Nå må hele kommune-Norge jobbe med tverrfaglig samarbeid

“Ane, 12 år, har fått et uvanlig stort fravær, trekker seg unna klassekamerater og har stagnert faglig. Mor og far sier de ikke forstår noe som helst.”

I Norge i dag er omtrent hver tiende person i aldersgruppen 15–29 år verken i jobb eller i utdanning. Fem år etter påbegynt videregående opplæring har omtrent 1 av 4 fremdeles ikke fullført skolegangen. Mange elever får ikke hjelp når de trenger det – og konsekvensene er alvorlige. 

Regjeringen har besluttet gjennom bedre samordnede tjenester, skal utsatte barn og unge og deres familier få tilpasset, tidlig og helhetlig hjelp. For å få dette til må samarbeidet med barna, ungdommer og deres familier, og mellom ulike sektorer, forvaltningsnivåer, tjenester og profesjoner bedres. Det trengs rett og slett tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.

Det betyr at det ikke er et valg, man skal samarbeide på tvers i kommunen for å hjelpe utsatte barn og unge.

Teknologi - en del av løsningen

Behovene til barn og unge vil i mange tilfeller kreve tiltak ut over hjelperens eget fag- og ansvarsområde. Dette krever en felles forståelse og samtidighet i innsatsen fra flere instanser, hvor utgangspunktet alltid må være det enkelte barn og den enkelte ungdom.

Vi i Visma mener at teknologi kan bidra til å senke terskelen for å komme igang med dette viktige arbeidet. Og har derfor gjort noen vesentlige grep for å løse problemene som finnes knyttet til behandling og lagring av sensitive data, samt at vi har modernisert og skapt nye digitale arenaer for samarbeid. Du kan lese mer om tre vesentlige grep Visma nå gjør for å løse dagens utfordringer når det kommer til tidlig innsats og tverrfaglig samhandling her.

Du får også høre mer om dette og se demonstrasjon av løsningen i nettseminarene.

Se gratis opptak

Ikon

Agenda

 

Våren 2021 arrangerte vi det første nettseminaret om tverrfaglig samarbeid rundt utsatte barn og unge. Den gangen var blant annet Baard Johannessen og Torhild Skotheim fra OsloMet med og holdt et veldig interessant foredrag.

Sommeren 2022 arrangerte vi et nytt seminar for dere som jobber med barn og unge, eller er ansvarlige for at dette arbeidet gjøres i kommunen. Denne gangen var blant annet Barneombudet og Trondheim kommune som bidragsytere. 

Med nettseminarene ønsker vi å bidra til kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og debatt om tverrfaglig samarbeid for utsatte barn og unge - og deres familier. Begge nettseminarene varer i omtrent halvannen time.

Her er noen av temaene du kan høre mer om i seminarene:

  • Behovet for tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i oppvekstsektoren

  • Godt samarbeid rundt barn og unge som trenger hjelp fra flere tjenester 

  • Barnevernsreformen - En Oppvekstreform, hva betyr Barnevernsreformen for barnehager, skoler og helsestasjoner i praksis?

  • Hvordan jobber Trondheim kommune med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid?

  • Hvilken betydning kan digitale verktøy ha for å bedre samhandlingen rundt barn og unge?

Hvis du gikk glipp av nettseminarene har vi tilgjengeliggjort opptak av dem, som du kan få tilgang til i dag ved å klikke deg videre via knappen på denne siden.

Se gratis opptak »

Om foredragsholderne

Vidar Artzen profilbilde

Vidar Arntzen
Direktør Velferd, Visma Enterprise

Som direktør for Velferdsområdet i Visma, kombinerer Vidar sin sosionombakgrunn og to tiår som produktleder med lidenskap for innovasjon i kommunal sektor. Han brenner for å optimalisere tjenestene slik at innbyggerne opplever et koordinert og helhetlig hjelpeapparat.

Silje Hasle

Silje Steinardotter Hasle
Seniorrådgiver, Barneombudet

Silje er seniorrådgiver hos Barneombudet. Hun jobber blant annet med barns rett til medvirkning og at det skal være et godt samarbeid rundt barn. Barneombudet skal følge med på barns oppvekstsvilkår og jobbe for at alle barn får oppfylt rettighetene sine. Godt samarbeid rundt barn og unge som trenger hjelp fra flere tjenester er et av Barneombudets satsningsområder.

Ruth Rostad

Ruth Rostad
Jurist, Visma Smartskill

Ruth er juridisk rådgiver i Visma SmartSkill AS. Hun er utdannet jurist og jobber i hovedsak med barnevernrett, men underviser også i juridisk metode og rettssikkerhet generelt.

Barnevernsreformen gjelder ikke bare for barnevernet, men betyr endringer for både barnehageansatte, helsesykepleiere og for skolens ansatte. Ruth vil snakke om hvilken betydning barnevernsreformen har for deg som jobber i barnehage, skole og helsesektor. Med seg har hun kollega Eirik Saltnes som har lang fartstid i barnevernet.

Line Oyen

Line Øyen
Enhetsleder Barne- og familietjenesten Østbyen, Trondheim kommune

Er i dag leder for barne- og familietjenesten i en bydel i Trondheim kommune, som inkluderer helsestasjon, skolehelsetjenesten, PPT, barnevern og miljøterapeutisk avdeling. Har bakgrunn fra ulike områder i kommunal sektor og det statlige barnevernet.

Trondheim kommune er opptatt av å skape løsninger sammen med innbyggerne. Vi vil dele noen av erfaringene vi har gjort oss og prosjektene vi er i gang med for å sikre samskaping på ekte, herunder hvordan vi tenker at teknologiske løsninger kan bidra.

Morten Lossius

Morten Lossius
Product Manager, Visma Enterprise

Morten Lossius er utdannet innen barnevern og helseadministrasjon, og har praksis fra BUP, skole/undervisning og rehabilitering. Han har arbeidet med produktutvikling i Visma siden 90-tallet. Han er i dag produktansvarlig for tre ulike skyløsninger; Visma Flyt PPT, Visma Flyt Sikker Sak og Visma Flyt Samspill.

Gratis nettseminaropptak

Er du allerede kunde?

Husk å logge deg inn i Community hvor du finner siste nytt og kan følge nyttige diskusjoner.