Kjernejournal logo - integrasjon mot Visma Omsorg ProfilKjernejournal for pleie- og omsorgssektoren

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen til alle fastboende i Norge, med unntak av de få som har reservert seg mot det. Kjernejournalen gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om brukeren, uavhengig av hvor det gis pleie eller behandling. Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos kommunehelsetjenesten, fastlegen eller på sykehus, men er et helseregister som kommer i tillegg til dem.

Hva er kjernejournal?

Kjernejournal er en samhandlingsløsning etablert for å øke pasientsikkerheten. Brukernes kjernejournal inneholder informasjon om legemidler, vaksiner, alvorlige allergier og kritiske sykdommer. Helsearbeidere kan også se hvor brukeren har fått behandling tidligere, hvilke helseproblemer pasienten selv har registrert, personalia og kontaktinformasjon til pårørende og fastlege.

Se gratis demovideo »

Vaksiner

Alle vaksiner som er meldt inn til SYSVAK (nasjonalt vaksinasjonsregister) vil vises i kjernejournal. Vaksinasjonsstatus er spesielt viktig med tanke på den pågående pandemien med covid-19. Når vaksine mot covid-19 er godkjent og vaksinering av befolkningen har startet, vil rapporterte vaksiner vises i pasientens kjernejournal. 

Ved symptomer som for eksempel kan være korona, kan opplysning om en pasients gjennomførte vaksiner være viktig informasjon for valg av behandling for pasienten.

Ved symptomer som for eksempel kan være korona, kan opplysning om en pasients gjennomførte vaksiner være viktig informasjon for valg av behandling for pasienten.

Kjernejournal gir nytte og gevinster på disse områdene:

  • Helsepersonell får bedre tilgang til sentrale, oppdaterte opplysninger om legemidler for sine pasienter
  • Færre pasientskader som følge av uheldig bruk av legemidler
  • Helsepersonell i sykehjem og hjemmetjenester får mulighet til å dele kritiske og viktige opplysninger om sine pasienter med øvrige helsetjeneste
  • Pasienter som følges opp av helsepersonell i sykehjem og hjemmetjenester har trygghet for at viktige opplysninger om dem også deles med deres primære behandlere
  • Person- og helseopplysninger som i dag deles ved utskrift av dokumentasjon som følger med pasienten eller som sendes på fax kan deles på sikrere måte via kjernejournal
  • Helsepersonell vil spare tid på å innhente og kvalitetssikre opplysninger om pasienten

Kjernejournal integrasjon mot Profil

Visma har utviklet en integrasjon mot kjernejournal fra pasientjournalen, Visma Omsorg Profil. Slik kan ansatte i kommunehelsetjenesten gjøre oppslag direkte fra pasientjournalen. I tillegg til å gi de ansatte ved kommunehelsetjenesten livsviktig informasjon, viser erfaringer fra kommuner, at de sparer tid og ressurser ved mottak av pasienter på kommunenes ulike avdelinger.

Kjernejournal er innført i hele landet på legevakter, hos fastleger og ved alle sykehus. Integrasjonen vil også ha stor nytte på sykehjem, og både NHN og KS anbefaler at kommuner tar den i bruk. Alle innbyggere har tilgang til egen kjernejournal via Helsenorge.

Hvordan fungerer integrasjonen?

Se en gratis demovideo der du får presentert integrasjonen.

Se gratis demovideo »

Kjernejournal i Kristiansand kommune

– De ansatte ser virkelig nytteverdien med kjernejournal

Kristiansund er en av kommunene som kom først i gang med bruken av integrasjon for kjernejournal i sin pasientjournal i pleie- og omsorgssektoren. Les om hvordan kjernejournal hjelper pleie- og omsorgstjenesten i kommunen med sikker legemiddelhåndtering. Og hvordan integrasjonen sparer fastlegene for arbeid som nå kan gjøres direkte av sykepleieren. 

Les om nytteverdien Kristiansund kommune opplevde »

Se gratis demovideo om kjernejournal

I løpet av denne fem minutter korte videosnutten får du se seniorkonsulent, Knut-Henning Øvermo, vise deg hvordan integrasjonen mot kjernejournal fungerer.

Knut-Henning presenterer og demonstrerer hvordan integrasjon mot kjernejournal forenkler tilgangen, slik at du som helsepersonell enkelt henter en brukers helseopplysninger fra kjernejournal uten å måtte flytte deg ut av Profil. Er din virksomhet allerede kunde og bruker av Visma Omsorg Profil, får du se hvordan integrasjonen fungere mot pasientjournalen. 

Du får umiddelbar tilgang til videoen ved å registrere deg nedenfor.

Kjernejournal integrasjon demovideo

Kontakt oss

Kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59