Et tilrettelagt verktøy for Frisklivssentralen

Frisklivssentralene gjør en viktig jobb både for den enkelte bruker, så vel som for kommunen og samfunnet for øvrig. Ved å fremme helse, og forebygge sykdom, skapes livskvalitet, god helse og gode liv. Alle kommuner skal ha tilbud om forebyggende helsetjenester til befolkningen. Frisklivssentralen er en anbefalt måte å organisere slike tjenester på og en del av kommunens samlede helsetilbud.

Kommunen skal legge til rette for at frisklivssentralen har relevante og effektive verktøy for dokumentasjon, journalføring, rapportering og meldingsutveksling. All virksomhet som yter helsehjelp, har en selvstendig plikt til å opprette et journalsystem.

Derfor har Visma lagt til rette for at markedets nyeste og mest moderne elektroniske journalsystemet (EPJ), Visma Flyt Helse, kan benyttes ved frisklivssentralen. Dette er et system som kan løse mange av de behovene frisklivssentralen har for dokumentasjon, på en enkel måte.

Funksjoner i løsningen

Flyt Helse har følgende funksjonaliteter som kan benyttes ved frisklivssentralen:

  • Det kan registreres bruker og nettverk (pårørende)
  • Gi oversikt over brukers fastlege
  • Registrering av hvilke tiltak bruker deltar i
  • Dokumentering av helsehjelp i form av journalnotater
  • Oversikt over avtaler for eksempel psykolog har med bruker
  • Bruk av SvarUt for å gi tilbakemelding til henvisende lege

Jeg ønsker mer informasjon

 

Illustrasjon av graf

Hvordan fungerer løsningen?

Se en kort demovideo som viser deg mulighetene i journalsystemet (6 min).

Hva skal journalføres på frisklivssentralen?

Den som yter helsehjelp, skal i henhold til Helsepersonelloven §39, nedtegne, registrere og oppbevare opplysninger i en journal for den enkelte pasient. Siden helsepersonelloven gjelder for alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, gjelder journalføringsplikten uavhengig av om det er autorisert helsepersonell eller ikke som utfører dette. Det avgjørende er om det ytes helsehjelp etter loven.

Helsesamtaler og individuell veiledning av brukere på frisklivssentraler anses som helsehjelp og skal journalføres. Dette avgrenses mot aktiviteter som ikke har et forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende formål. Opplysninger fra aktiviteter eller tiltak som i utgangspunktet ikke regnes som helsehjelp, slik som deltakelse i kurs, skal likevel journalføres dersom de er relevante og nødvendige og utføres som et ledd i helsehjelpen, eller har en klar effekt eller påvirkning på helsetilstanden.

Kontakt oss

Kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59