Kjernejournal logoKjernejournal for pleie- og omsorgssektoren

Kjernejournal er en samhandlingsløsning etablert for å øke pasientsikkerheten. Kjernejournal er en digital tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen til alle fastboende i Norge, med unntak av de få som har reservert seg mot det.

Med kjernejournalen får helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om brukeren, uavhengig av hvor det gis pleie eller behandling. Brukernes kjernejournal inneholder informasjon om legemidler, vaksiner, alvorlige allergier og kritiske sykdommer. Helsearbeidere kan også se hvor brukeren har fått behandling tidligere, hvilke helseproblemer pasienten selv har registrert, personalia og kontaktinformasjon til pårørende og fastlege.

Løsningen erstatter ikke journaler hos kommunehelsetjenesten, fastlegen eller på sykehus, men er et helseregister som kommer i tillegg til dem.

Se gratis webinaropptak

Vaksiner

Alle vaksiner som er meldt inn til SYSVAK (nasjonalt vaksinasjonsregister) vil vises i kjernejournal. Vaksinasjonsstatus er spesielt viktig med tanke på den pågående pandemien med covid-19. Når vaksine mot covid-19 er godkjent og vaksinering av befolkningen har startet, vil rapporterte vaksiner vises i pasientens kjernejournal. 

Ved symptomer som for eksempel kan være korona, kan opplysning om en pasients gjennomførte vaksiner være viktig informasjon for valg av behandling for pasienten.

Kjernejournalens nytte og gevinster

  • Helsepersonell i sykehjem og hjemmetjenester, får mulighet til å dele kritiske og viktige opplysninger om sine pasienter med øvrige helsetjeneste
  • Helsepersonell får bedre tilgang til sentrale, oppdaterte opplysninger om legemidler for sine pasienter
  • Pasienter som følges opp av helsepersonell i sykehjem og hjemmetjenester, har trygghet for at viktige opplysninger om dem også deles med deres primære behandlere
  • Person- og helseopplysninger som i dag deles ved utskrift av dokumentasjon, som følger med pasienten eller som sendes på fax, kan deles på sikrere måte via kjernejournal
  • Færre pasientskader som følge av uheldig bruk av legemidler
  • Helsepersonell sparer tid på å innhente og kvalitetssikre opplysninger om pasienten

Integrasjon mot Omsorg Profil

Visma har utviklet en integrasjon mot kjernejournal fra pasientjournalen, Visma Omsorg Profil. Slik kan ansatte i kommunehelsetjenesten gjøre oppslag direkte fra pasientjournalen. I tillegg til å gi de ansatte ved kommunehelsetjenesten livsviktig informasjon, viser erfaringer fra kommuner, at de sparer tid og ressurser ved mottak av pasienter på kommunenes ulike avdelinger.

Kjernejournal er innført i hele landet på legevakter, hos fastleger og ved alle sykehus. Integrasjonen vil også ha stor nytte på sykehjem, og både NHN og KS anbefaler at kommuner tar den i bruk. Alle innbyggere har tilgang til egen kjernejournal via Helsenorge.

Hvordan fungerer integrasjonen?

Se en gratis webinaropptak der du får presentert integrasjonen.

Se webinaropptaket

To fornøyde ansatte i Kristiansand kommune sitter ved PCen sin som er logget inn på kjernejournalen.

– Ansatte ser virkelig nytteverdien med kjernejournal

Kristiansund er en av kommunene som kom først i gang med bruken av integrasjon for kjernejournal i sin pasientjournal i pleie- og omsorgssektoren. Les om hvordan den hjelper pleie- og omsorgstjenesten i kommunen med sikker legemiddelhåndtering. Og hvordan integrasjonen sparer fastlegene for arbeid som nå kan gjøres direkte av sykepleieren. 

Les om nytteverdien Kristiansund kommune opplevde »

Se gratis webinaropptak

I løpet av en halvtime får du se seniorkonsulent, Malin Andreassen, vise deg hvordan integrasjonen mot kjernejournal fungerer.

  • Innføring i hvordan kommuner kommer i gang med den
  • Hvorfor skal man ta den i bruk 
  • Tilgang på opplæring
  • Systemoppsett i Omsorg Profil

Du får umiddelbar tilgang til videoen ved å registrere deg nedenfor.

Kontakt oss

Kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59