Selvbetjeningsløsninger for lønn og HR

Våre løsninger for lønn og HR sikrer oppdatert medarbeiderdata i ett effektivt system.

Involver de ansatte

Oppdatert medarbeiderdata utgjør kjernen i sømløse HRM prosesser. Med smarte løsninger for selvbetjening kan ansatte enkelt oppdatere egen data og utføre vanlige administrative oppgaver selv. Ansatte får full kontroll over eget arbeidsforhold samtidig som virksomheten sikrer god datakvalitet. Som leder kan du effektivisere mange prosesser og frigjør tiden din fra tidkrevende oppgaver.

Ansattportal gir sømløse prosesser

Våre lønn og HR system gjør det enkelt for ansatte å registrere fravær og søke om ferie. Standardiserte prosesser varsler relevante parter om oppgavene som blir tildelt, og systemet følger automatisk opp og gir påminnelser ved behov. For deg som leder betyr dette færre henvendelser og forespørsel. Du får full kontroll på fraværet og kan enkelt sette opp rapporter og analyser som kan brukes som grunnlag for tiltak.

Systemene er rollestyrt og det er virksomheten selv som bestemmer hvem som kan se og gjøre hva. Dersom du har en autorisert rolle finner du all kritisk ansattinformasjon og dokumenter per ansatt på ett sentralt sted. Brukerdefinert arbeidsflyt gjør det enklere å overvåke og kontrollere HR-prosesser, noe som sikrer effektiv kommunikasjon og presis håndtering av oppgaver.

Er du bruker av Bluegarden Lønn og HR? Les mer om HR-portalen her

Gode rutiner for sykmelding

Våre systemer gjør det enkelt for den ansatte å sende inn sykmeldingen digitalt. Systemene er integrert med de offentlige portalene for automatisk innsending av informasjon, og systemene er oppdatert i forhold til regler slik at du som bruker ikke trenger å kunne dem. Systemet gir både leder og ansatt de påminnelsene de trenger.

Som leder får du alle sykemeldinger inn i systemet til riktig tid og er til enhver tid à jour med refusjonene. Riktig utbetaling skjer til riktig tid og det er slutt på korrigeringer.

Slik fungerer Gat Digital Sykmelding

Utlegg og reiseregning på mobil

Ved hjelp av egen smarttelefon kan ansatte effektivt føre reiseregning hvor og når som helst. Som leder vil du oppleve en enklere hverdag og godkjenningsprosess, med mindre manuell inntasting.

Les mer om våre løsninger for utlegg og reise

Lønnsslipp på mobil

Glem hundrevis av mail i innboksen, og spar tid og ressurser. Nå kan ansatte trygt og enkelt motta lønnsslipp rett på mobilen, på en moderne og effektiv måte.

Les mer om våre løsninger for lønnsslipp

Timeregistrering i skyen

Visma Tid gir både ansatt og leder god oversikt over påløpte timer. Systemet øker kvaliteten på timefangst, samtidig som du sparer tid på registrering og behandling. Kontrollerte og godkjente timer blir automatisk lønnsberegnet med riktige tillegg, og sømløst integrert inn i ditt faktura- og lønnssystem.

Les mer om hvordan Visma Tid gir deg kontroll på timer og arbeidstid

Våre HRM-system

Våre løsninger for lønn og HR gjør det mulig å samle alle dine HR-oppgaver i et system, og ha en fleksibel løsning for utbetaling av lønn.

Usikker på hvilken løsning som passer din virksomhet?

Ta kontakt

 

Rådgivning

Få maks ut av ditt lønn og HR system med skreddersydde tjenester.

Rådgivning

Få maks ut av ditt system med skreddersydde tjenester.

Vil du vite mer om våre løsninger for HRM?