Bedre mestring for helsepersonell

Flyt Helse er en moderne og trygg skyløsning for EPJ bygget på lang erfaring og samarbeid med kommune-Norge. Utviklet med et brennende engasjement for å forbedre kommunal helse- og omsorgstjeneste, tilbyr vi en digital løsning designet for å fremme samarbeidet mellom helsepersonell. Løsningen styrker pasientmedvirkningen og effektiviserer tjenestene på tvers av kommunale og statlige nivåer.

Mestring i hverdagen 

Med Flyt Helse får ansatte i helse- og omsorgstjenesten veiledning, beslutningstøtte, rett pasientinfo til rett tid og gode rapporteringsløsninger. 

Erfaring og kompetanse

Flyt Helse er utviklet av folk med kompetanse, erfaring og forståelse for kommunens behov. Og testet av brukerne selv; helsepersonell, pasienter og pårørende.

Samarbeid

Flyt Helse ivaretar nasjonale komponenter og behovet for  samhandling om pasientinformasjon internt i kommunen.

“Flyt Helse er det mest fleksible, intuitive og brukervennlige systemet vi har brukt”

Harald Floberghagen - Kvalitetsleder for Bo og Habilitering, Ecura

Hva får du med å velge Flyt som pasientjournal?

Ved å ta i bruk Flyt Helse som EPJ-løsning tar din kommune et avgjørende skritt mot å tilby en mer samordnet, effektiv og pasientfokusert helse- og omsorgstjeneste. La oss sammen møte utfordringene i helseomsorgen og bygge en fremtid hvor helsevesenet er tilgjengelig, effektivt, og tilpasset de unike behovene til hver pasient og deres familier.

Moderne skyløsning

Flyt Helse er en moderne og fremtidsrettet skyløsning bygget for trygg lagring av pasientdata. Det betyr at du på en sikker måte kan nå fagsystemet uavhengig av tid og sted.

God oversikt

Visma Flyt Helse har en enkel og visuell fremstilling. «Hjem»-bildet inneholder nøkkelinformasjon, deretter registreres opplysninger som; «Hendelser», «Bruker», «Saker», «Statistikk», og «Administrasjon».

Pasienten i sentrum

Flyt Helse setter pasienten i sentrum ved å legge til rette for pasientmedvirkning. Dette sikrer at pasientens stemme blir hørt i behandlingsprosessen, noe som fører til bedre tilpassede helsetjenester.

En sikker hverdag

Flyt Helse er designet med tanke på kompatibilitet og sikkerhet, for å sikre en problemfri implementering og drift. Vi står klare til å støtte dere, og som en del av Visma-gruppen opprettholdes til enhver tid høyeste datasikkerhet i våre løsninger.

Bedre kontroll

Flyt Helse tilbyr verdifull innsikt i ressursbruk, behandlingskvalitet, og pasienttilfredshet gjennom avanserte analyseverktøy. Dette støtter strategisk beslutningstaking og ressursallokering, og bidrar til en mer målrettet og kostnadseffektiv tjenesteyting.

La oss gjøre en forskjell sammen

Bli med oss på reisen mot en bedre fremtid for helseomsorgen. Utforsk hvordan vår EPJ-løsning kan transformere helse- og omsorgstjenestene i din kommune. Med tillit og innovasjon kan vi sammen skape en omsorgsfull og trygg fremtid for alle våre innbyggere.

Prøv Flyt Helse

 

Flyt Helse er en åpen løsning for samarbeid

 

Nasjonale komponenter

Flyt Helse ivaretar nasjonale komponenter som Kjernejournal, Sentral Forskrivningsmodul, Pasientens legemiddelliste, Pasientens prøvesvar, Dokumentdeling, med mere.

Vi ønsker åpne løsninger som benytter felleskomponenter, felles språk og de skal imøtekomme krav om standardisering. Dette jobber vi for hver dag blant annet gjennom aktiv deltakelse med KS og NHN i prosjektet for sikker informasjonsdeling internt i kommunen.

 

InteroperabilitetsCharteret

Vi har skrevet under på InteroperabilitetsCharteret og ønsker med det å ta vår del i et felles ansvar for god samhandling innen e-helsesektoren i Norge. Et formål med charteret er å etablere gode relasjoner mellom leverandørene. Når vi snakker sammen skaper dette nye muligheter for både felles kompetanseheving og godt samarbeid.

 

Felles språk

Flyt Helse benytter kodeverket SNOMED CT, som gir aktørene i helsesektoren en felles forståelse av pasienten gjennom faglig standardisert språk. Slik sikres trygg, effektiv og god behandling i tjenestene, samt samhandling på tvers av dem.

 

Samarbeid i kommunen

Med samhandlingsverktøyet, Flyt Samspill, kan dere ivareta behovet for samhandling om pasienter og pasientinformasjon internt i kommunen. Vi har løsninger for samspill for alle som har rett på Individuell plan eller tilsvarende som krever samhandling rundt pasienten.

Kontakt oss

Kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59