Fra papir til digitalt med digitale kartleggingsverktøy

Kartleggingsverktøy er et viktig grunnlag for å ta beslutninger som kan får store konsekvenser for et barns liv. Skal barnet henvises til PPT for grundigere utredning, eller er problemene av mindre alvorlig art? Har barnet rett til spesialundervisning? Trenger barnet særskilt norskopplæring? Skal vi igangsette spesielle tiltak for barnet på skolen eller skal det følge klassens undervisning med enklere tilpasninger? 

Det er i dag utstrakt bruk av kartleggingsverktøy i norske kommuner. Den brukes til for eksempel psykometriske tester, helseskjema, livskvalitetsmål, PREM og PROM, med mere. Dette håndteres i de fleste tilfeller papirbasert ved hjelp av kopier av originalene eller "hjemmelagde" Word-versjoner av testene. Dette er lite effektivt og er sjelden i tråd med rettighetene som er knyttet til testene.

CheckWare samarbeid

Visma og CheckWare har inngått en samarbeidsavtale hvor digitale kartleggingsverktøy blir tilgjengelig i Flyt PPT. Det betyr at helsepersonell og saksbehandlere administrerer kartleggingene helt digitalt, i Flyt PPT. Mens respondenten kan utføre testen på egenhånd hjemmefra. Et eksempel er kartleggingsverktøyet ASEBA som inkluderer besvarelser fra pårørende, lærer og helsepersonell i tillegg til barnet/ungdommen. Dette gir enklere innhenting og oppfølging av informasjon til bruk i klinisk arbeid.

Respondentene besvarer kartleggingene på mobil, nettbrett eller pc. Svarene blir automatisk behandlet og behandleren får umiddelbart tilgang til skåringsresultatene, lagret på riktig sted i saksgangen til klienten. Alt administrativt arbeid med utsending, oppfølging, mottak og skåring erstattes av en digital prosess.

Brukerne av CheckWare har rapportert om 64 prosent reduksjon i administrativt arbeid og gjennomsnittlig 30 minutters reduksjon i tidsbruk på hver vurdering. Dette frigjør verdifull tid som kan brukes på pasientbehandling.

 

Checkware logo

Digitale kartleggingsskjema

Vi lanserer ny og enklere prismodell fra 2024!

Nå kan din tjeneste få tilgang til hele CheckWare sitt skjemabibliotek og betale etter antall dere bruker. Enkelt og greit.

Ta kontakt

Kundehistorie:
Å bruke papir er som å leve i en annen tidsalder

– Kartlegging med digital ASEBA er så tidsbesparende at det å bruke papir er som å leve i en annen tidsalder. Jeg mener absolutt alle kommuner bør bruke det.

Marit Sandsmark Stabel, virksomhetsleder PPT i Time kommune

Les kundehistorien

Kontakt oss

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support

Online: Gå til Community »

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Interoperabilitetscharteret – hundre løsninger og et utall utfordringer

E-helsesektoren har lidd under manglende standardisering. Dette har ført til individuelle, skreddersydde løsninger, løsninger som verken snakker sammen eller kan gjenbrukes av andre. Det blir dermed krevende å samarbeide sømløst.  Mangel på kompatibilitet er et annet problem. Dersom API’ene (application programming interface=kode brukt til utveksling av data) ikke er åpne, er de vanskelig å integrere […]

Forebyggende arbeid – med vekt på forebyggende barnevern

Paradokset med forebyggende arbeid er at jo mer effektivt det er, desto mindre synlig er resultatet. Forebygging er også økonomisk lønnsomt. Det er billigere å hindre en negativ utvikling enn å snu den når den allerede er et faktum. Forebyggende barnevern handler blant annet om tidlig innsats, vektlegging av god kompetanse og samarbeid på tvers av fagansvar.

Oppvekstreformen – til barnets beste

Bakgrunnen for barnevernsreformen, som også omtales som en oppvekstreform, har vært et behov for å løse utfordringer knyttet til samarbeidet mellom stat og kommune. Tanken er at staten skal støtte opp under kommunenes arbeid. En nasjonal koordineringsgruppe ledet av Bufdir skal sørge for at reformen blir gjennomført på en god måte lokalt. Reformen understøttes også av annet regelverk.