Involver de ansatte

Oppdatert medarbeiderdata utgjør kjernen i sømløse HRM prosesser. Med smarte løsninger for selvbetjening kan ansatte enkelt oppdatere egen data og utføre vanlige administrative oppgaver selv. Ansatte får full kontroll over eget arbeidsforhold samtidig som virksomheten sikrer god datakvalitet. Som leder kan du effektivisere mange prosesser og frigjør tiden din fra tidkrevende oppgaver.

Ansattportal gir sømløse prosesser

Gode rutiner for sykmelding

Våre systemer gjør det enkelt for den ansatte å sende inn sykmeldingen digitalt. Systemene er integrert med de offentlige portalene for automatisk innsending av informasjon, og systemene er oppdatert i forhold til regler slik at du som bruker ikke trenger å kunne dem. Systemet gir både leder og ansatt de påminnelsene de trenger.

Som leder får du alle sykemeldinger inn i systemet til riktig tid og er til enhver tid à jour med refusjonene. Riktig utbetaling skjer til riktig tid og det er slutt på korrigeringer.

Slik fungerer Gat Digital Sykmelding

Utlegg og reiseregning på mobil

Våre HRM-system

Våre løsninger for lønn og HR gjør det mulig å samle alle dine HR-oppgaver i et system, og ha en fleksibel løsning for utbetaling av lønn.

Kontakt oss

Vi trenger ditt samtykke.

Rådgivning

Få maks ut av ditt system med skreddersydde tjenester.

Vil du vite mer om våre løsninger for HRM?