Kjernejournal integrasjon mot Visma ProfilHva er Kjernejournal?

Kjernejournal er en samhandlingsløsning etablert for å øke pasientsikkerheten. Pasientens kjernejournal inneholder informasjon om legemidler, vaksiner, alvorlige allergier og kritiske sykdommer. Helsearbeidere kan også se hvor pasienten har fått behandling tidligere, hvilke helseproblemer pasienten selv har registrert, personalia og kontaktinformasjon til pårørende og fastlege. 

Kjernejournal integrasjon mot Profil

Visma har utviklet en integrasjon mot kjernejournal fra pasientjournalen, Profil, slik at ansatte i kommunehelsetjenesten kan gjøre oppslag direkte fra pasientjournalen. I tillegg til å gi de ansatte ved kommunehelsetjenesten livsviktig informasjon, viser erfaringer fra kommuner, at de sparer tid og ressurser ved mottak av pasienter på kommunenes ulike avdelinger.

Kjernejournal er innført i hele landet på legevakter, hos fastleger og ved alle sykehus. Integrasjonen vil også ha stor nytte på sykehjem, og både NHN og KS anbefaler at kommuner tar den i bruk. I tillegg har alle innbyggere tilgang til egen kjernejournal via Helsenorge.

Vaksiner

Alle vaksiner som er meldt inn til SYSVAK (nasjonalt vaksinasjonsregister) vil vises i kjernejournal. Vaksinasjonsstatus er spesielt viktig med tanke på den pågående pandemien med covid-19. Når vaksine mot covid-19 er godkjent og vaksinering av befolkningen har startet, vil rapporterte vaksiner vises i pasientens kjernejournal. 

Ved symptomer som for eksempel kan være korona, kan opplysning om en pasients gjennomførte vaksiner være viktig informasjon for valg av behandling for pasienten.

Integrasjonen fungerer slik:

Gjennom et API foretar Profil spørring mot kjernejournal og får svar på om:

  1. Bruker har kjernejournal
  2. Informasjon i kjernejournal
  3. Kritisk informasjon er registrert

Informasjonen vil vises med ulike farger på kjernejournal-ikonet. 

Dersom den ansatte er autorisert for oppslag i kjernejournal, vil den kunne startes direkte fra Profil. Pålogging til Profil skjer med HelseID og den ansatte autoriserer seg gjennom ID-porten. Herfra vil den ansatte få tilgang til:

  • Kritisk informasjon (alvorlige allergier, implantater, viktig behandling, osv.)
  • Besøkshistorikk hos sykehus
  • Legemidler
  • Familie, adresse og fastlege
  • Innbyggers egne registreringer

Profil vil logge all inngang i kjernejournalen for kvalitetssikring.

Integrasjonen er kun oppslag, men sykepleiere med autorisasjon kan legge inn informasjon i kjernejournalen. I tillegg til oppslag loggføres all aktivitet i kjernejournal.

 

Jeg ønsker å få et uforpliktet tilbud »

Kontakt oss

Kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59