Utviklet for å sikre kvalitet og enklere forvaltning av legemiddelopplysninger

Sentral forskrivningsmodul (SFM) er en legemiddel- og rekvireringsmodul som gjør det mulig å kunne innføre pasientens legemiddelliste i hele landet. Den er utviklet for å gi helsepersonell støtte ved forordning av medisiner og bidra til økt kvalitet av e-resepter. 

Modulen er en nasjonal komponent utviklet i tett samarbeid med helsepersonell, og er derfor tilpasset nettopp deres behov og utfordringer. SFM blir tilgjengelig for kommunehelsetjenesten i journalsystemet Profil (4. kvartal 2023) og for helsestasjonen i HsPro (2. kvartal 2024) og for Flyt Helse (til oppstart av første pilotkommune). Slik sikres trygg og effektiv legemiddelhåndtering i de allerede eksisterende journalsystemene. SFM blir videreført til skytjenestene Visma Flyt Helse og Visma Flyt Helsestasjon, som vil ta over for Profil og HsPro, når disse er klare for bruk i kommunene.

Legemiddelmodulen utvikles, forvaltes og driftes av Norsk helsenett på oppdrag fra Direktoratet for e-helse. SFM etablerer én felles digital oversikt over pasientens legemidler.

Forskriv legemidler elektronisk på en trygg og enkel måte

SFM legger til rette for at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike pasientjournalsystemer. SFM vil gjøre helsepersonell i stand til å ta i bruk e-resept og gi dem tilgang til pasientens legemiddelliste med et enhetlig brukergrensesnitt, uavhengig av hvilket journalsystem helsepersonell bruker.

I journalsystemene fra Visma kan dere med SFM trygt og enkelt forskrive legemidler elektronisk, og sørge for at alle relevante opplysninger om pasienten og legemidlet blir registrert og tilgjengelige for helsepersonell. Modulen har også en rekke funksjoner som bidrar til å redusere feil og øke kvaliteten på legemiddelbehandlingen, blant annet ved å sjekke interaksjoner mellom legemidler og varsle om eventuelle problemer eller risikoer.

Tre viktige gevinster med sentral forskrivningsmodul

  • Øker kvaliteten i legemiddelinformasjonen

  • Forebygger feilmedisinering av pasienter

  • Støtter samhandling mellom helsepersonell

Ta kontakt for mer informasjon

Anbefalte artikler

Under ser du et utvalg av anbefalte bloggartikler vi håper du vil like. God lesing!

Tre hovedpilarer for suksess i IKT Nordhordland

Vi dro til Nordhordland og møtte Lars Tveit, leder for digitalisering og innovasjon i region Nordhordland. Der møtte vi en digitaliseringsleder med bred erfaring fra både det private og det offentlige. Han bruker sin erfaring aktivt i arbeidet med å digitalisere 12 kommuner i regionen.

Helseteknologiordningen – et løft for innovasjon?

Antall mennesker i aldersgruppen 67-79 er spådd å øke med 36 % innen 2040, og i enkelte kommuner vil antallet pensjonister bli høyere enn antallet yrkesaktive. Hvordan skal vi ivareta behovene til så mange mennesker innen helse og velferd? Svaret ligger ifølge regjeringen i økt satsing på helseteknologi. Gjennom Helseteknologiordningen skal kommunene få støtte til digital utvikling innen helse og omsorg.

snomed

Hvordan kan SNOMED effektivisere helsetjenesten?

Med kodeverket SNOMED CT får aktørene i helsesektoren én felles forståelse av pasienten gjennom faglig standardisert språk. Slik sikres trygg, effektiv og god behandling i tjenestene, samt samhandling på tvers av dem.