører å forvalte, store områder å dekke og uforutsette hendelser som kan oppstå. I dag føler mange ansatte i hjemmetjenesten at de som oftest er bak skjema og at de ikke nødvendigvis klarer å levere ønsket mengde pleie til pasientene.

Selv om flere av landets hjemmetjenester allerede har oppnådd betydelig effektivisering som følge av digitale tjenester, finnes det fortsatt utfordringer når det gjelder planleggingen av pleiernes arbeidsdag.

Analyser gjort av Visma gir tydelige indikasjoner på at dagens ruter i hjemmetjenesten har betydelig forbedringspotensial.

 • Mer forutsigbarhet, færre forsinkelser og bomturer
 • Reduserer antall ulike pleiere hos hver bruker 
 • 15 prosent mindre reisetid*
 • 10 prosent mer tid med brukerne*
 • Kan gi 100 prosent færre besøk utenfor tidsrom
 • Tid til flere oppdrag og bedre kvalitet

* Tall kan variere fra kommune til kommune.

Fordeler for hjemmetjenesten

Forutsigbarhet i hverdagn ikon

En mindre stressende hverdag. Mer forutsigbarhet, færre forsinkelser og sjeldnere nødvendig å bytte oppdrag​​.

Tidsbesparing med ruteplanlegger ikon

Tidsbesparing. Smartere og mer effektive ruter gjør at total reisetid kan spares inn med inntil 15%*.

Ressursbesparing ikon

Ressursbesparing. Hjemmetjenesten kan gjennomføre flere besøk og samtidig gi bedre kvalitet ​på besøk til brukerne.

Brukvervennlige verktøy ikon

Brukervennlige verktøy. Oversiktlige rutelister tilgjengelig på smarttelefon med muligheter til å rapportere underveis fra tale-til-tekst.

GPS ikon

Håndtering av endringer. Med kontinuerlige GPS-posisjoner og forventet varighet på oppdrag, kan nye, presise ruter genereres når trygghetsalarmer går (kommer i senere versjon).

Fordeler for brukerne 

Samhandling med Visma Mobil Omsorg ikon

Større forutsigbarhet, færre forsinkelser og mindre venting​.

Samhandling med Visma Mobil Omsorg ikon

Automatisk beskjed når det er forsinkelser.

Pasientjournal ikon

Reduserer antallet forskjellige pleiere som besøker brukerne og sikrer at de har relevant kompetanse.

Sikker kompetanse ikon

Pleierne kan bruke opp mot 10%* mer tid på pasientene.

Mobil og fleksibel arbiedshverdag ikon

Trygghet i at det er den best egnede pleieren som kommer når trygghetsalarmen går​.

Hva Visma Flyt Ruteplanlegger tar hensyn til

Rutene som genereres i ruteplanleggeren tilfredsstiller alltid en rekke krav. Pleierne opererer etter et stramt tidsintervall som sjeldent er oppnåelig. Hjemmetjenesten vil selv ha mulighet til å velge hva som er viktigst av besøkskontinuitet, tidsvindu og reisetid i ruteplanleggeren.

Kan man for eksempel godta at noen kommer fem minutter for sent dersom det sparer 15 minutter reisetid? Dette vil hjemmetjenesten kunne vekte i sin ruteplanlegger.

For enkelte pasienter kan det være mange pleiere å forholde seg til - det er ikke nødvendigvis noen grense på hvor mange forskjellige pleiere en pasient kan ha på besøk av i løpet av en måned. Noen pasienter synes det er greit at flere er innom, andre gjør det ikke. I ruteplanlegger velger hjemmetjenesten selv hvor mange ulike pleiere som kan besøke brukerne.

Få en uforpliktende demovisning

 • Krav til kompetanse
 • Arbeidsskift/Turnus
 • Administrative oppgaver
 • Besøksrestriksjoner
 • Oppdrag som krever flere ansatte
 • Tidsvindu
 • Besøkskontinuitet
 • Reisetid og transportmiddel

Bergen reisetid til pasienter med Visma Ruteplanlegger

Fremtidens omsorg

Pleie- og omsorgstjenesten er inne i en stor omstilling. Det foregår mye innovasjon i sektoren, både i form av organisering og ny teknologi som baner vei for nye måter å jobbe på.

Visma ønsker å være en pådriver for innovasjon og en solid samarbeidspartner for sektoren. Derfor utvikles nå en plattform for fremtidens omsorgsløsninger, som skal hjelpe dere til å yte enda bedre tjenester til de som trenger det. Sentralt i denne omstillingen står den nye EPJ-løsningen, Visma Flyt Helse, som skal løfte hele porteføljen opp i skyen.

 • Digihelse: Et styrket samarbeidet mellom tjenestemottakere, pårørende og ansatte med digital innbyggerdialog
 • Responssenter: Digitalt responssenter håndterer trygghetsalarmer og setter inn ressurser fra hjemmetjenesten ved behov
 • Mobile løsninger: Pasientjournalen direkte på nettbrett
 • Ruteplanlegging: Automatisk ruteplanlegger for hjemmetjenesten
This is navigation

Kontakt oss

Kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59