Ullensaker kommunes fem gevinster med Visma Flyt Barnevern

Trine Johnsen, kontorfaglig saksbehandler i Barneverntjenesten i Ullensaker kommune deltok på lanseringen av Visma Flyt BarnevernDisse fem punktene trekker Ullensaker kommune frem som viktige gevinster med Flyt Barnevern:

  • Digital sending av vedlegg og hele mapper
  • E-signering

  • SMS-varsling

  • Barnevernfaglig kvalitetssystem (BFK) implementert i løsningen

  • E-læring som er tilgjengelig både før og etter tatt i bruk

Se demonstrasjon av gevinstene

SMS-varsling

Elektronisk dokumentdeling

E-signering