Et komplett lønn- og HR-system for norske virksomheter

Visma Multi er en komplett suite for større virksomheter i offentlig og privat sektor. Løsningen er modulbasert, tett integrert, og satt sammen slik at din virksomhet kan få en løsning som er tilpasset deres unike behov.

Alle tilganger og oppgaver er rollestyrt, noe som gjør det mulig å distribuere administrative oppgaver til flere nivåer av organisasjonen. Systemet effektiviserer administrative prosesser innen lønn og HR gjennom digitalisering, mobilitet, robotisering og automatisering.

Med Visma Multi får du en brukervennlig modul for dokumenthåndtering. Den benyttes blant annet for sentral styring av maler og ansettelsesavtaler, slik at dere kan få en papirløs ansettelsesprosess. En digital ansettelsesprosess lar virksomheten gjøre ansettelser elektronisk, sporbart og sikkert.

Vi tilbyr også integrasjon mot sak-/arkivsystem for elektronisk oppbevaring og lagring av dokumenter. Dette er i henhold til Noark-standarden for offentlige kunder. 

Produktfordeler

Visma Multi tilbyr effektivisering av hverdagen for lønn- og HR-ansatte

Effektivisering av alle administrative prosesser innen lønn og HR

 

Visma Multi er en modulbasert skyløsning

En modulbasert skyløsning som kan tilpasses etter behov

 

Visma Multi tilbyr automatisering av HR-oppgaver

Automatisering og robotisering av repeterende oppgaver

 

Dette sier kundene våre om Visma Multi

En enklere hverdag for lønnsavdelingen

Full tilgang fra mobil

Multi Mobil er en god løsning for selvbetjening. Med mobilappen får du tilgang til et bredt utvalg av tjenester basert på din rolle. Appen gjør det enklere å registrere reise og utlegg, kjørebok, fravær og ferieplanlegging. Du kan også godkjenne søknader og transaksjoner uansett hvor du er. Muligheten til å registrere der data oppstår forenkler hverdagen vesentlig for de ansatte.

Automatisk innrapportering

Visma Multi gir deg et komplett datagrunnlag og dokumentasjon av høy kvalitet. Nøkkeltall blir automatisk rapportert til sentrale myndigheter som Skatteetaten og NAV.

Automatisk lønnskjøring

I Visma Multi tilbyr vi våre kunder automatisk lønnskjøring etter avtalt kjøreplan.

 

Se fordelene selv

Vil du se hvordan Visma Multi fungerer?

Bestill en demo nå

 

Oppdatert i henhold til gjeldende lovverk

Visma Multi er bygget opp rundt norske lover og forskrifter, og er til enhver tid oppdatert i henhold til gjeldende regelverk:

  • Retningslinjene til personvernforordningen (GDPR Compliant).
  • Vi etterlever standarder som ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements) for dokumentasjon av prosess.
  • Kontrollrutiner og ISO9001 (sertifisering av kvalitetssystem).

Funksjonalitet i Visma Multi

Visma Multi er en skalerbar løsning kan tilpasses etter arbeidsmetoder, prosesser og behov for styringsdata i din virksomhet.

Be om demo

Vil du se hvordan Visma Multi fungerer? Send inn skjemaet, så kontakter vi deg.

Sektor