Fra papir til digitalt med digitale kartleggingsverktøy

Kartleggingsverktøy er et viktig grunnlag for å ta beslutninger som kan får store konsekvenser for et barns liv. Skal barnet henvises til PPT for grundigere utredning, eller er problemene av mindre alvorlig art? Har barnet rett til spesialundervisning? Trenger barnet særskilt norskopplæring? Skal vi igangsette spesielle tiltak for barnet på skolen eller skal det følge klassens undervisning med enklere tilpasninger? 

Det er i dag utstrakt bruk av kartleggingsverktøy i norske kommuner. Den brukes til for eksempel psykometriske tester, helseskjema, livskvalitetsmål, PREM og PROM, med mere. Dette håndteres i de fleste tilfeller papirbasert ved hjelp av kopier av originalene eller "hjemmelagde" Word-versjoner av testene. Dette er lite effektivt og er sjelden i tråd med rettighetene som er knyttet til testene.

Kartleggingsverktøy i PP-tjenesten

CheckWare samarbeid

Visma og CheckWare har inngått en samarbeidsavtale hvor digitale kartleggingsverktøy blir tilgjengelig i Visma Flyt PPT. Det betyr at helsepersonell og saksbehandlere administrerer kartleggingene helt digitalt, i Visma Flyt PPT. Mens respondenten kan utføre testen på egenhånd hjemmefra. Dette gir enklere innhenting og oppfølging av informasjon til bruk i klinisk arbeid.

Respondentene besvarer kartleggingene på pc, nettbrett eller mobil. Svarene blir automatisk behandlet og behandleren får umiddelbart tilgang til skåringsresultatene, lagret på riktig sted i saksgangen til klienten. Alt administrativt arbeid med utsending, oppfølging, mottak og skåring erstattes av en digital prosess.

Brukerne av CheckWare har rapportert om 64 prosent reduksjon i administrativt arbeid og gjennomsnittlig 30 minutters reduksjon i tidsbruk på hver vurdering. Dette frigjør verdifull tid som kan brukes på pasientbehandling.

Ta kontakt og få en gjennomgang

Checkware logo

Tilgjengelige kartleggingsverktøy i Visma Flyt PPT

Det er nå mulig å få en trinnvis tilgang til digitale kartleggingsverktøy. Flere er til vurdering og vil bli tilgjengelige etterhvert. Ta kontakt om du lurer på noe »

Skjemapakke 1

 • ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment)
  Et instrument for å kartlegge sosiale ferdigheter, følelsesmessige vansker og atferdsvansker hos barn og ungdom.
   
 • SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires)Eet sett spørreskjema med tre informantversjoner for atferdsscreening av barn og ungdom.

Skjemapakke 2

 • KATE - Barn Kartlegging av traumeerfaringer, barneversjon
 • KATE - Foreldre Kartlegging av traumeerfaringer, foreldreversjon
 • CATS - Child and Adolescent Trauma Screen
 • BDI-II - Beck Depression Inventory - Second Edition
 • BYI-II - Beck Youth Inventories - Second Edition
 • ASRS-v1.1 SC - ADHD-ASRS Adult Self-Report Scale - Symptom Checklist
 • ASRS-v1.1 Screen - ADHD-ASRS Adult Self-Report Scale - Screener
 • SCAS-C - Spence Children’s Anxiety Scale - Child Version
 • SCAS-P - Spence Children’s Anxiety Scale - Parent Version
 • SCAS-T - Spence Children’s Anxiety Scale – Teacher Report
 • ASQ Ages & Stages Questionnaires, Second Edition
 • ASQ 2e (6, 12, 24, 48 måneder)
 • ASQ:SE Ages & Stages Questionnaires: Social-Emotional
 • ASQ:SE (6, 12, 24, 48 måneder)

Kundehistorie:
Å bruke papir er som å leve i en annen tidsalder

– Kartlegging med digital ASEBA er så tidsbesparende at det å bruke papir er som å leve i en annen tidsalder. Jeg mener absolutt alle kommuner bør bruke det.

Marit Sandsmark Stabel, virksomhetsleder PPT i Time kommune

Les kundehistorien

Kontakt oss

Ta kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Support ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Login ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Anbefalt for deg

Under ser du anbefalt innhold vi håper du vil like. God lesing!