Utviklet for å sikre kvalitet og enklere forvaltning av legemiddelopplysninger

Sentral forskrivningsmodul (SFM) er en legemiddel- og rekvireringsmodul som gjør det mulig å kunne innføre pasientens legemiddelliste i hele landet. Den er utviklet for å gi helsepersonell støtte ved forordning av medisiner og bidra til økt kvalitet av e-resepter. 

Modulen er en nasjonal komponent utviklet i tett samarbeid med helsepersonell, og er derfor tilpasset nettopp deres behov og utfordringer. SFM blir tilgjengelig for kommunehelsetjenesten i journalsystemet Profil (4. kvartal 2023) og for helsestasjonen i HsPro (2. kvartal 2024) og for Flyt Helse (til oppstart av første pilotkommune). Slik sikres trygg og effektiv legemiddelhåndtering i de allerede eksisterende journalsystemene. SFM blir videreført til skytjenestene Visma Flyt Helse og Visma Flyt Helsestasjon, som vil ta over for Profil og HsPro, når disse er klare for bruk i kommunene.

Legemiddelmodulen utvikles, forvaltes og driftes av Norsk helsenett på oppdrag fra Direktoratet for e-helse. SFM etablerer én felles digital oversikt over pasientens legemidler.

Forskriv legemidler elektronisk på en trygg og enkel måte

SFM legger til rette for at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike pasientjournalsystemer. SFM vil gjøre helsepersonell i stand til å ta i bruk e-resept og gi dem tilgang til pasientens legemiddelliste med et enhetlig brukergrensesnitt, uavhengig av hvilket journalsystem helsepersonell bruker.

I journalsystemene fra Visma kan dere med SFM trygt og enkelt forskrive legemidler elektronisk, og sørge for at alle relevante opplysninger om pasienten og legemidlet blir registrert og tilgjengelige for helsepersonell. Modulen har også en rekke funksjoner som bidrar til å redusere feil og øke kvaliteten på legemiddelbehandlingen, blant annet ved å sjekke interaksjoner mellom legemidler og varsle om eventuelle problemer eller risikoer.

Tre viktige gevinster med sentral forskrivningsmodul

  • Øker kvaliteten i legemiddelinformasjonen

  • Forebygger feilmedisinering av pasienter

  • Støtter samhandling mellom helsepersonell

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Med BPA på feriereise

Sommerferien nærmer seg for de fleste av oss. For mange betyr det et ønske om å reise, og mottakere av brukerstyrt personlig assistanse er ikke noe unntak. Kan man gjennomføre en reise med bistand fra BPA-assistenter? Dette og andre spørsmål rundt BPA og ferie skal vi se litt nærmere på her.

Bli tryggere i jobben

Ansatt i helse- og omsorgstjenesten? Få grunnleggende innføring i juss!

Juridisk kompetanse er en forutsetning for å gi pasienter og brukere som trenger det, nødvendig og forsvarlig hjelp til rett tid. Kunnskap om juss er slik vi ser det, viktigere enn noen gang. Hvordan kan du som jobber i helse- og omsorgstjenesten effektivt øke din kompetanse?

Når eldre ikke ønsker hjelp

Noen ganger kolliderer den enkeltes selvbestemmelsesrett med pårørendes/helsepersonells mening om riktig og forsvarlig hjelp. Hvor langt går egentlig selvbestemmelsesretten?